OPPGAVE >> 22. Les «Viktigheten av arbeid».

VIKTIGHETEN AV ARBEID

Arbeid er det stabile datumet i dette samfunnet. Uten noe å gjøre er det ingenting å leve for. Et menneske som ikke kan arbeide, er så godt som dødt, og foretrekker vanligvis døden og arbeider for å oppnå den.

Med Scientologi er livets mysterier i dag ikke særlig mystiske. Mysterium er ikke en nødvendig bestanddel. Bare det meget irrasjonelle mennesket ønsker å bli holdt uvitende om store hemmeligheter. Scientologi har skåret igjennom mange av kompleksitetene som er blitt satt opp for mennesket, og har blottlagt kjernen i disse problemene. Scientologi kan, for første gang i Menneskets historie, på en forutsigbar måte øke intelligens, øke evner og forårsake at evnen til å spille et spill vender tilbake. Og den gjør det mulig for Mennesket å unnslippe fra den minkende spiralen av sine egne manglende evner. Derfor kan arbeid i seg selv igjen bli en behagelig og hyggelig ting.

Det er én ting man har lært i Scientologi, som er svært viktig for arbeiderens sinnstilstand. I dette samfunnet føler man svært ofte at man arbeider for den neste lønningsposen, og at man ikke utretter noe som er viktig for hele samfunnet. Det er flere ting man ikke vet. En av disse er hvor sjeldne gode arbeidere er. På ledernivået er det interessant å se hvor verdifull ethvert stort firma finner at en person som kan håndtere og kontrollere jobber og mennesker, virkelig er. Slike mennesker er sjeldne. Alle de tomme plassene i arbeidslivets struktur er på toppen.

Det er også en annen ting som er svært viktig. Og det er faktumet at dagens verden har blitt forledet – av mentale filosofier beregnet på å forråde den – til å tro at når man er død, er allting slutt og forbi, og man har ikke noe videre ansvar for noe som helst. Det er svært tvilsomt om dette er sant. Man arver i morgen det man døde fra i går.

Vi vet også at mennesker ikke kan unnværes. Det er en mekanisme i gamle filosofier å fortelle folk at: «Hvis de tror at de er uunnværlige, burde de gå til kirkegården og se seg om – de menneskene var også uunnværlige.» Dette er ren og skjær tåpelighet. Det er tvilsomt om en slik bragd blir utført akkurat nå.

En industriarbeider er ikke bare en industriarbeider. En kroppsarbeider er ikke bare en kroppsarbeider. En kontorist er ikke bare en kontorist. De er levende, pustende, viktige støtter som hele vår sivilisasjons struktur hviler på. De er ikke tannhjul i en mektig maskin. De er selve maskinen.

Jo verre en person har det, eller en situasjon er, desto mer sannsynlig er det at han selv eller situasjonen blir enda verre. Spiral henviser her til en økende nedadgående bevegelse som skaper en tilstand som uten stans blir verre. Den anses å ta form av en spiral. Uttrykket stammer fra flyging, hvor det blir brukt til å beskrive det fenomenet at et fly mister høyde og dreier rundt i mindre og mindre sirkler, som f.eks. under en ulykke eller kunstflyging. Hvis flyet ikke rettes opp, kan det resultere i tap av kontroll og at flyet styrter.