KURSUPPGIFT >> 18. Läs ”Hur man gör en person nykter”.

HUR MAN GÖR EN PERSON NYKTER

Ett intressant användningsområde för lokaliseringsprocessen är att göra en person nykter. Det kan göra en berusad person nykter på bara några minuter. Eftersom samhället idag inte har någon teknologi för att hantera den som är berusad, vilken är ett problem för sin familj, sina vänner och ofta för sig själv, har den här processen ett samhällsvärde och kan användas i samarbete med polisen och för att hjälpa polisen.

Procedur

Använd kommandot:

”Titta på den/det där_______(föremål i rummet).”

En berusad person anses vanligtvis vara en aning okonfronterbar och han själv kan verkligen inte konfrontera. En sak som han inte kan konfrontera är ett tomt glas. Han fyller alltid på det om det är tomt.

Upprepa kommandot, och peka varje gång på ett föremål i rummet, så ofta som behövs för att få personen nykter. Bli inte distraherad så att du besvarar den återkommande kommentaren: ”Vilket föremål?” Få honom bara att utföra kommandot, bekräfta och ge nästa kommando.

Fortsätt tills personen inte längre är berusad.

Bli under inga omständigheter arg på eller slå någon som är berusad, hur provocerad du än blir.

Avsikten med den här processen är inte att hantera alkoholism. Det finns andra mer avancerade Scientologi-procedurer som kan göras för att hantera orsakerna till att personen blev alkoholist. Men man kan göra mycket gott för personen och hans närstående genom att använda den här assisten för att få honom nykter.

Det tillhör inte precis vår avdelning att handskas med berusade personer men det är vår uppgift att hjälpa våra medmänniskor. I ett samhälle där det enda alternativet är en natt i häkte och böter, vilket varken polisen eller den berusade personen önskar, kan vi hjälpa båda parter och hantera situationen inom loppet av några minuter.

att stå ansikte mot ansikte med, utan att rygga tillbaka eller undvika. Förmågan att konfrontera är faktiskt förmågan att vara där obesvärat och förnimma.