ΕΡΓΑΣΙΑ >> 7. Διαβάστε: «Πλησίασε και απομακρύνσου».

«ΠΛΗΣΙΑΖΩ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΜΑΙ»

Όταν κάποιος καταλαβαίνει τη σύγχυση, και καταλαβαίνει ότι χρειάζεται καλός έλεγχος προκειμένου να μπει τάξη, μπορεί εύκολα να παρατηρήσει εργάτες και διευθυντές που δημιουργούν σύγχυση χρησιμοποιώντας κακό έλεγχο. Υπάρχει μια πολύ απλή, αλλά εκπληκτικά δραστική μέθοδος για να εξοικειώσουμε ένα άτομο με τα πράγματα που τον περιβάλλουν και να φέρουμε σε επικοινωνία μαζί τους, έτσι ώστε να μπορεί να έχει μεγαλύτερο έλεγχο πάνω τους. Η μέθοδος αυτή ονομάζεται «Πλησίασε κι απομακρύνσου».

Δε θα περίμενε κανείς από ένα άτομο να έχει μεγάλο έλεγχο ή κατανόηση για κάτι το οποίο δεν του είναι οικείο, ούτε και να έχει μεγάλη επιδεξιότητα σ’ αυτό. Το βασικό στοιχείο της εξοικείωσης είναι η επικοινωνία.

Ένα άτομο δεν επικοινωνεί με κάτι επειδή έχει απομακρυνθεί από αυτό και δεν πρόκειται να το πλησιάσει ή να έρθει σε επαφή με οποιοδήποτε τμήμα του.

Αν ένα άτομο δεν μπορεί να πλησιάσει και να απομακρυνθεί από κάτι, θα είναι το αποτέλεσμα αυτού του πράγματος.

Αν ένα άτομο μπορεί να πλησιάσει ένα πράγμα και να απομακρυνθεί από αυτό, μπορούμε να πούμε ότι επικοινωνεί με αυτό.

Το να επικοινωνείς με κάτι σημαίνει ότι είσαι αιτία σε σχέση με αυτό.

Λέγοντας ΠΛΗΣΙΑΖΩ εννοούμε αγγίζω ή πιάνω κάτι. Ορίζεται ως «πάω προς», «έρχομαι προς» και/ή «φτάνω σε».

Λέγοντας ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΜΑΙ εννοούμε κάνω πίσω από, αφήνω.

Η διαδικασία «Πλησίασε κι Απομακρύνσου» φέρνει ένα άτομο σ’ επικοινωνία με αντικείμενα, ανθρώπους, χώρους, όρια και καταστάσεις, και το κάνει να βρίσκεται περισσότερο σε θέση αιτίας σε σχέση μ’ αυτά.

Στο φυσικό σύμπαν, η επικοινωνία με αντικείμενα, μορφές, χώρους και όρια εδραιώνεται καλύτερα μέσω πραγματικής σωματικής επαφής.

Το Πλησίασμα και Απομάκρυνση είναι ένα πολύτιμο εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βάλετε ένα άτομο σε καλή επικοινωνία με το εργασιακό του περιβάλλον και ειδικότερα με τα εργαλεία και τα αντικείμενα που χρησιμοποιεί.

Ένας πιλότος θα εφάρμοζε τη διαδικασία «Πλησίασε κι απομακρύνσου»σε όλα τα αντικείμενα και τους χώρους του αεροπλάνου του, του υπόστεγου αεροσκαφών, του εδάφους. Μια γραμματέας θα εφάρμοζε αυτή τη διαδικασία στη γραφομηχανή της, στην καρέκλα της, στους τοίχους, στους χώρους, στο γραφείο της κ.λπ.

Το να αισθάνεται κανείς άνετα με τα εργαλεία της δουλειάς του είναι πολύ σημαντικό βήμα στο να παράγει προϊόντα. Μπορεί κανείς να αυξήσει τρομερά την ποσότητα της παραγωγής με αυτή την άσκηση.

