ΕΡΓΑΣΙΑ >> 18. Διαβάστε: «Καταστάσεις Κάτω από τη Μη Ύπαρξη».

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗ

Επίσης υπάρχουν καταστάσεις λειτουργίας κάτω από τη Μη-Ύπαρξη.

Η Κατάσταση του Παθητικού

Kάτω από τη Μη Ύπαρξη υπάρχει η Κατάσταση του Παθητικού. Το άτομο έχει πάψει να είναι απλώς ανύπαρκτο ως μέλος μιας ομάδας κι έχει πάρει τα χαρακτηριστικά ενός εχθρού.

Ένα άτομο βρίσκεται σε κατάσταση Παθητικού όταν δεν ακολουθεί τις εντολές, τις προθέσεις και τις
ενέργειες της ομάδας και δεν μπορεί να το εμπιστευτεί κανείς.

Η κατάσταση ανατίθεται όταν προκαλούνται ζημιές σε πρότζεκτ, οργανισμούς ή δραστηριότητες είτε από απροσεξία είτε κακοπροαίρετα και εσκεμμένα. Οι ενέργειες κρίνονται ως κακοπροαίρετες και εσκεμμένες επειδή είχαν δημοσιοποιηθεί εντολές αντίθετες προς αυτές ή επειδή αντιτίθενται στις προθέσεις και τις ενέργειες των υπόλοιπων μελών της ομάδας ή στο σκοπό του ίδιου του πρότζεκτ ή του οργανισμού.

Είναι παθητικό ν’ αφήνεις ένα τέτοιο άτομο χωρίς επίβλεψη, επειδή μπορεί να κάνει ή να εξακολουθεί να κάνει πράγματα για να σταματήσει ή να εμποδίσει την πρόοδο του πρότζεκτ ή του οργανισμού, και δεν μπορεί κανείς να έχει εμπιστοσύνη σ’ ένα τέτοιο άτομο. Ούτε η πειθαρχία ούτε η ανάθεση καταστάσεων πάνω από το Παθητικό έχουν ωφελήσει μέχρι τώρα. Το άτομο απλώς συνεχίζει να τα θαλασσώνει.

Η κατάσταση ανατίθεται συνήθως όταν έχει ανατεθεί αρκετές φορές Κίνδυνος και Μη Ύπαρξη ή όταν έχει παρατηρηθεί ότι το άτομο δεν αλλάζει συμπεριφορά για ένα μακρό χρονικό διάστημα.

Όταν όλοι οι άλλοι ψάχνουν να βρουν το λόγο για τον οποίο χάνεται η αλληλογραφία, ένα τέτοιο ον συνεχίζει κρυφάνα τη χάνει.

Η κατάσταση ανατίθεται για το καλό των άλλων, ώστε να μην τους μπαίνουν τρικλοποδιές με το να εμπιστεύονται αυτό το άτομο με οποιονδήποτε τρόπο.

Η φόρμουλα για το Παθητικό είναι:

    1. Αποφάσισε ποιοι είναι οι φίλοι σου.

    2.    Δώσε ένα αποτελεσματικό χτύπημα στους εχθρούς της ομάδας της οποίας παρίστανες ότι ήσουν μέλος, αψηφώντας προσωπικό κίνδυνο.

    3.    Διόρθωσε τη ζημιά που έχεις κάνει, συνεισφέροντας πολύ περισσότερο απ’ όσο απαιτείται συνήθως από ένα μέλος της ομάδας.

    4.    Κάνε αίτηση για να ξαναμπείς στην ομάδα ζητώντας την άδεια κάθε μέλους της, και προσχώρησε ξανά μόνο με την άδεια της πλειονότητας των μελών, Και, αν σου το αρνηθεί η πλειονότητα, επανέλαβε τα (2), (3) και (4) μέχρι να σου επιτραπεί να ξαναγίνεις μέλος της ομάδας.

Η Κατάσταση της Αμφιβολίας

Oταν κάποιος δεν μπορεί να πάρει μια απόφαση σχετικά μ’ ένα άτομο, μια ομάδα, έναν οργανισμό ή ένα πρότζεκτ, βρίσκεται στην Κατάσταση της Αμφιβολίας.

Αν κάποιος δεν μπορεί να αποφασίσει σχετικά με μια κατάσταση, υπάρχει κατάσταση Αμφιβολίας.

