OPDRACHT >> 7. Lees: “Manieren om de dreiging te verminderen”

MANIEREN OM DE DREIGING TE VERMINDEREN

De mensen kijken uit naar minder bedreiging vanuit de omgeving, of althans naar een manier om de omgeving waarin ze leven beter te kunnen verdragen. 

Het concept van de gevaarlijke omgeving zal door de individuele mens begrepen kunnen worden, ongeacht hoe primitief het hem wordt verteld. Gewoon het concept dat hij de omgeving als gevaarlijk en overweldigend ziet en dat hij niet goed weet waar dat gevaar of die overweldiging vandaan komt, is al een enorm stuk inzicht. 

Zich terugtrekken uit een zeer bedreigende omgeving, die hem elk moment kan overweldigen, zonder in staat te zijn om vooruitgang te maken in het verdragen van die bedreigende omgeving of in het vermogen om die bedreigende omgeving aan te pakken – dat is zijn leven. 

Iemands niveau van geestelijke en lichamelijke gezondheid, het niveau van zijn activiteiten en zijn ambities, worden alle bepaald door zijn eigen concept van de gevaarlijkheid van de omgeving.

Er zijn in de omgeving gebieden die werkelijk gevaarlijk zijn, maar er zijn ook gebieden die zo gemaakt zijn dat ze gevaarlijker lijken dan ze werkelijk zijn.

Als men dus iemand deze sectoren van zijn omgeving laat benaderen en ze door hem laat inspecteren, kan hij voor zichzelf zien dat de omgeving niet zo gevaarlijk is als men haar doet vóórkomen. En wanneer het vertrouwen in zijn vermogen om tenminste die sectoren in zijn omgeving aan te kunnen omhooggaat, zullen de niveaus van zijn welzijn, zijn geestelijke en lichamelijke gezondheid en zijn activiteiten eveneens omhooggaan.

Een aantal eenvoudige procedures kunnen iemand helpen zijn invloed op zijn omgeving te vergroten. De vraag waar het bij al deze technieken om draait, is: “Welk deel van de omgeving is niet bedreigend?” Als men iemand onderscheid kan laten maken en kan laten ontdekken dat er sommige delen van de omgeving niet bedreigend zijn, zal hij een aanzienlijke vooruitgang boeken.

Wat zijn de verwachtingen die iemand op dit niveau heeft? Deze kunnen dermate laag zijn, dat hij al blij zou zijn als hij alleen maar niet meer zo zou schrikken als de deurbel gaat. Dit klinkt als een minuscule verbetering, maar toch zou dat voor hem heel reëel zijn. 

Misschien wil hij er alleen maar iets aan doen dat hij, als hij ’s morgens wakker wordt, niet meer het angstaanjagende gevoel heeft dat er iets vreselijks zal gaan gebeuren als hij uit bed stapt – en misschien verwacht hij niet eens dat dat gevoel helemaal zal verdwijnen, misschien hóópt hij alleen dat het iets minder zal worden. 

Dat zouden voor hem werkelijke verbeteringen zijn en hij zou er heel gelukkig mee zijn. Het gekke is dat de verbeteringen die hij werkelijk zal ervaren in de meeste gevallen zijn verwachtingen ver zullen overtreffen. 

Hier volgen de procedures die je kunt gebruiken om dit tot stand te brengen: 

1. Vind iets wat geen bedreiging vormt 

Als iemand te ontdaan of verward wordt, kan men hem in zijn omgeving rond laten kijken en iets laten vinden wat voor hem niet bedreigend is. Ga hiermee door totdat de persoon zich heel goed of opgelucht voelt en zich iets gerealiseerd heeft over zichzelf, de omgeving of het leven in het algemeen. 

Men kan deze techniek ook direct op zichzelf toepassen. Iemand bevindt zich bijvoorbeeld in zijn kantoor en maakt zich ergens grote zorgen over. Hij zit misschien aan zijn bureau, terwijl de papieren zich maar opstapelen. Alles lijkt in opschudding te zijn en hij voelt zich volkomen overweldigd. Hij zou zelf in staat moeten zijn om naar de papieren op zijn bureau te kijken (de oorzaak van de bedreiging) en iets daaraan te vinden wat geen bedreiging vormt. Door een dergelijke ontdekking te doen zal de bedreiging de juiste proporties aannemen. 

2. Lees geen kranten 

Dat is heel simpel. Zeg tegen de persoon: “Lees twee weken lang eens geen kranten en kijk of je je dan niet beter voelt.” 

Als hij twee weken lang geen kranten leest, zal hij zich natuurlijk beter gaan voelen. 

Zeg daarna tegen hem: “Lees nu een week lang de krant dan zul je aan het eind van de week merken dat je je minder goed voelt. Beslis dan voor jezelf of je wel of niet aandacht aan de kranten moet besteden.” 

Dit kun je de persoon als voorstel doen; het is een eenvoudig experiment. Het is zelfs geen kostbaar experiment – het is immers goedkoper géén kranten te kopen dan wel.

Dit is een eenvoudige actie, maar zeer doeltreffend; het kan de kijk van de persoon op het leven aanmerkelijk veranderen. 

3. Maak een Wandeling 

Een andere manier om iemand naar de omgeving te laten kijken en te ontdekken dat die niet zo bedreigend is, is een techniek die “Maak een wandeling” heet. Als iemand zich niet goed voelt, laat hem dan een wandeling maken en dingen bekijken terwijl hij dat doet. 

