OPDRACHT >> 13. Lees: “Hoe de ARC-driehoek kan worden gebruikt”

HOE DE ARC-DRIEHOEK KAN WORDEN GEBRUIKT

Hoe voert men een gesprek met iemand, uitgaande van de principes van de ARC-driehoek en de componenten ervan?

Het is niet mogelijk een behoorlijk gesprek met iemand te voeren als je je in een toestand van subapathie bevindt (een toestand van totaal gebrek aan interesse die nog onder apathie ligt). Je zou dan eigenlijk helemaal niet met hem praten. Je zou wat meer affiniteit moeten hebben om met iemand ergens een gesprek over te hebben. Je vermogen om met een bepaald iemand te praten, heeft te maken met je emotionele reactie op die bepaalde persoon. Iedereen is verschillend in zijn emotionele reacties op de mensen om zich heen. Gezien het feit dat er bij communicatie altijd twee terminals, of met andere woorden, twee mensen, betrokken zijn, valt het te begrijpen dat een andere persoon enigszins werkelijk moet zijn. Als men helemaal niets om andere mensen geeft, zal het niet meevallen om met ze te praten, dat is zeker. De beste manier waarop je dus met iemand zou kunnen praten, is door iets in hem te vinden wat je prettig aan hem vindt en iets te bepraten waarmee hij het eens kan zijn. Dit is waarom de meeste nieuwe ideeën een vroege dood sterven: men verzuimt totaal om onderwerpen te bespreken waarover de ander het op een of ander punt eens is. Hiermee komen we tot een beslissende factor met betrekking tot realiteit. 

Datgene waar we het over eens zijn, heeft de neiging werkelijker te zijn dan datgene waar we het niet over eens zijn. Er bestaat een duidelijk verband tussen overeenstemming en realiteit. Die dingen waarover we het eens zijn dat ze reëel zijn, zijn reëel. Die dingen waarover we het eens zijn dat ze niet reëel zijn, zijn niet reëel. De dingen waarover we het niet eens zijn, zijn heel onwerkelijk. Hierop gebaseerd zouden twee mensen als experiment gekscherend kunnen gaan praten over een derde die ook aanwezig is. De twee zijn het over iets eens waar de derde niet mee kan instemmen. De emotionele toon van de derde man zal zakken en hij zal in feite voor de twee mannen die het over hem hebben, minder reëel worden. 

Hoe voert u dan een gesprek met iemand? Je brengt realiteit tot stand door iets te vinden waarover je het allebei eens bent. Vervolgens probeer je een zo hoog mogelijk niveau van affiniteit te bewaren, door te beseffen dat er iets aan hem is wat je kunt waarderen. En dan kun je met hem praten. Als de eerste twee voorwaarden niet aanwezig zijn, is het vrij zeker dat ook de derde voorwaarde zal ontbreken, dat wil zeggen, je zult niet in staat zijn gemakkelijk een gesprek met hem te voeren. 

Affiniteit, realiteit en communicatie zijn onderling afhankelijk van elkaar, en wanneer er één daalt, dalen de andere twee ook. Wanneer er één stijgt, stijgen de andere twee ook. Je hoeft slechts één hoek te verbeteren van deze zeer waardevolle driehoek in Scientology, om de overige twee hoeken te verbeteren. Men hoeft slechts twee hoeken te verbeteren om de derde hoek te verbeteren. 

Begrip

Begrip is samengesteld uit affiniteit, realiteit en communicatie. Wanneer iemands begrip groot is, is zijn ARC vrij hoog en wanneer iemands begripsvermogen beperkt is, is zijn ARC dienovereenkomstig beperkt. 

Wanneer we deze drie delen hebben verhoogd, hebben we iemands begrip verhoogd. Het is door gebruik te maken van de ARC-driehoek dat dit wordt bewerkstelligd. 

Deze driehoek is de hoeksteen van het contact tussen levende wezens. Het is de gemeenschappelijke noemer van alle activiteiten van het leven. Deze driehoek gebruiken, betekent een beter begrip hebben van het leven zelf.

alles wat een communicatie kan ontvangen, doorsturen of verzenden.

een specifieke mentale zijnstoestand of instelling; gemoedsgestelheid, karakter of stemming.

steunpilaar, de persoon of zaak waarop alles rust. Een hoeksteen is een bewerkt blok natuursteen op een hoek van een gebouw als bindsteen en tevens tot versiering van vrijstaand metselwerk.