ÅRSAKEN TIL UNDERTRYKKELSE

ORDLISTE FOR KURSET
anstøtsstein:

en forhindring.

Babylon:

hovedstaden i et oldtidsrike som ble kalt Babylonia og som lå i Sørvest-Asia (i det området som nå kalles Irak). Det hadde sin storhetstid omtrent 2100–689 f.Kr. Som den viktigste byen i Vest-Asia i denne tidsperioden, var Babylon berømt for sine storslagne templer og palasser.

berg-og-dal-bane:

å få det bedre og få det verre – personen får det bedre, får det verre, får det bedre, får det verre. Begrepet stammer fra en fornøyelsespark hvor berg-og-dal-banen farer bratt opp så stuper ned igjen.

«Bill of Rights»:

tilføyelser lagd i 1791 til forfatningen i USA (1789), den grunnleggende loven i USA. Blant andre bestemmelser beskytter disse tilleggene ytringsfrihet, religionsfrihet og forsamlingsrett og forbyr regjeringsembetsmenn å ransake folks hjem eller kontorer eller å beslaglegge eiendom uten god grunn og korrekt bemyndigelse.

bryte forbindelsen:

slutte å ha kontakt med / være tilknyttet en annen.

Christie:

John Reginald Christie (1898-1953), engelsk morder. Han ble dømt og hengt for mordet på sin egen kone, men han tilstod også å ha drept fem andre kvinner, hvis lik ble funnet i veggene og under gulvene i hans hjem.

Dillinger:

John Dillinger (1902–1934) en beryktet amerikansk bankrøver og morder som flyktet fra fengsel to ganger, og ble utropt til «samfunnets fiende nummer en» i 1933 for sin rolle i tallrike bankran og mord, inklusive mordet på en politimann utført av ham selv og medlemmer av en bande han organiserte.

dynamikk:

en trang til å overleve langs en bestemt kurs; en drivkraft mot overlevelse i et område av livet. Det finnes åtte dynamikker: første, selvet; andre, sex og familieenheten; tredje, grupper; fjerde, menneskeheten; femte, livsformer; sjette, det fysiske universet; sjuende, ånder; og åttende, Det høyeste vesen.

elementer:

1. gruppe mennesker skilt ut fra en større gruppe etter identifiserbare atferdsmønstre, felles interesser osv.
2. en komponent eller bestanddel av et hele.

Floyd, Pretty Boy:

Charles Arthur Floyd (1904–1934), amerikansk gangster, bankraner og morder som ranet over 30 banker og myrdet minst 10 personer, hvorav halvparten var politifolk.

frie tøyler:

uhindret frihet til bevegelse, valg eller handling.

handlingssyklus:

sekvensen en handling følger, hvor handlingen blir startet, blir fortsatt så lenge det er påkrevd og så blir fullført som planlagt.

heksejakter:

etterforskninger som utføres, angivelig for å avdekke og avsløre illojalitet, uærlighet eller lignende, vanligvis basert på tvilsomt eller irrelevant bevis. Fra heksejaktene i Salem Massachusetts i 1692, som førte til henrettelsen av tjue personer, basert på lite bevise, for påstått hekseri-praksis.

Hitler:

Adolf Hitler (1889–1945), tysk politisk leder fra det tjuende århundret, som drømte om å skape et herrefolk som skulle herske i tusen år som det tredje tyske riket. Han tok makten i Tyskland som diktator i 1933, og startet andre verdenskrig (1939–1945), hvor han la mye av Europa under sitt herredømme og myrdet millioner av jøder og andre som ble betraktet som «mindreverdige». Han begikk selvmord i 1945 da Tysklands nederlag var nært forestående.

inkvisisjonen:

en spesiell domstol som ble opprettet på slutten av1400-tallet under Spanias regenter, dronning Isabella I (1451–1504) og Kong Ferdinand V (1452–1516). Den Spanske Inkvisisjonen identifiserte, avhørte med bruk av tortur for å fremtvinge «tilståelser», fengslet, førte rettssaker og straffet ved brenning på bål, personer med jødisk, muslimsk og senere protestantisk tro som hadde overbevisninger som var i strid med den romersk-katolske kirken. Etter ordrer fra Tomás de Torquemada (1420–1498), den første og mest beryktede storinkvisitøren og også den spanske kongens og dronningens personlige prest, ble tusenvis fordrevet fra Spania og tusener til drept. Inkvisisjonen ble endelig gitt opp av Spania i 1834.

