HVORDAN LØSE KONFLIKTER

ORDLISTE FOR KURSET
affinitet:

kjærlighet, det å like eller enhver annen følelsesmessig holdning; graden av å like. Den grunnleggende definisjonen av affinitet er betraktningen om avstand, enten den er god eller dårlig.

Babylon:

hovedstaden i et oldtidsrike som ble kalt Babylonia og som lå i Sørvest-Asia (i det området som nå kalles Irak). Det hadde sin storhetstid fra ca. 2100–689 f.Kr. Som den viktigste byen i Vest-Asia i denne tidsperioden, var Babylon berømt for sine storslagne templer og palasser.

bestride:

benekte; protestere mot.

datum:

et enkelt stykke informasjon så som et faktum.

determinisme:

valgfrihet; evnen til å ta en beslutning, evnen til å avgjøre eller bestemme forløpet av ens handlinger.

etikk:

de handlingene en person gjør for å rette opp på atferd eller en situasjon som han er involvert i, som er i strid med sin gruppes idealer og interesser. Det er en personlig ting. Når man er etisk eller «har etikken sin inne», er det gjennom ens egen determinisme og gjøres av en selv.

fenomener:

ting som viser seg, sanses eller observeres; individuelle kjensgjerninger, hendelser eller forandringer slik de oppfattes av hvilke som helst av sansene eller av sinnet; gjelder hovedsaklig for en kjensgjerning eller hendelse hvor årsaken til eller forklaringen på denne er under observasjon eller i ferd med å beskrives vitenskapelig.

goldt:

om områder som er ufruktbare og omtrent uten vegetasjon.

hærskare:

et svært stort antall; en stor mengde

justis:

den handlingen som foretas på et individ av gruppen når han unnlater å anvende de passende etikk-tiltakene på seg selv.

Kaldea:

oldtidsnavnet på landområdene øverst i Persiabukta, sør for Babylon. Kaldeerne erobret Babylon på 600-tallet f.Kr. og opprettet Det kaldeiske riket (ca. 625–539 f.Kr.). Kaldea ekspanderte og ble midtpunktet i den siviliserte verden frem til de ble erobret av perserne i 539 f.Kr.