KURSUPPGIFT >> 4. Läs ”Kontaktassist”.

KONTAKTASSIST

Det finns en grundläggande princip i Scientologin som består av att man placerar en skadad kroppsdel exakt i den position och på den plats där den skadades. Att göra det här kan ha en terapeutisk effekt och kallas för en kontaktassist. Det här är den vanligaste assisten för olyckor och skador.

Teori

En av grundprinciperna för hur levande saker reagerar är att undvika platser där man har blivit skadad. Det här är en överlevnadsfaktor men den är inte analytisk (baserad på förnuftigt tänkande). Om någon till exempel har sprungit på ett bord och skadat sig, skulle han ha en benägenhet att undvika att komma nära det stället igen. Han skulle tro att det är bordet han undviker, men han undviker faktiskt det exakta stället för olyckan. Även om bordet togs bort, skulle han fortsätta att undvika stället där han skadade sig. Det här är det grundläggande skälet för en kontaktassist.

Gör alltid en kontaktassist när det exakta stället för olyckshändelsen eller skadan är tillgängligt. Därefter kan andra typer av assister göras, men kontaktassisten skall alltid göras först om de fysiska föremålen och platsen är tillgängliga.

Procedur

  1. Kom ihåg att första hjälpen och kroppsliga åtgärder ofta måste vidtas innan man kan börja med en kontaktassist. Första hjälpen kommer alltid först. Betrakta situationen med utgångspunkt från hur mycket första hjälpen som behövs, och när den situationen är löst, ger man assisten. En assist stänger inte av en pulsåder som pumpar ut blod, vilket ett tryckförband gör.
  2. Ta personen till exakt det ställe där olyckan ägde rum. Om föremålet var varmt, låter man det svalna först; om strömmen var på stänger man av den innan man gör assisten.
  3. Säg till personen: ”Nu skall vi göra en kontaktassist.”
  4. Få personen att inta samma position som han hade innan olyckan inträffade. Om han hade ett verktyg i handen, eller använde ett, ska han göra samma rörelser med det.
  5. Säg till personen att sakta göra samma rörelser som under olyckan, precis så som den gick till. Låt honom duplicera exakt vad som hände vid tidpunkten för skadan genom att få honom att vidröra det exakta stället med sin skadade kroppsdel. Man får honom att varsamt röra vid den sak som skadade honom. Om han stack sig i fingret på en tagg i rosenträdgården, så får man honom att varsamt röra vid exakt samma tagg med samma del av samma finger som han stack sig i. Om han klämde handen i en dörr, så skall man få honom att gå tillbaka, och med sin skadade hand, vidröra exakt samma ställesamma dörr, och göra om samma rörelser som gjordes vid olyckstillfället. Det finns egentligen inga kommandon involverade i det; ju mindre man säger, desto bättre är det.
  6. Upprepa det här om och om igen till dess att exakt samma somatik kopplas på och ger sig av, dvs uppstår och sedan försvinner. (Inom Scientologin använder vi ordet somatik för att beteckna alla slags kroppsliga sensationer, sjukdom, smärta eller obehag. Soma betyder ”kropp” på grekiska.)

Förutom att somatiken försvinner, kommer personen också att ha en insikt om någonting: sin skada eller omständigheterna kring hur han skadade sig eller angående omgivningen. En sådan insikt kallas kognition.

Man måste få honom att röra vid det exakta stället för att framkalla det exakta fenomenet att somatiken försvinner. När det händer och han får en kognition, avslutar man assisten genom att säga till honom: ”Slut på assisten.”

Tvinga inte personen

En kontaktassist måste ibland göras genom att man närmar sig gradvis. Låt oss säga att ett barn har stött smalbenet mot en gräsklippare och därefter inte vill komma närmare gräsklipparen än 30 meter. I så fall får man honom att göra en kontaktassist med smalbenet och med kroppen på den platsen (30 meter från samma gräsklippare), och man låter honom gå igenom rörelserna som gjordes vid olyckstillfället. Man minskar avståndet litet i taget allteftersom han är villig att närma sig gräsklipparen och slutligen kommer han att gå fram och göra en kontaktassist på gräsklipparen.

När man råkar ut för en olycka eller skada skall man göra en kontaktassist.
En av grundprinciperna för hur levande saker reagerar är att undvika platser där man har blivit skadad.
Få personen att inta samma position som han hade innan olyckan hände. Få honom att varsamt röra vid det som skadade honom. Om han hade ett verktyg i handen, eller använde ett, ska han utföra samma rörelser med detta.
Upprepa detta om och om igen tills exakt samma somatik kopplas på och sedan försvinner (smärtan borta), åtföljt av en kognition. Man måste få honom att röra vid det exakta stället för att få till stånd exakt det här fenomenet.

Man får aldrig tvinga en person fram till det ställe där skadan eller olyckan inträffade. Om man försöker tvinga personen, kan man överväldiga honom, vilket kan påverka honom negativt.

Kontaktassister kan göras solo (av en själv) men man måste se till att göra den tills somatiken försvinner.

Alla typer av skador kan och skall hanteras med en kontaktassist. Det är alltid den bästa typen av assist för skador när det exakta stället är tillgängligt och skall föregå alla andra assiståtgärder. Kontaktassister har obegränsad användning. Ibland är de mirakulösa – men de hjälper alltid.

Om en person skadar sig så kan han göra en kontaktassist på sig själv. Han upprepar varsamt exakt vad som hände vid olyckstillfället, och ser till att fortsätta tills smärtan försvinner.

ett ord som används i Scientologin för att beteckna en kroppslig sensation, sjukdom, smärta eller obehag. Soma betyder ”kropp” på grekiska.

en ny insikt om livet. Det är ett ”Vet du vad, jag …”-yttrande, något som en person plötsligt förstår eller känner.