invalidering:

det å avvise, nedverdige, miskreditere eller fornekte noe en annen betrakter som fakta; kritisere, miskreditere eller ødelegge en annens validitet eller vedkommendes tanker, følelser eller bestrebelser.

kommunikasjonslinje:

ruten en kommunikasjon går fra en person til en annen.

konfrontere:

stå ansikt til ansikt med uten å krympe seg eller vike unna. Evnen til å konfrontere er faktisk evnen å være der komfortabelt og oppfatte med sansene.

kopper:

en alvorlig, smittsom virussykdom med karakteristisk utslett som etterlot brune flekker og arr i huden og som har høy dødelighet. Kopper har blitt utryddet over hele verden ved hjelp av vaksinasjonsprogrammer (behandling som gjør en immun mot sykdommen).

kronisk:

langvarig, om en sykdom eller tilstand som varer over en lang periode.

kuet:

forknytt og gir etter, eller som har tendens til å gi etter for andres krav eller autoritet; skremt av trusler eller vold til underdanighet eller lydighet.

mekaniske fag:

håndverk, bransjer og fag som befatter seg med maskiner eller verktøy, eller med design og konstruksjon av slike.

monogamt:

om eller angående monogami, den praksisen å bare være gift med en person om gangen.

Napoleon:

Napoleon Bonaparte (1769-1821), fransk militærleder. Han kom til makten i Frankrike ved militær makt, utropte seg selv til keiser og foretok erobringstokter over hele Europa, inntil hans siste nederlag for hærer som allierte seg mot ham i 1815. En halv million mennesker døde i Napoleonskrigene 1799-1815.

nåtid:

den tiden som er nå, og som blir fortid like fort som den blir observert. Det er et uttrykk som løselig brukes om omgivelsene som eksisterer nå.

potensiell kilde til vanskeligheter:

(engelsk: Potential Trouble Source – PTS) en person som på en eller annen måte er forbundet med, eller blir negativt påvirket av en undertrykkende person. Han kalles en potensiell kilde til vanskeligheter fordi han kan skape en mengde vanskeligheter for seg selv og andre.

prosess:

en nøyaktig rekke anvisninger eller rekkefølge med handlinger som utføres for å nå et ønsket resultat.

prosessing:

en spesiell form for personlig veiledning som er unik for Scientologi, og som hjelper en person til å se på sin egen tilværelse og forbedre sin evne til å se i øynene hva han er og hvor han er. Scientologi-prosessing er en presis, grundig kodifisert aktivitet med eksakte prosedyrer.

PTS:

forkortelse for potensiell kilde til vanskeligheter (Fra eng: potential trouble source). Se potensiell kilde til vanskeligheter i denne ordlisten.

restimulert:

påvirket av restimulering, reaktiveringen av et fortidig ubehagelig minne grunnet omstendigheter i nåtid som ligner omstendigheter i fortiden.

ryktesmed:

en som sprer falske eller ødeleggende rapporter om andres karakter eller rykte.

SP:

forkortelse for undertrykkende person (fra eng: suppressive person). Se undertrykkende person i denne ordlisten.

svanesang:

siste handling eller manifestasjon fra noen eller noe som er med å dø – fra den antagelsen at døende svaner synger.

tidender:

nyheter eller informasjon.

undertrykke:

å knuse, å holde nede, å gjøre mindre, å nekte å la nå, å gjøre noen usikker om han kan nå, å uskadeliggjøre eller svekke på enhver mulig måte med ethvert mulig middel til skade for personen og til innbilt beskyttelse av undertrykkeren.

Undertrykkende Person:

en person som har et spesifikt sett av karakteristikker og mentale holdninger som gjør at han undertrykker andre mennesker omkring ham. Dette er personen som med beregning har katastrofebringende atferd. Også kalt antisosial personlighet.

ut fra det største gode:

en henvisning til den optimale løsningen på ethvert problem: den løsningen som er til det største gode for det største antallet dynamikker. Slike løsninger fører til økt overlevelse for flertallet av dynamikkene. Se også dynamikk i denne ordlisten.