OPDRACHT >> 17. Lees: “Ook Eerlijke Mensen hebben Rechten”

OOK EERLIJKE MENSEN HEBBEN RECHTEN

Zodra je eenmaal een hoog niveau van bekwaamheid hebt bereikt, zul je de eerste zijn om op je recht te staan om met eerlijke mensen om te gaan.

Als je de technologie van het verstand kent, weet je dat het verkeerd is om “individuele rechten” en “vrijheid” te gebruiken als argumenten om diegenen te beschermen die alleen maar op vernietiging uit zijn.

Individuele rechten werden niet in het leven geroepen om criminelen te beschermen, maar om ervoor te zorgen dat eerlijke mensen vrij kunnen zijn. Dit beschermde gebied werd vervolgens binnengedrongen door degenen die “vrijheid” en “individuele vrijheid” nodig hadden om hun eigen bedenkelijke activiteiten af te dekken.

Vrijheid is voor eerlijke mensen. Iemand die zelf niet eerlijk is, kan niet vrij zijn – hij is zijn eigen valstrik. Als iemands daden niet kunnen worden onthuld, is hij een gevangene; hij moet zich van zijn medemensen terugtrekken en is een slaaf van zijn eigen geweten. Vrijheid moet worden verdiend voordat er überhaupt enige vorm van vrijheid mogelijk is.

Als men oneerlijke mensen beschermt, veroordeelt men hen tot hun eigen hel. Door de “rechtsbescherming van het individu” gelijk te stellen aan het “beschermen van de crimineel”, draagt men ertoe bij ons allen in een toestand van slavernij te brengen, want waar “individuele vrijheid” wordt misbruikt, ontstaan gevoelens van onrust die ons op den duur allen te gronde zullen richten. Alle disciplinaire wetten zijn bedoeld voor de weinigen die dwalen. Dergelijke wetten brengen helaas ook schade en beperkingen met zich mee voor degenen die niet dwalen. Als alle mensen eerlijk waren, zou er niet met discipline gedreigd hoeven te worden.

Er is slechts één uitweg voor iemand die oneerlijk is – hij moet onder ogen zien waarvoor hij in de samenleving verantwoordelijk is en hij moet weer in communicatie komen met zijn medemens, zijn gezin en de wereld in het algemeen. Doordat hij een beroep tracht te doen op zijn “individuele rechten”, teneinde zichzelf te beschermen tegen een onderzoek naar zijn daden, beperkt hij in die mate de toekomst van individuele vrijheid – hij is zelf namelijk niet vrij. Hij bederft het echter voor diegenen die wel eerlijk zijn, door hun recht op vrijheid te gebruiken om zichzelf te beschermen.

Onrustig slaapt degene met een schuldig geweten. En hij zal niet rustiger kunnen slapen door te proberen slechte daden verborgen te houden met voorwendsels als “vrijheid houdt in dat je beslist nooit naar mij mag kijken”. Iemands recht op voortbestaan staat in rechtstreeks verband met zijn eerlijkheid.

Vrijheid voor de Mens betekent niet dat het hem vrijstaat een ander te benadelen. Vrijheid van meningsuiting houdt niet in dat je de vrijheid hebt om door leugens schade te berokkenen.

De Mens kan niet vrij zijn zolang hij leeft tussen mensen die slaaf zijn van hun eigen doodsangst.

De missie van een samenleving in het tijdperk van techniek en ruimtevaart, is het individu ondergeschikt te maken en hem door middel van economische dwang en politieke druk onder controle houden.

Het enige dat in een machinetijdperk sneuvelt is de individuele mens en zijn vrijheid.

Om die vrijheid in stand te houden, mag men niet toelaten dat sommigen hun kwade bedoelingen onder de dekmantel van die vrijheid verbergen. Om vrij te zijn moet een mens eerlijk zijn tegenover zichzelf, alsook tegenover zijn medemens. Als iemand zijn eigen eerlijkheid aanwendt om te protesteren tegen het ontmaskeren van oneerlijkheid, is hij een vijand van zijn eigen vrijheid.

Wij kunnen onze plek onder de zon alleen behouden zolang we niet toestaan dat de daden van anderen tot duisternis leiden.

Vrijheid is voor mensen die eerlijk zijn. Individuele vrijheid bestaat alleen voor diegenen die in staat zijn vrij te zijn.

Tegenwoordig kennen we in Scientology de cipier – namelijk de persoon zelf. We kunnen het recht op onze plek onder de zon weer herstellen door het kwaad dat mensen zichzelf aandoen, uit te roeien.

Zeg dus niet dat een onderzoek naar iemand of naar het verleden een stap is in de richting van slavernij. In Scientology is een dergelijke stap namelijk de eerste stap om iemand te verlossen van de schuld die hij draagt.

Het zou enkel en alleen verkeerd zijn om in het verleden van een ander te gaan kijken, als scientologen de intentie zouden hebben schuldigen te straffen.

We zijn de politie niet. Als wij gaan kijken, dan is dat de eerste stap in de richting van het ontsluiten van de deuren – want ze zijn allemaal van binnenuit afgesloten.

Wie gaat er nu straffen als hij redding kan brengen? Alleen een gek zou een begeerd voorwerp kapotslaan als hij het nog zou kunnen repareren – en we zijn niet gek.

Het individu mag niet ten onder gaan in dit machinetijdperk – rechten of geen rechten. De crimineel en de krankzinnige mogen niet zegevieren met hun onlangs ontdekte middelen tot vernietiging.

Degene die het minst vrij is, is degene die zijn eigen daden niet kan openbaren en die protesteert tegen het onthullen van de ongepaste daden van anderen. Met zulke mensen zal een toekomstige politieke slavernij worden opgebouwd waarin wij allemaal een nummer hebben – en ons schuldgevoel – tenzij wij handelend optreden.

Het is een fascinerend feit dat chantage en straf de leidende principes van alle duistere praktijken zijn. Wat zou er gebeuren als deze twee zaken niet meer bestonden? Wat zou er gebeuren als alle mensen genoeg vrijheid hadden om te spreken? Dan, en alleen dan, zou er vrijheid bestaan.

Op de dag waarop wij elkaar volledig kunnen vertrouwen, zal er vrede heersen op aarde.

Sta die vrijheid niet in de weg. Wees zelf vrij.

een serie van acties of een georganiseerde campagne die kwaadwillig oneerlijk of opzettelijk schadelijk is.