KURSUPPGIFT >> 7. Läs ”Beröringsassist”.

BERÖRINGSASSIST

Beröringsassisten är den assist som används mest och förmodligen den mest kända. Den utvecklades ursprungligen i början av 1950-talet och har används alltsedan dess.

Beröringsassisten kan användas till mer än rena skador. Den är inte avsedd bara för en hand som fått sig en smäll eller en brännskadad handled. Den kan göras vid molande ryggsmärtor, ihållande öronvärk, infekterade bölder, illamående eller ont i magen. Faktum är användningsområdena för den här enkla men kraftfulla processen är obegränsade.

Teori

Syftet med en beröringsassist är att återupprätta kommunikationen med skadade eller sjuka kroppsdelar. Den riktar personens uppmärksamhet på de skadade eller angripna områdena av kroppen. Detta görs genom att man berör den sjuka eller skadade personens kropp om och om igen och försätter honom i kommunikation med skadan. Hans kommunikation med den åstadkommer tillfrisknande. Tekniken är baserad på principen att man läker eller botar någonting genom att försätta någon i kommunikation med det.

Alla kroppsliga sjukdomar har sitt ursprung i att individen har upphört att kommunicera med den kroppsdel eller det område som är sjukt. Att en kronisk skada inte går över, beror på att det saknas kroppslig kommunikation med det angripna området eller med stället där skadan skedde i fysiska universum.

När uppmärksamheten avlägsnas från skadade eller sjuka områden i kroppen, minskar också cirkulation, nervflöden och energi. Detta begränsar näringstillförseln till området och hindrar att slaggprodukter tappas ur. En del forntida helbrägdagörare tillskrev ”handpåläggning” anmärkningsvärda flöden och egenskaper..” Den faktor som fick det att fungera var förmodligen att man blev mer medveten om det angripna området och att man återupprättade de kroppsliga kommunikationsfaktorerna. Om man t.ex. gör en beröringsassist på en person som har stukat handleden så försätter man honom i kommunikation med denna handled så fullständigt som möjligt.

Förutom kontroll och att man dirigerar personens uppmärksamhet, hanterar en beröringsassist också faktorerna tid och plats. Om en person har skadat sig så undviker han den skadade eller angripna kroppsdelen men samtidigt sitter han fast i den. Han undviker också olycksplatsen, och personen själv och den skadade kroppsdelen sitter fast i den tidpunkt då sammanstötningen skedde. En beröringsassist gör läkning möjlig genom att i någon mån återföra personen till närvarande tid och plats.

En beröringsassist hjälper till att hantera faktorerna tid och plats när en person har skadat sig. En del av hans uppmärksamhet sitter fast i det förflutna ögonblicket och platsen för sammanstötningen.

Assisten återför personen till nuet och möjliggör därmed att läkning kan äga rum.

Procedur

0. Ge första hjälpen i den mån det behövs innan du påbörjar assisten. Om personen till exempel har ett blödande sår skall den första åtgärden vara att förbinda såret.

1. Se till att personen sitter eller ligger ner – beroende på vilket som är bekvämast för honom.

2. Tala om för honom att du kommer att göra en beröringsassist och förklara kortfattat proceduren.

Tala om för personen vilket kommando du kommer att använda och se till att han förstår det. Kommandot som används är: ”Känn mitt finger.”

Tala om för personen att han skall låta dig veta när han har utfört kommandot.

3. Ge kommandot: ”Känn mitt finger”, och berör sedan en punkt, med lagom hårt tryck.

Berör inte personen först och sedan ge kommandot; det skulle vara i bakvänd ordning.

Berör bara med ett finger. Om du använde två fingrar skulle personen kunna bli förvirrad angående vilket finger han förväntas känna.

4. Bekräfta personen genom att säga: ”Tack”, ”Okej”, ”Bra” osv.

5. Fortsätt att ge kommandot, att beröra och bekräfta när personen visat att han har utfört kommandot.

När man gör en beröringsassist på ett bestämt område som är skadat eller angripet på något sätt, närmar man sig området gradvis och avlägsnar sig från det gradvis.