Η φόρμουλα της Αμφιβολίας είναι:

    1.    Πληροφορήσου έντιμα τις πραγματικές προθέσεις και δραστηριότητες αυτής της ομάδας, αυτού του πρότζεκτ ή του οργανισμού, παραμερίζοντας όλες τις προκαταλήψεις και τις διαδόσεις.

    2.    Εξέτασε τις στατιστικές του ατόμου, της ομάδας, του πρότζεκτ ή του οργανισμού.

    3.    Αποφάσισε με βάση το «μεγαλύτερο καλό για το μεγαλύτερο αριθμό δυναμικών» αν θα πρέπει ή όχι να χτυπηθεί, να βλαφτεί, ή να καταπιεστεί ή να βοηθηθεί.

    4.    Αξιολόγησε τον εαυτό σου ή την ομάδα σου, το πρότζεκτ σου ή τον οργανισμό σου ως προς τις προθέσεις και τους σκοπούς.

    5.    Αξιολόγησε τις δικές σου στατιστικές ή τις στατιστικές της ομάδας σου, του πρότζεκτ σου ή του οργανισμού σου.

    6.    Προσχώρησε στην πλευρά που οδεύει προς το μεγαλύτερο καλό για το μεγαλύτερο αριθμό δυναμικών, ή παράμεινε μ’ αυτή την πλευρά ή υποστήριξέ την, και ανάγγειλε το γεγονός δημόσια και προς τις δύο πλευρές.

    7.    Κάνε ό,τι είναι δυνατόν για να βελτιώσεις τις ενέργειες και τις στατιστικές του ατόμου, της ομάδας, του πρότζεκτ ή του οργανισμού στον οποίο παρέμεινες ή προσχώρησες.

    8.    Υπόμεινε ανεβαίνοντας διαμέσου των καταστάσεων μέσα στην καινούρια ομάδα, αν έχεις αλλάξει πλευρά, ή στην ομάδα στην οποία παρέμεινες, αν η ταλάντευση ως προς αυτήν μείωσε τη θέση σου.

Η Κατάσταση του Εχθρού

Όταν κάποιος είναι δηλωμένος και γνωστός εχθρός ενός ατόμου, μιας ομάδας, ενός έργου ή ενός οργανισμού, βρίσκεται στην Κατάσταση του Εχθρού.

Καταστροφικές δραστηριότητες δείχνουν την κατάσταση του Εχθρού.

Η φόρμουλα για την Κατάσταση του Εχθρού είναι μόνο ένα βήμα:

ανακάλυψε ποιός πραγματικά είσαι.

Η Κατάσταση της Προδοσίας

Προδοσία έχουμε όταν ένα άτομο αποδεικνύεται ανάξιο της εμπιστοσύνης που του είχε δειχτεί.

Στην πραγματικότητα, είναι πολύ σωστό να πούμε ότι η φόρμουλα για την Προδοσία είναι η εξής: «Γνώρισε αυτό που είσαι».

Η θλιβερή διαπίστωση είναι πως, όταν ένα άτομο δέχεται μια δουλειά ή θέση και μετά δεν ενεργεί βάσει αυτής της ιδιότητας, θα αναστατώσει αναπόφευκτα ή θα καταστρέψει κάποιο τμήμα ενός οργανισμού.

Κάποιος που προδίδει τα καθήκοντα που του ανατέθηκαν βρίσκεται σε κατάσταση Προδοσίας.

Με το να μη γνωρίζει ότι είναι ο __________ (όνομα του πόστου) στην πραγματικότητα διαπράττει προδοσία.

Οι συνέπειες που έχει κάτι τέτοιο μπορούν να βρεθούν στην ιστορία. Όταν ένα άτομο αποτυγχάνει να είναι αυτό που δείχνει ο τίτλος του πόστου ή της θέσης του, η κατάληξη θα είναι να προδώσει τις λειτουργίες και τους σκοπούς μιας ομάδας.

Σχεδόν κάθε αναστάτωση σ’ έναν οργανισμό προέρχεται απ’ αυτό το γεγονός και μόνο:

Όταν ένα άτομο που έχει δεχτεί ένα πόστο σε μια ομάδα δε γνωρίζει ότι έχει τη συγκεκριμένη οντότητα , η οποία του έχει ανατεθεί ή του έχει οριστεί, τότε βρίσκεται σε Προδοσία απέναντι στην ομάδα.

Η φόρμουλα για την Κατάσταση της Προδοσίας είναι:

Ανακάλυψε αυτό που είσαι.