Για παράδειγμα, ένας γιατρός της αεροπορίας, που ήταν εκπαιδευμένος στη διαδικασία «Πλησίασε κι Απομακρύνσου», τη χρησιμοποίησε στη μοίρα του, και επί ένα ολόκληρο χρόνο δεν υπήρξε ούτε μισό ατύχημα, ούτε καν άγγιξε η άκρη του φτερού ενός αεροπλάνου την άκρη του φτερού ενός άλλου. Πρόκειται, ίσως, για τη μοναδική μοίρα στην ιστορία που πέρασε έναν ολόκληρο χρόνο χωρίς κάποιο ατύχημα, έστω και μικρό.

Η Διαδικασία

Πλησιάζω και απομακρύνομαι μαθαίνεται εύκολα. Μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε αντικείμενο ή περιοχή Μπορεί να εφαρμοστεί στο περιβάλλον της δουλειάς ενός ατόμου, σε μια νέα συσκευή, σε μια μηχανή, σ’ οτιδήποτε. Συνεχίζεται μέχρις ότου το άτομο να είναι σε καλή επικοινωνία με τον περίγυρό του γενικά ή με τη συγκεκριμένη περιοχή με την οποία ασχολούμαστε.

1. Πήγαινε το άτομο στην περιοχή όπου θα εφαρμόσετε το «Πλησίασε κι απομακρύνσου». Εξήγησέ του ότι πρόκειται να κάνετε το «Πλησίασε κι Απομακρύνσου» και εξήγησέ του τη διαδικασία

2.Πες στο άτομο το παράγγελμα που θα χρησιμοποιείς και βεβαιώσου ότι το καταλαβαίνει.

Τα παραγγέλματα είναι τα εξής: «Πλησίασε εκείνο το ____________. » (ονομάζεις και δείχνεις με το δάχτυλό σου ένα αντικείμενο ή άτομο ή περιοχή).

Β. «Απομακρύνσου από εκείνο το___________». (ονομάζεις και δείχνεις με το δάχτυλό σου ένα αντικείμενο ή άτομο ή περιοχή).

Στην κενή γραμμή ονομάζεις ένα πράγμα ή ένα τμήμα κάποιου πράγματος (π.χ., «το μεγάλο κόκκινο κουμπί στο μπροστινό μέρος της μηχανής») ή ένα χώρο ή ένα άτομο.

3.Δώσε του το πρώτο παράγγελμα. Για παράδειγμα: Για παράδειγμα: «Πλησίασε αυτό το μεγάλο κόκκινο κουμπί στο μπροστινό μέρος της μηχανής».

Να δείχνεις πάντα το αντικείμενο (ή το άτομο, το χώρο κ.λπ.) με το δάχτυλό σου, κάθε φορά που δίνεις ένα παράγγελμα, έτσι ώστε το άτομο που το εκτελεί να μην κάνει κανένα λάθος.

4.Όταν το άτομο εκτελέσει το παράγγελμα, δώσε του αναγνώριση λέγοντας: «Σ’ ευχαριστώ» ή «Ωραία» κ.λπ.

5.Τώρα δώσε το δεύτερο παράγγελμα: «Απομακρύνσου απ’ αυτό το μεγάλο κόκκινο κουμπί στο μπροστινό μέρος της μηχανής». Δώσε του αναγνώριση όταν το κάνει.

6.Συνέχισε να εναλλάσσεις τα παραγγέλματα (Α, Β, Α, Β και ούτω καθεξής), δίνοντας αναγνώριση: μετά από την εκτέλεση κάθε παραγγέλματος και βάζοντας το άτομο να αγγίζει διαφορετικά μέρη του αντικειμένου ή της περιοχής.

