ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
αναγνωρίζω:

δίνω (σε κάποιον) μια αναγνώριση. Βλέπε επίσης αναγνώριση σε αυτό το γλωσσάριο.

αναγνώριση:

κάτι που είπε ή έκανε κάποιος για να ενημερώσει τον άλλον ότι οι ενέργειες ή οι δηλώσεις του έχουν παρατηρηθεί, κατανοηθεί και ληφθεί.

αντιμετωπίζω:

αντικρίζω κάτι χωρίς να ταράζομαι ή να το αποφεύγω. Η ικανότητα να αντιμετωπίζει κανείς είναι στην πραγματικότητα η ικανότητα να είναι εκεί, άνετα και να αντιλαμβάνεται.

αποδυναμώνω:

εξασθενίζω κάποιον, τον καθιστώ αδύναμο.

αρνητικό συναίσθημα:

παράλογο ή ακατάλληλο συναίσθημα. Είναι μια φράση που σημαίνει λάθος συναίσθημα. Όταν λέμε ότι ένα άτομο βιώνει αρνητικό συναίσθημα, εννοούμε ότι δεν εκδηλώνει το συναίσθημα που απαιτείται από τις περιστάσεις. Οπότε, το να εκδηλώνει κανείς αρνητικό συναίσθημα είναι συνώνυμο με το να είναι παράλογος. Μπορούμε να κρίνουμε σωστά την ικανότητα λογικής σκέψης κάθε ατόμου, βάσει της ορθότητας των συναισθημάτων που εκδηλώνει στις εκάστοτε συνθήκες. Είναι λογικό να είναι χαρούμενο και ευτυχισμένο όταν οι περιστάσεις απαιτούν χαρά και ευτυχία. Είναι παράλογο να εκδηλώνει θλίψη χωρίς να υπάρχει λόγος για κάτι τέτοιο στον παρόντα χρόνο.

βάσανα:

κόποι, υπερβολικές ανησυχίες ή συναισθηματική οδύνη· ταλαιπωρία διανοητικής ή σωματικής φύσεως.

βάση:

το σημείο ή το μέρος όπου πατάει ή στηρίζεται κάποιος ή κάτι, υπόβαθρο, θεμέλιο.

γραμμή επικοινωνίας:

η διαδρομή που ακολουθεί μια επικοινωνία από ένα άτομο προς ένα άλλο.

έννοια:

σημασία, ερμηνεία, νόημα φράσης ή λέξης.

επικοινωνία:

ανταλλαγή ιδεών στο χώρο μεταξύ δύο ατόμων.

θεώρηση:

μια ιδέα, μια άποψη ή μια σκέψη.

ισόπλευρο:

σχήμα που έχει όλες τις πλευρές του ίσες μεταξύ τους.

λύτης:

κάτι που επιλύει και διευθετεί τα πράγματα, κάτι που μπορεί να εξαφανίσει τα προβλήματα, τις δυσκολίες κ.λπ.

νόμος της ζούγκλας:

το δίκαιο τού ισχυροτέρου, σκληρός αγώνας για επιβίωση. χρησιμοποιείται μεταφορικά για να δηλώσει σθεναρή επίθεση, άμυνα ή δραστηριότητα· δηλώνει επίσης τον άγριο και σθεναρό τρόπο που χρησιμοποιεί κάποιος ενώ καταβάλλει το μέγιστο των δυνατοτήτων του.

παλιά σχολή:

ό,τι έχει σχέση με συντηρητικές πολιτικές και πρακτικές του παρελθόντος.

πραγματικότητα:

αυτό που φαίνεται ότι είναι. Η πραγματικότητα είναι βασικώς συμφωνία, ο βαθμός συμφωνίας που επιτυγχάνεται μεταξύ ανθρώπων. Αυτό που συμφωνούμε ότι είναι πραγματικό, είναι πραγματικό.

πρόσεσινγκ:

μια συγκεκριμένη μορφή πνευματικής συμβούλευσης, μοναδική στη Σαηεντολογία, που βοηθά το άτομο να εξετάσει την ύπαρξή του και να βελτιώσει την ικανότητά του να αντιμετωπίζει το ποιος είναι και το πού βρίσκεται. Το πρόσεσινγκ είναι μια ακριβής, πλήρως κωδικοποιημένη δραστηριότητα με συγκεκριμένες διαδικασίες.

Σαηεντολογία:

Σαηεντολογία είναι η εφαρμοσμένη θρησκεία που ασχολείται με τη μελέτη της γνώσης, η οποία μέσω της εφαρμογής της τεχνολογίας της μπορεί να επιφέρει επιθυμητές αλλαγές στις καταστάσεις της ζωής. Αναπτύχθηκε επί ένα τρίτο του αιώνα από τον Λ. Ρον Χάμπαρντ. Ο όρος Σαηεντολογία προέρχεται από τη λατινική λέξη scio (που σημαίνει «γνωρίζω», με την πληρέστερη έννοια της λέξης) και την ελληνική λέξη λόγος (μελέτη κάποιου θέματος). Η Σαηεντολογία ορίζεται περαιτέρω ως «η μελέτη του πνεύματος και η ενασχόληση μ’ αυτό σε σχέση με το ίδιο, τα σύμπαντα και την υπόλοιπη ζωή».

στοργή:

αγάπη, αρέσκεια ή οποιαδήποτε άλλη συναισθηματική διάθεση, ο βαθμός αρεσκείας. Ο βασικός ορισμός της στοργής είναι η θεώρηση της απόστασης, είτε είναι καλή είτε κακή.

στρώνω:

ισιώνω και κάνω το έδαφος να είναι ομοιόμορφο και ισόπεδο.

τέρμιναλ:

ένα άτομο, σημείο ή τοποθεσία που μπορεί να λάβει, να αναμεταδώσει ή να στείλει μια επικοινωνία.

τεχνολογία:

οι μέθοδοι εφαρμογής μιας τέχνης ή μιας επιστήμης, σε αντιδιαστολή με την απλή γνώση αυτής της τέχνης ή της επιστήμης. Στη Σαηεντολογία, ο όρος τεχνολογία αναφέρεται στις μεθόδους εφαρμογής των αρχών της Σαηεντολογίας για την βελτίωση των λειτουργιών της διάνοιας και την αποκατάσταση των δυνατοτήτων του πνεύματος, όπως αυτές αναπτύχθηκαν από τον Λ. Ρον Χάμπαρντ.

τόνος:

μια συγκεκριμένη πνευματική κατάσταση ή ψυχική διάθεση, ο χαρακτήρας.

Τρίγωνο του ARC:

είναι ένα τρίγωνο το οποίο συμβολίζει το γεγονός ότι η στοργή, η πραγματικότητα και η επικοινωνία δρουν μαζί για να επιφέρουν κατανόηση. Καμία γωνία του τριγώνου δεν γίνεται να μεγαλώσει χωρίς να μεγαλώσουν και οι άλλες δύο και καμία γωνία δεν γίνεται να μικρύνει χωρίς να μικρύνουν και οι άλλες δύο.