KURSUPPGIFT >> 15. Läs ”Lokaliseringsprocess/assist”.

LOKALISERINGSPROCESS/ASSIST

En av de enklaste assisterna man kan ge är lokaliseringsprocessen.. En lokalisering görs genom att man riktar personens uppmärksamhet bort från det smärtsamma området av kroppen eller från hans svårigheter och ut i omgivningen.

Låt oss säga att du ville utföra en assist på någon som hade ett mycket obestämt besvär. Det är det som är svårast att utföra en assist på. Personen har en smärta men kan inte säga var. Han vet inte vad som har hänt med honom. Han känner sig bara dålig. Använd Lokaliseringsprocessing. Du kommer att upptäcka att den här processen fungerar när andra processer misslyckas.

Procedur

1. Tala om för personen att du skall göra en lokaliseringsprocess och förklara kortfattat proceduren.

2. Tala om vilket kommando som kommer att användas och se till att han förstår det. Kommandot är: ”Titta på den/det där________(saken).”

3. Peka på ett föremål och säg till personen: ”Titta på den/det där _______ (föremålet).”

4. Bekräfta honom när han har gjort det.

5. Fortsätt ge kommandot och rikta personens uppmärksamhet på olika föremål i omgivningen. Se till att du ger personen en bekräftelse varje gång efter att han har hörsammat kommandot.

Exempel: Man säger: ”Titta på det där trädet.”” ”Tack.” ”Titta på den där byggnaden.” ”Bra.” ”Titta på den där gatan.” ”All right.” ”Titta på den där gräsmattan.” ”Mycket bra.” Man pekar varje gång på föremålet.

6. Fortsätt med det här tills personen har goda indikatorer och en kognition. Du kan avsluta assisten vid den punkten. Säg till personen: ”Slut på assisten.”

En lokaliseringsassist är en assist som är mycket enkel att ge. Den kan göras för specifika skador eller när en person är sjuk eller om personen har mycket diffusa besvär. Att göra en lokaliseringsassist kan i hög grad hjälpa en person.

En upprördhet kan hanteras med en assist. Kvinnans uppmärksamhet är fixerad vid ett gräl som nyligen ägt rum.
Lokaliseringsprocessen riktar personens uppmärksamhet mot saker och ting i omgivningen.
Säg till personen: ”Titta på den/det där______(saken).” Ge henne en bekräftelse när hon har gjort det.
Fortsätt att rikta personens uppmärksamhet på saker och ting i omgivningen.
Lokaliseringsprocessen kan frigöra uppmärksamheten från upprördheten, vilket gör att hon lättare kan lösa problemet.