7.Βάλε το άτομο να πλησιάσει και ν’ απομακρυνθεί από ένα πράγμα, χώρο ή άτομο μέχρι να έχει μια μικρή νίκη, ή μέχρι να έχει εκτελέσει τρεις διαδοχικές σειρές εντολών χωρίς να παρουσιαστεί καμία μεταβολή στις κινήσεις ή στη στάση που εκδηλώνει. Λέγοντας «μικρή νίκη», εννοούμε μια μικρή βελτίωση, όπως το να νιώθει το άτομο λίγο καλύτερα σε σχέση με το αντικείμενο ή την περιοχή, ή να αισθάνεται, απλώς, μεγαλύτερη ευφορία

8.Στη συνέχεια, επιλέγεις ένα άλλο αντικείμενο, χώρο ή άτομο και δίνεις τα παραγγέλματα μέχρι να έχει μια νίκη σε σχέση μ’ αυτό το αντικείμενο, χώρο ή άτομο.

Μη βάζεις το άτομο να πλησιάζει και να αποτραβιέται ατελείωτα από το ίδιο μέρος οποιουδήποτε πράγματος χρησιμοποιείται στη διαδικασία, αλλά να πηγαίνεις σε διαφορετικά σημεία και μέρη του αντικειμένου που αγγίζει..

Περπάτα τριγύρω μαζί με το άτομο που κάνει την ενέργεια, φροντίζοντας να έρχεται πραγματικά σε φυσική επαφή με σημεία ή περιοχές των αντικειμένων, των χώρων ή των ανθρώπων

Να διαλέγεις τα αντικείμενα με τέτοιον τρόπο, ώστε να πηγαίνεις προοδευτικά από τα μικρότερα στα μεγαλύτερα, από αυτά που είναι διαθέσιμα, βάζοντας το άτομο να αγγίζει διαφορετικά μέρη κάθε αντικειμένου το ένα μετά το άλλο, μέχρι να έχει ένα μικρό κέρδος σχετικά με το ίδιο αντικείμενο ή μέχρι να εκτελέσει τρεις σειρές παραγγελμάτων χωρίς να παρουσιάσει καμιά αλλαγή. Όταν κάνεις αυτή τη διαδικασία, να συμπεριλαμβάνεις επίσης τοίχους, πατώματα και άλλα μέρη του περιβάλλοντος.

Όταν κάνεις αυτή την ενέργεια σ’ ένα χώρο ή δωμάτιο, κι όχι σ’ ένα αντικείμενο, βάλε το άτομο να μπει και να βγει από το δωμάτιο ξανά και ξανά.

9.Συνέχισε ώσπου το άτομο να έχει μια σημαντική νίκη ή μια καλή συνειδητοποίηση και να αισθάνεται πολύ χαρούμενο σχετικά με ολόκληρη την περιοχή με την οποία ασχολείστε. Σημαντική νίκη θα ήταν το να έχει το άτομο μια μεγάλη βελτίωση, όπως το ν’ αποκτήσει μια νέα επίγνωση για το χώρο εργασίας του ή βεβαιότητα για τη δουλειά του. Δε θα πρέπει να συνεχίζεις τη διαδικασία «Πλησίασε κι Απομακρύνσου» πέραν ενός τέτοιου σημείου

Η εφαρμογή της διαδικασίας «Πλησίασε κι Απομακρύνσου» στα αντικείμενα, στους ανθρώπους, στις καταστάσεις, στους χώρους και στα όρια του επαγγελματικού περιβάλλοντος ενός ατόμου θα ευνοήσει πολύ τον έλεγχο, την εξοικείωση και την κατανόηση που έχει το άτομο γι’ αυτό το περιβάλλον.

Η διαδικασία «Πλησίασε και απομακρύνσου γίνεται βάζοντας ένα άτομο να πλησιάσει και να απομακρύνεται από αντικείμενα στο περιβάλλον.

Καθώς το άτομο πλησιάζει και απομακρύνεται από αντικείμενα, τοίχους, πατώματα και άλλα τμήματα του περιβάλλοντος...
...ο έλεγχός του, η εξοικείωσή του και η κατανόησή του προς αυτά μπορεί να αυξηθούν σημαντικά.