Η Κατάσταση της Σύγχυσης

H χαμηλότερη κατάσταση είναι η Κατάσταση της Σύγχυσης.

Σε μια Κατάσταση Σύγχυσης, το ον ή η περιοχή θα βρίσκονται σε κατάσταση τυχαίας κίνησης. Δε θα υπάρχει πραγματική παραγωγή, μόνο αταξία ή σύγχυση.

Για να βγει κανείς από τη Σύγχυση, πρέπει ν’ ανακαλύψει πού βρίσκεται.

Θα διαπιστωθεί ότι η ανοδική πορεία θα είχε ως εξής: στην Σύγχυση ανακάλυψε που βρίσκεσαι, στην Προδοσία ανακάλυψε αυτό που είσαι, και στον Εχθρό, ανακάλυψε ποιοςείσαι.

Τυχαία, περιττή δραστηριότητα που δεν καταλήγει σε πραγματική παραγωγή δείχνει την κατάσταση Σύγχυσης.

Η φόρμουλα για τη Σύγχυση είναι:

Ανακάλυψε που βρίσκεσαι.

Σημείωση: Το άτομο που βρίσκεται σε Σύγχυση, είναι πολύ σημαντικό να αποσαφηνίσει τον ορισμό της σύγχυσης. (Αυτό γίνεται πριν ξεκινήσει να κάνει τη φόρμουλα.)

Ορισμοί:

    1.    Κάθε σύνολο παραγόντων ή συνθηκών που δε φαίνεται να έχουν καμιά άμεση λύση.

Περισσότερα γενικότερα:

Σ’ αυτό το σύμπαν, σύγχυση είναι η τυχαία κίνηση.Αν στεκόσουν στη μέση ενός δρόμου με μεγάλη κυκλοφορία, θα ήταν πιθανόν να νιώσεις σύγχυση από όλη αυτή την κίνηση που θα βούιζε γύρω σου. Αν στεκόσουν στη μέση μιας δυνατής θύελλας, με φύλλα και χαρτιά να αιωρούνται εδώ κι εκεί, θα ήταν πιθανόν να νιώσεις σύγχυση.

Μια σύγχυση αποτελεί σύγχυση μόνο όσο όλα τα σωματίδια βρίσκονται σε κίνηση. Μια σύγχυση αποτελεί σύγχυση μόνο όσο κανένας παράγοντας δεν έχει οριστεί ή κατανοηθεί με σαφήνεια.

Η σύγχυση είναι η βασική αιτία της ηλιθιότητας.

Η σύγχυση θα μπορούσε να ονομαστεί «ανεξέλεγκτη τυχαιότητα». Μόνο εκείνοι που μπορούν να ασκήσουν κάποιον έλεγχο σ’ αυτή την τυχαιότητα μπορούν να δίνουν τέλος στις συγχύσεις. Εκείνοι που δεν μπορούν ν’ ασκήσουν έλεγχο, στην πραγματικότητα δημιουργούν συγχύσεις.

    2.    Η σύγχυση δεν είναι τίποτα άλλο από ροή ποτ δεν έχει συγκεκριμένη μορφή. Τα σωματίδια συγκρούονται, αναπηδούν συγκρουόμενα μεταξύ τους, και μένουν μέσα στο χώρο. Έτσι, δεν υπάρχει προϊόν, γιατί για να έχει κανείς προϊόν πρέπει κάτι να ρέει προς τα έξω.

Η συμπληρωματική φόρμουλα για την Κατάσταση της Σύγχυσης είναι:

    1.     Εντοπιστικό Πρόσεσινγκ στην περιοχή όπου βρίσκεται κανείς.

Εντοπιστικό πρόσεσινγκ είναι μια τεχνική της Σαηεντολογίας που γίνεται για να προσανατολίσει το άτομο και να το βάλει σε επικοινωνία με το περιβάλλον του. Αυτό γίνεται με το να δείχνεις στο άτομο ορισμένα αντικείμενα και του λες: «Κοίτα αυτό το ____________ (αντικείμενο)», δίνοντάς του αναγνώριση αφού το κάνει. Τα αντικείμενα μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν δέντρα, κτίρια, δρόμους κ.λπ. Αυτό γίνεται μέχρι το άτομο να αισθάνεται πιο χαρούμενο και να έχει κάποια συνειδητοποίηση.

    2.    Σύγκριση της περιοχής όπου βρίσκεται με άλλες περιοχές στις οποίες βρισκόταν.

    3.    Επανάλαβε το βήμα 1.