KURSUPPGIFT >> 3. Läs ”Att hjälpa en person att läka sig själv”.

ATT HJÄLPA EN PERSON ATT LÄKA SIG SJÄLV

Skador, operationer, förlossningar, allvarliga sjukdomar och perioder av intensiv emotionell chock – allt förtjänas att behandlas med noggranna och fullständiga assister.

En assist inkräktar inte på något sätt på medicinens uppgift. När så erfordras skall medicinska undersökningar och diagnoser eftersträvas, och när traditionell behandling är framgångsrik skall medicinsk behandling erbjudas. Eftersom en assist ibland kan dölja en verklig skada eller ett brutet ben, bör man inte ta några risker, i synnerhet om tillståndet inte lätt påverkas av behandlingen. När man misstänker en lätt stukning, skall man med andra ord röntga, för att vara på den säkra sidan, speciellt om det inte omedelbart reagerar på en assist. En assist ersätter inte medicinsk behandling och försöker inte bota skador som kräver medicinsk hjälp, utan är ett komplement till detta. Det är rent av tveksamt om fullständig läkning kan åstadkommas med enbart medicinsk behandling och det är säkert att en assist i hög grad påskyndar tillfrisknandet. Kort sagt bör man inse att kroppsligt tillfrisknande inte tar anden och återverkningen på personens andliga existens i beaktande.

Skador och sjukdomar är predisponerade (har gjorts mer benägna att inträffa) på grund av personens andliga tillstånd. De framkallas av individen själv som en yttring av hans nuvarande andliga tillstånd. Och de förlängs (varar längre än vad som är normalt) av varje underlåtenhet att hantera de andliga faktorer som är förknippade med dem.

Orsakerna till predisponering, påskyndande och förlängning, är det man inriktar sig på, med assister.

Livet är inte speciellt behagligt för den som är skadad eller sjuk, för en kvinna som just fött barn eller för den som precis har drabbats av en svår emotionell chock. Och det finns ingen anledning till att någon ska fortsätta att befinna sig i ett så lågt tillstånd, särskilt inte under flera veckor, månader eller år, när han eller hon skulle kunna få avsevärd assistans med att återhämta sig på timmar, dagar eller veckor.

Det är faktiskt en slags tillämpad grymhet att genom konstant underlåtenhet låta en person fortsätta att befinna sig i ett sådant tillstånd när man kan lära sig och sedan tillämpa det man lärt sig för att åstadkomma lindring för personen ifråga.

Man behöver inte vara läkare för att ta någon till en läkare. Och man behöver inte vara läkare för att lägga märke till att den medicinska behandlingen kanske inte hjälper patienten. Man behöver heller inte vara läkare för att hantera saker som orsakats andligen av individen själv.

Liksom det finns två aspekter av läkning – den andliga aspekten och den strukturella eller kroppsliga aspekten, finns det också två tillstånd som kan uppnås andligen. Det första av dessa tillstånd skulle kunna klassificeras som ”ur mänsklig synpunkt drägligt”. Assister hör hemma i denna kategori. Det andra tillståndet är ”andligen förbättrad”.

Det är varje pastors plikt (och detta har varit sant lika länge som det har funnits ett ämne som heter religion) att lindra sina medmänniskors kval. Det finns många sätt på vilka en pastor kan göra detta.

En assist ger sig inte in på läkande. Och den ger sig verkligen inte in på behandling. Vad den gör är att den assisterar individen i att bota sig själv eller att bli botad genom någon annans medverkan, genom att man avlägsnar hans anledningar till att tillståndet framkallades och förlängdes, och genom att man minskar hans predisponering att skada sig ytterligare eller förbli i ett outhärdligt tillstånd.

Det här är helt och hållet utanför ”läkandets” område, så som läkaren föreställer sig det, och är enligt befintlig dokumentering av resultat mycket, mycket långt utöver förmågan hos psykologi, psykiatri och ”mentalvård”, så som dessa områden utövas.

Kort uttryckt så befinner sig assisten i egentlig mening och uteslutande inom andens område och det är den traditionella religionens verksamhetsfält, även om den inte enbart är begränsad till religion.

En person som tillämpar assist- teknologi bör inse vilken förmåga som ligger i hans händer och vilka potentiella färdigheter han har när han är utbildad i detta. När någon lider kan han erbjuda det här: han kan göra livet uthärdligt. Han kan också göra så att tiden för tillfrisknande förkortas och till och med göra tillfrisknande möjligt när det annars inte skulle ha varit det..

När man möter någon som har skadat sig eller blivit sjuk, genomgått en operation eller har upplevt en svår känslomässig chock, skall en eller flera av följande assister användas för att hjälpa personen.

tillämpningsmetoderna hos en konstform eller vetenskap, i motsats till enbart kunskaper i själva vetenskapen eller konstformen. I Scientologi syftar termen teknologi på de metoder för tillämpning av Scientologi-principer för att förbättra sinnets funktioner och rehabilitera andens potential, som utvecklades av L. Ron Hubbard.