GRUNNELEMENTENE I PR

ORDLISTE FOR KURSET
akseptnivå:

det som er akseptabelt, som personen ønsker seg, eller hvor villig man er til å akseptere noe.

aksjer:

verdipapirer som gir eieren andel i et aksjeselskaps formue og utbytte. Et aksjeselskap er en næringsvirksomhet som eies av aksjonærer.

aktverdig:

hederlig; bra.

anerkjenne:

å gi (noen) en anerkjennelse. Se også anerkjennelse.

anerkjennelse:

bekreftelse: noe som blir sagt eller gjort for å fortelle en annen at hans utsagn eller handling er blitt lagt merke til, forstått og mottatt.

avmålt:

tilbakeholden; kjølig; behersket.

avskyr:

føler sterk motvilje mot.

Backfire 8:

et oppfunnet navn på en bil.

bakvaskelse:

med vilje å komme med falske skadelige uttalelser som skader noens rykte.

Beanos:

et oppfunnet navn.

beleven:

som opptrer høflig og (selv)sikkert.

CIA:

Central Intelligence Agency, et stort amerikansk statlig byrå som samler informasjon (etterretning) om andre stater og visse ikke-statlige grupper, inkludert de som involverer seg i terrorisme og organisert kriminalitet. Den forsøker også i hemmelighet å påvirke begivenheter i andre land.

Colosseum:

en stor oval bygning i Romo uten overdekning med en åpen plass i midten omgitt av rader av sitteplasser. Den ble bygd i det første århundret e.Kr. og ble brukt av oldtidens romere til folkelig underholdning, så som gladiatorkamper og kamper mellom mennesker og ville dyr.

Dillinger:

John Dillinger (1902–1934), en beryktet amerikansk bankrøver og drapsmann som rømte to ganger fra fengselet. Han ble erklært som «samfunnsfiende nr. 1» i 1933 for sin rolle i en mengde bankran og en rekke drap, inkludert på en politimann, som ble utført av ham selv og medlemmene av en bande han organiserte.

etikette:

de formelle reglene for høflig oppførsel som gjelder i samfunnet eller i en bestemt gruppe.

fordekt:

skjult, hemmelig.

forfinelse:

eleganse mht. følelse, smak, manerer, språk osv.

forutsetter:

går ut fra at noe er riktig.

fruktesløse:

som ikke har noen virkning eller gir noe resultat; ubrukelig.

gapestokken:

tidligere, en treramme der en overtreder fikk hendene og føttene, eller hendene og hodet, fastlåst, og ble etterlatt på et offentlig sted for å bli latterliggjort eller fornærmet.

gjennomsyret:

sterkt preget.

heltene i blått:

en henvisning til politiet.

Hitler:

Adolf Hitler (1889–1945), tysk politisk leder fra det tjuende århundret, som drømte om å skape et herrefolk som skulle herske i tusen år som det tredje tyske riket. Han overtok makten i Tyskland som diktator i 1933, og startet annen verdenskrig (1939–1945), hvor han la en stor del av Europa under sitt herredømme og myrdet millioner av jøder og andre som ble betraktet som «mindreverdige». Hitler begikk selvmord i 1945 rett før Tysklands nederlag var et faktum.

høvisk:

som har en høflig og dannet opptreden.

imøtegåelse:

en uttalelse som går imot en annen uttalelse og beviser at den er falsk eller feilaktig.

injuriesøksmål:

rettssak hvor noen anklages for å ha fremsatt falske eller ærekrenkende beskyldninger.

KGB:

forkortelse for Komitet Gosudarstvennoj Besopasnosti (russisk for «Komiteen for statlige sikkerhet»), det tidligere Sovjetunionens hemmelige politi-, spionasje- og sikkerhetsbyrå. Dets oppgaver inkluderte hemmelige etterretningsoppdrag, beskyttelsen av de sovjetiske politiske lederne og grensekontroll (for å holde inntrengere ute og befolkningen inne).

knapp:

når man foretar en spørreundersøkelse, er det emnet, uttrykket eller begrepet som er virkelig for størstedelen av personene i en gruppe, og som kan brukes til å få en respons og oppnå enighet. Uttrykket kommer fra 1900-tallsvendingen «å trykke på knappen», som i overført betydning betyr «å utføre en handling som automatisk tilveiebringer de ønskede tingenes tilstand».

kommunikasjonslinje:

den ruten eller veien som kommunikasjon går fra en person til en annen.

Mikke Mus:

en tegnefilm- og tegneseriefigur skapt av Walt Disney (1901–1966).

parlamentet:

den lovgivende forsamlingen i forskjellige land, inkludert England, som består av valgte og noen ganger ikke valgte representanter.

pressefrihet:

ytringsfrihet for el. gjennom pressen; trykkefrihet. Henviser her til «Anonymitetsrett og kildevern», en lovfestet rettighet for journalister og redaktører til å nekte å oppgi identiteten til sine kilder.

proporsjonalt:

forholdsmessig; i samme forhold som.

rabalder:

larmende opptrinn, f.eks. pga. krangling eller slagsmål.

repertoar:

enhver resurs, fremgangsmåte eller knep som vanligvis brukes av en gitt person eller gruppe.

ritual:

en rekke fastsatte handlinger og noen ganger ord, som utføres regelmessig, spesielt som del av en religiøs seremoni eller sosial atferd.

Scientologi:

Scientologi er en praktisk religion som beskjeftiger seg med studiet av viten, som gjennom anvendelsen av dens teknologi kan frembringe ønskelige endringer i tilstandene i livet. Den ble utviklet av L. Ron Hubbard gjennom en tredjedel av et århundre. Uttrykket Scientologi er hentet fra det latinske ordet scio (å vite i ordets fulleste betydning), og det greske ordet logos (studium av). Scientologi er videre definert som studiet og håndteringen av ånden i forhold til seg selv, universer og annet liv.

selskapsvanthet:

høflig og (selv)sikker opptreden.

sjargong:

uttrykksform som er særegen for en viss gruppe mennesker.

Skotte inn til beinet:

ekstremt påpasselig med ikke å sløse med penger. Skotte som det brukes her betyr sparsommelig og økonomisk, med henvisning til de egenskapene man ofte tillegger folk fra Skottland.

slagskip:

stort krigsskip med sterk pansring og grovkalibrede kanoner.

Stalin:

Josef Stalin (1879–1953), Sovjetunionens statsminister fra 1941 til 1953. Han regjerte med terror, tillot ikke noen å motsette seg beslutningene sine, og millioner ble henrettet eller sendt til arbeidsleirer under hans styre.

sømmelighet:

som lever opp til bestemte sosiale, moralske eller etiske normer.

tabulere:

å sette (fakta, statistikker etc.) i en tabell eller i kolonner, å arrangere systematisk.

teknologi:

metodene til anvendelse av et håndverk eller en vitenskap i motsetning til ren kunnskap om selve vitenskapen eller håndverket. I Scientologi viser uttrykket teknologi til anvendelsesmetodene for Scientologi-prinsipper for å forbedre sinnets funksjoner og rehabilitere åndens potensial, utviklet av L. Ron Hubbard.

Verdensbanken:

en organisasjon under FN som låner ut penger til medlemsstater og private firmaer først og fremst til utviklingsprosjekter slik som kunstig vanning, utdannelse og boliger.