Wat hiermee wordt geprobeerd is alleen maar dat de persoon de omgeving onder de loep neemt en er een klein beetje meer zekerheid in ontdekt. Men wil slechts dat de persoon kijkt en ontdekt of de omgeving zo gevaarlijk is als zij lijkt. 

“Een wandeling maken en naar dingen kijken” is het mildste advies dat je mogelijkerwijs aan iemand kunt geven, en het is bijna zeker dat het resultaat oplevert als de persoon het ook echt doet. Het is heel effectief. 

4. Vind iets wat niet vijandig tegen je is 

Er zijn mensen die het gevoel hebben dat iedereen in de omgeving hen vijandig gezind is. 

Voor zo iemand is er een andere techniek die zijn angst zal verminderen. 

Men zou uit een aantal verschillende vragen er één kunnen stellen, afhankelijk van de situatie. Voorbeelden hiervan zijn: 

“Vind iets wat mensen hier in de buurt zeggen of doen dat niet vijandig tegen je is.”

“Is er één persoon in het bedrijf die niet daadwerkelijk vijandig tegen je is?”

“Is er vandaag iets gezegd wat niet rechtstreeks vijandig tegen jou was?” 

Stel de persoon een van de bovenstaande vragen (of een soortgelijke vraag met een bewoording die beter past bij zijn situatie). Vraag hem bijvoorbeeld: “Is er een persoon in het bedrijf die niet daadwerkelijk vijandig tegen je is?”

Ga hiermee door totdat de persoon zich beter voelt, opgewekter is en zich iets heeft gerealiseerd over zichzelf, de omgeving of het leven in het algemeen. 

5. Omgaan met een verlies 

Een verbroken liefdesrelatie kan een persoon in een gemoedstoestand brengen, waarbij alles in de omgeving haar aan het verlies herinnert.
Maar iemand kan geholpen worden erover heen te komen. Wanneer men iets in de omgeving kan vinden dat niet de verloren liefde in het verstand doet opkomen...
...kan de aandacht van de persoon losgemaakt worden, zodat zij zich beter gaat voelen.

Een jongen die net zijn vriendin heeft verloren, of een vrouw die haar man heeft verloren, voelt dit alsof het verschrikkelijke verdriet en verlies op alles wordt overgebracht. In feite “spreekt” alles in de omgeving hem of haar van de verloren geliefde. Een tijd lang zal het hem of haar onmogelijk zijn om zich heen te kijken zonder aan die persoon te worden herinnerd. 

Als iemands aandacht sterk gericht is geweest op een ander, kost het hem een bijna heldhaftige moeite om niet alles met die persoon te associëren. De kunst is iets te vinden wat hem niet herinnert aan de persoon die hij heeft verloren. Men moet misschien lang zoeken voordat men iets gevonden heeft. 

Dit is de manier om liefdesverdriet te boven te komen. De situatie is in feite eenvoudig: de persoon heeft alles in de omgeving geïdentificeerd met zijn onbehagen. Door zijn aandacht te richten op dingen in de omgeving die daar niet op die manier mee in verband staan, en hem dingen te laten opzoeken die hem daar niet direct aan herinneren, komt er onderscheid waar er voorheen geïdentificeerd werd. En waar onderscheid bestaat, kunnen intelligentie en oordeelsvermogen terugkeren.  

Doe het volgende: 

Zeg tegen de persoon dat je hem gaat helpen. Zeg tegen hem: “Vind iets wat je niet herinnert aan __________ (naam van de persoon die hij of zij verloren heeft).” 

Herhaal deze opdracht waarbij je hem iets anders laat vinden wat hem niet herinnert aan de persoon totdat hij zich iets realiseert en zich beter voelt over de situatie. 

Deze eenvoudige procedure kan de persoon helpen om het verlies van de geliefde te boven te komen en weer beginnen te leven. 

6. Orde brengen in iemands leven 

Door iemand voor zijn bestaan een plan te laten uitwerken dat het mogelijk maakt een kalm leven te leiden zonder dreigingen, wordt het leven dat hij leidt minder bedreigend. 

Laten we als voorbeeld de arme kerel nemen die volkomen in de tredmolen zit: hij moet zijn baan behouden, ook al betaalt die niet genoeg en biedt die geen kansen om vooruit te komen, want als hij die baan kwijt raakt, is hij naar zijn gevoel niet in staat om een andere te vinden of te overleven. Deze man zit in een hok dat hij zelf gemaakt heeft en hij ervaart zijn omgeving als zeer vijandig. 

Laat hem plannen maken voor een leven dat niet zo bedreigend zou zijn, hoe fantasierijk of ogenschijnlijk onhaalbaar dat plan ook mag zijn; dat zal hem in staat stellen veel opgewekter voort te gaan met het werk in zijn baan en zich veel kalmer te voelen.

7. Ophouden met dingen die je van je stuk brengen

Er is nog een actie en die bestaat er gewoon uit de persoon te laten ophouden dingen te doen of met mensen om te gaan die hem van zijn stuk brengen.

Men zou kunnen zeggen: “Houd op met een paar dingen in je leven die je van je stuk brengen.”

“Wie maakt je van streek? Wel, praat een tijdje niet met hem/haar.” 

“Bij welke activiteiten voel je je achteraf slechter? Wel, laat die een tijdje achterwege.”

“Welke dingen in de omgeving vormen niet echt een bedreiging voor je? Oké, heb je er daar een paar van? Prima. Houd je daar dan mee bezig. Besteed daar maar eens wat meer aandacht aan.”

Aan deze benadering zal de persoon meer hebben dan je je kunt voorstellen.