KURSUPPGIFT >> 21. Läs ”Assister och omgivningen”.

ASSISTER OCH OMGIVNINGEN

En assist för med sig ett visst ansvar. En person går genom livet och påverkar många människor. Du kommer ganska säkert att upptäcka att du befinner dig i situationer där en främling skulle ha nytta av en assist.

När du tar kontakt under sådana omständigheter skall du vara rättfram och säker. Var professionell och bestämd. Du behöver inte ens be om tillåtelse, gör det bara. Om du skall hjälpa en främling, hjälp honom. Stå inte där och förklara för åskådare vad du ska göra eller vänta på någons tillåtelse. Om du befinner dig på en plats där det är uppståndelse och agerar som om det är du som har ansvaret, så kommer du att ha ansvaret. Det här är en väsentlig del av kunskapen om hur man gör en assist. Om du gör det här väl kommer assisten du ger att betyda någonting.

Låt oss till exempel säga att det är en allvarlig olycka och folk trängs runt omkring. Polisen försöker att trycka tillbaka folket. Nå, tryck tillbaka folket och luta dig över offret och ge honom en assist. Om du är tillräckligt mycket där, kommer alla andra att inse att du är den ende som är där. Sådana saker som panik, oro, osäkerhet, upprördhet, att titta drömmande ut i ingenstans, att undra vad som är fel eller vad som bör göras är inte en del av din läggning om du skall ge en assist. Oberörd, lugn och samlad skall vara grundtanken i din attityd. Man måste inse att för att ta kontroll i vilken situation som helst, behöver man bara vara där mer än någon annan. Det är ingenting magiskt i det. Bara var där. De andra människorna på platsen är det inte. Och om du är där i tillräckligt hög grad, då kommer någon annan att ta sig själv ur det och fortsätta sitt liv.

När du skall ge en assist till en person, bringa först ordning och reda i omgivningen som ditt första steg, såvida du inte behöver ge första hjälpen omedelbart.

Första hjälpen kommer alltid före en assist. Man skall betrakta situationen utifrån synpunkten hur mycket första hjälpen som behövs. Man kanske stöter på en person med en temperatur på över 40 grader som behöver ligga ned och kylas av innan man kan ge en assist, och även om antibiotika är mycket överreklamerad, kanske det skulle vara bättre för honom att få en injektion antibiotika än en assist just då.

Ett bra exempel skulle kunna vara en situation där någon håller på att diska i köket. Plötsligt hörs ett fruktansvärt brak och personen faller i golvet, men när hon faller grabbar hon tag i en köttkniv och skär sig i handen. En av de första sakerna man skulle göra vore att linda ett bandage runt handen för att stoppa blödningen. En annan del av första hjälpen skulle vara att plocka upp porslinet och ställa tillbaka det på diskbänken och sopa upp sakerna så att det blir mer ordning på platsen . Det är det första steget i att återställa kontroll.

Sedan skulle man ge henne en assist. Att flytta henne från platsen för olyckan är inte lika angeläget som att ge henne assisten där. Det kanske är tvärt emot vad du tror, men det är sant, och det är därför som du ser till att få lite ordning i omgivningen först. Man ser till att få ordning i ett mycket större område än den skadade handen för att få till stånd en läkning av den skadade handen. Om du förstår att ditt ansvar alltid sträcker sig mycket längre än till det omedelbara området för tumultet, kommer du att vara mer framgångsrik. Om du ser till att få ordning i ett större område, får du också ordning i det mindre området.

Om du vet att du är på väg in i ett olycksområde och du kommer att befinna dig i en omgivning med en hel del förstörelse och kaos, skulle det var mycket dumdristigt att inte ha utbildning i första hjälpen. Kom ihåg att du ofta måste hitta en metod att kontrollera, hantera och dirigera personal som kommer i vägen för dig innan du kan ge en assist. Under sådana omständigheter kräver en assist att du kontrollerar hela omgivningen och personal som har med assisten att göra, om det behövs.

Som någon som kan och som utövar Scientologi-teknologin har du all rätt, och ansvaret för att lindra lidande när du ser det. Religion fyller en viktig funktion när det gäller att hantera livets upprördheter och kval. Dessa inbegriper andligt tvång (lidande) som orsakats av kroppsliga tillstånd.

Området runt en skadad person är ofta kaotiskt och i oordning.

Att få ordning i området kan minska förvirringen och återställa kontroll.

En assist kommer att åstadkomma bättre resultat om man först ägnar lite uppmärksamhet åt omgivningen.

Som en del av sina plikter har präster haft hand om människors andliga kval långt före Jesu lärjungar. De har koncentrerat sig på andlig uppbyggelse och förbättring. Men där fysiska lidanden hindrade det förloppet har de agerat. Att ägna sig åt att endast lindra fysiskt lidande är naturligtvis att hävda att den fysiska kroppen är viktigare än personens andliga varande, vilket den naturligtvis inte är. Men fysiskt lidande kan distrahera en varelse så att han överger varje önskan om förbättring och börjar söka efter ett slut på sitt lidande. Läkarens specialitet är att bota fysiska sjukdomar eller icke optimala fysiska tillstånd. Han kan göra det i en del fall. Det är inget intrång på hans område att hjälpa patienten att uppnå större möjligheter till läkning. Och sjukdomar som är rent andliga till sin natur är inte medicinska.

”Psyk-iatrikern” och ”psyk-ologen” å andra sidan tog sina namn från religionen eftersom psyke betyder själ. De är, vilket visas genom faktiska statistiker, inte så framgångsrika som präster när det gäller att lindra mentala kval. Utan de försöker nu för tiden att göra det med hjälp av droger, hypnos eller fysiska medel. De förstör mer än de hjälper.

De som har andlig kunskap har ett ansvar att lindra lidande gentemot dem som finns omkring dem. Det finns många sätt man kan göra det på utan droger, hypnos, chocker, operationer eller våld.

Den främsta metoden för att lindra lidande är en assist.

Eftersom kunskapen om hur man gör dem finns och eftersom färdigheten är lätt att uppnå, skall vi inte åsidosätta dem som kommer att ha nytta av dem.

Om du verkligen vill hjälpa dina medmänniskor, är den exakta färdigheten och dessa resultat väl värda att ha.