OPPGAVE >> 10. Les «Å lese statistikker».

Å LESE STATISTIKKER

Man kan bestemme tilstanden til en statistikk ut fra grafens helning.

IKKE-EKSISTENS
FARE
KRISETILSTAND
NORMAL
OVERFLOD

 

Power blir ikke bedømt kun på basis av én uke eller én enkelt linje på en graf. Power er en normal trend opprettholdt på et høyt, høyt nivå. (Se neste seksjon, Statistiske trender, tolkning av statistikker). Derfor må en Powertilstand bestemmes ut fra mer enn én ukes statistikker.