DEN EMOTIONELLA TONSKALAN
FRÅN SCIENTOLOGI-HANDBOKEN