OPDRACHT >> 16. Lees: “Een Toonschaaltest”

EEN TOONSCHAALTEST

Conversatie is waarschijnlijk de meest accurate maatstaf van de positie van de persoon op de Toonschaal.

Tenzij iemand openlijk praat en met interesse luistert, kan men hem niet beschouwen als iemand die zich heel hoog op de Toonschaal bevindt.

In kolom 10 van de Hubbard Schaal van Menselijke Evaluatie, “Conversatie: Spreekt – Conversatie: Luistert”, is er sprake van twee gedeeltes: de ene gaat over spreken en de ander over luisteren. Het is voor sommige mensen wellicht niet duidelijk dat bij communicatie sprake is van zowel uitgaande als inkomende communicatie. Een observatie van hoe iemand zowel spreekt als luistert, kan een accurate indicatie geven van iemands positie op de toonschaal.

Het is interessant om op te merken dat je met behulp van deze kolom een zogeheten “psychometrie in twee minuten” op iemand kunt doen. Psychometrie is een meting van iemands mentale trekken, vaardigheden en auditing. De truc is eenvoudigweg om op het hoogst mogelijke toonniveau, creatief en constructief, met iemand beginnen te praten, om vervolgens geleidelijk de conversatie in toon te laten zakken tot het punt waarop de persoon reageert.

Iemand kan door conversatie slechts ongeveer een halve punt op de Toonschaal omhoog worden getild.
Door de Kwaadheid van een persoon te beantwoorden met Verveling, kan de toon van de persoon verhoogd worden.
Iemand reageert het beste op zijn eigen toonzone, en iemand kan door conversatie slechts ongeveer een halve punt op de Toonschaal omhoog worden getild. Wanneer men dit soort “psychometrie” doet, zou men niet te lang in een bepaalde zone moeten blijven converseren (niet langer dan een zin of twee), omdat dit gewoonlijk de toon van de persoon enigszins verhoogt en zo de nauwkeurigheid van de test bederft.

Psychometrie in twee minuten doet men dus door eerst iets creatiefs en constructiefs aan te kondigen en af te wachten of de persoon op dezelfde manier reageert, vervolgens wat oppervlakkige conversatie los te laten (over sport wellicht) om te kijken of de persoon daarop reageert. Wanneer je geen reactie krijgt, begin dan antagonistisch te praten over dingen waar de persoon wat van afweet (maar natuurlijk niet over de persoon zelf) om te kijken of hij op dit punt een reactie krijgt. Dan kun je vervolgens met een zin of twee in kwaadheid over de een of andere toestand praten. Dan kun je je in een klein beetje lasterende roddel uitleven en kijken of daar enige reactie op volgt. Als dat niet werkt, breng je wat opmerkingen over hopeloosheid en ellende naar voren. De persoon zal ergens in dit gebied instemmen met het soort conversatie dat wordt aangeboden, dat wil zeggen, hij zal er op dezelfde manier op reageren. Vervolgens kan er dan in die zone waarin de persoon zich blijkt te bevinden een conversatie plaatsvinden en je zult al snel voldoende informatie inwinnen om een goede eerste inschatting te maken van de positie waar de persoon zich op de schaal bevindt.

Deze psychometrie in twee minuten door middel van conversatie kan ook op groepen worden toegepast. Die spreker die zijn publiek wil boeien, moet niet meer dan een halve punt boven of onder de toon van zijn toehoorders praten. Als hij de toon van zijn toehoorders wil verhogen zou hij ongeveer een halve toon boven hun gemiddelde toonniveau moeten praten. Een vaardig spreker die zijn psychometrie in twee minuten gebruikt en oplettend nota neemt van de reactie van zijn toehoorders, kan in twee minuten de toon van de toehoorders bepalen, waarna hij alleen maar een toon hoeft te gebruiken die een beetje boven die van hen ligt.

De Toonschaal en de Hubbard Tabel voor de Evaluatie van de Mens zijn de belangrijkste gereedschappen die ooit zijn ontwikkeld op het gebied van voorspelling van menselijk gedrag. Gebruik deze gereedschappen en te allen tijde zul je weten met wie je te maken hebt, met wie je om wilt gaan en wie je kunt vertrouwen.