OPDRACHT >> 13. Lees: “De echte wereld”

DE ECHTE WERELD

De wereld mag gewoon geen betere plek zijn dan zij is, althans volgens de handelaar in chaos. En zolang politici omhoogklimmen door malafide praktijken, zolang de militaire machthebbers er wel bij varen als er meer oorlogen zijn, en zolang de media profiteren van het verspreiden van slecht nieuws, zullen er mensen blijven die leven van chaos. 

Maar dat is de gecreëerde wereld, niet de echte. Achter al deze ellende en opschudding bestaat een kalmere omgeving. Het is er een waarin de mens kan leven en zich beter kan voelen, het is een wereld waarin mensen heldhaftige daden verrichten, waarin buren elkaar helpen en mensen enorme moeilijkheden overwinnen om ergens in uit te blinken. 

De verschillen tussen een bekwaam iemand en een onbekwaam iemand blijken uit zijn omgeving (dat wat zich in zijn buurt bevindt). Iemand is ofwel het effect van zijn omgeving of hij is in staat om invloed op zijn omgeving uit te oefenen. 

De 19e-eeuwse psycholoog predikte dat de Mens “zich moest aanpassen aan zijn omgeving”. Dit onjuiste gegeven droeg eraan bij dat het ras begon af te takelen. 

Het feit is dat de Mens succesvol is voor zover hij de omgeving aan zichzelf aanpast. 

Bekwaam zijn houdt het vermogen in om de dingen in de omgeving en de omgeving zelf onder controle te hebben en ermee om te kunnen gaan. 

Door te herkennen waar en wanneer de handelaar in chaos aan het werk is, kunnen mensen beginnen hun omgeving beter in de hand te houden.