OPPGAVE >> 1. Les «Menneskets mål».

MENNESKETS MÅL

«Menneskets mål, den minste fellesnevneren for alle dets aktiviteter, det Dynamiske prinsippet for dets tilværelse, har lenge vært søkt. Hvis et slikt svar ble oppdaget, er det uunngåelig at mange svar ville følge av det. Det ville forklare alle atferdsfenomener, det ville bringe oss i retning av en løsning på Menneskets største problemer, og mest av alt burde det kunne brukes.

Et slikt svar er blitt oppdaget. Det er:

TILVÆRELSENS DYNAMISKE PRINSIPP ER OVERLEVELSE.

Livets mål kan anses å være uendelig overlevelse. Det kan påvises at Mennesket som livsform i alle sine handlinger og formål adlyder den ene kommandoen: OVERLEV!

Det er ikke en ny tanke at Mennesket overlever. Det er en ny tanke at Mennesket bare motiveres av overlevelse.

At dets eneste mål er overlevelse, betyr ikke at det er den optimale overlevelsesmekanismen livet har nådd frem til eller vil utvikle. Dinosaurens mål var også overlevelse, og dinosauren eksisterer ikke lenger.

Lydighet overfor denne kommandoen: «Overlev!», betyr ikke at ethvert forsøk på å adlyde alltid lykkes. Endringer i miljøet, mutasjon (forandring i noes form eller natur) og mye annet arbeider mot at noen enkelt organisme oppnår ufeilbarlige overlevelsesteknikker eller -former.

Hva ville være de optimale overlevelsestrekkene for forskjellige livsformer? De måtte ha forskjellige fundamentale trekk som varierte fra én art til den neste, på samme måte som ett miljø er forskjellig fra det neste.

Dette er viktig, da det tidligere bare i utilstrekkelig grad har vært tatt i betraktning at et sett med overlevelsestrekk i én art ikke ville være overlevelsestrekk i en annen.

Overlevelsesmetodene kan oppsummeres under slike overskrifter som mat, beskyttelse (forsvars- og angreps-) og forplantning. Det finnes ingen eksisterende livsformer som mangler løsninger på disse problemene. Alle livsformer begår feil på den ene eller andre måten ved å holde fast på et karakteristisk trekk for lenge, eller ved å utvikle trekk som kan føre til deres utryddelse. Men de utviklingene som sørger for at former lykkes, er langt mer iøynefallende enn feilene deres. Naturforskeren og biologen løser stadig vekk trekkene til denne eller hin livsform ved å oppdage at behov, mer enn innfall, ligger bak slike utviklinger. Hengslene på et muslingskall, de imponerende figurene på vingene til en sommerfugl, har overlevelsesverdi.

Menneskets mål stammer altså fra det ene målet om å overleve gjennom å erobre det materielle universet. Hvor godt denne overlevelsen lykkes, måles ved alles generelle overlevelse.