Man närmar sig skadan eller det angripna området, drar sig tillbaka från det, närmar sig det, drar sig tillbaka från det, närmar sig det lite mer, drar sig tillbaka längre från det, närmar sig till en punkt där man faktiskt berör den skadade eller angripna kroppsdelen och drar sig sedan tillbaka ytterligare från den. Man försöker följa kroppens nervbanor, vilket inkluderar ryggraden, armarna och benen och de olika knutpunkterna såsom armbågarna, handlederna, knävecken och fingertopparna. Det är dessa punkter man inriktar sig på. De är alla punkter där chockvågen kan fastna. Vad man försöker göra är att få en kommunikationsvåg att flöda genom kroppen igen, för den stoppades av chocken från skadan.

Oavsett vilken kroppsdel det är som får hjälp, skall de områden man berör inkludera extremiteterna (händer och fötter) och ryggraden.

Beröringen måste balanseras mellan såväl vänster som höger sida av kroppen. När man har berört personens högra stortå, berör man därefter vänster stortå; när man har berört en punkt några centimeter från ryggraden på ena sidan, berör man därefter en punkt på samma avstånd från ryggraden på motsatta sidan. Det här är viktigt eftersom hjärnan och kroppens kommunikationssystem är sammankopplade. Man kan upptäcka att en smärta i den vänstra handen körs ut (försvinner) när man berör den högra handen, på grund av att den sitter låst i den högra handen.

Förutom att hantera den vänstra och högra sidan av kroppen, måste man också rikta sig till baksidan och framsidan av kroppen. Med andra ord måste man om man ägnat uppmärksamhet åt framsidan av kroppen också ägna uppmärksamhet åt baksidan.

Samma princip gäller när man hanterar en viss del av kroppen. Man kanske till exempel hanterar en skada på framsidan av högra benet. Ens beröringsassist skulle då inkludera framsidan av höger ben, framsidan av vänster ben, baksidan av höger ben och baksidan av vänster ben, förutom det vanliga tillvägagångssättet vilket inbegriper extremiteterna och ryggraden.

6. Fortsätt med assisten tills personen känner sig bättre. Man kommer att lägga märke till en förbättring hos personen utifrån vad han säger eller hur han ser ut. Dessa kallas INDIKATORER.

Indikatorer är tillstånd eller förhållanden som uppstår under en assist som talar om ifall det går bra eller dåligt. När ett dåligt tillstånd, som till exempel en skadad hand, förbättras är det en god indikator.. Om smärtan i personens hand minskade skulle det vara en god indikator.

Man fortsätter en beröringsassist tills personen som man hjälper har goda indikatorer, vilket betyder att han känner sig bättre, smärtan har försvunnit, han känner sig mer tillfreds angående det osv. Han kommer också att ha en kognition.

7. När det inträffar, säger man till personen: ”Slut på assisten.”

Man kan behöva ge beröringsassister dag efter dag för att uppnå ett resultat. När man gör den första beröringsassisten får man kanske bara en liten förbättring. När man följande dag gör en andra beröringsassist kan man förvänta sig lite mer förbättring. Nästa dag kanske man får en somatik att försvinna helt. Det kan ta många fler dagar än så, när en beröringsassist ges varje dag, innan ett sådant resultat uppnås; saken är den att det inte finns någon begränsning för hur många beröringsassister man kan göra på samma sak.

Kommunikation med kroppen minskar när man är sjuk eller skadad. En beröringsassist hjälper till att återupprätta en persons förmåga att till fullo kommunicera med en sjuk eller skadad kroppsdel.

Säg till personen: ”Känn mitt finger”, och rör vid en punkt på hans kropp. Bekräfta honom när han gör detta.

Följ kroppens nervkanaler. Beröringen måste balanseras till båda sidor av kroppen.

En beröringsasassist måste inkludera extremiteterna och ryggraden. En korrekt gjord beröringsassist kan påskynda en thetans förmåga att läka eller reparera ett tillstånd i kroppen.

Användning

Användning på skador

Gör aldrig en beröringsassist som den första åtgärden på en skadad person när man kan göra en kontaktassist. Om den exakta platsen där skadan inträffade är tillgänglig, gör då en kontaktassist. Kontaktassisten kan därefter följas av en beröringsassist eller vilken annan assiståtgärd som helst.

Användning på djur

Beröringsassister kan användas på djur, med goda resultat. När man gör en beröringsassist på en sjuk eller skadad hund eller katt, bör man ha på sig tjocka handskar, eftersom de kan nafsa och klösa.

Personer under påverkan av droger/läkemedel

En beröringsassist kan göras på en person som har fått värktabletter eller andra droger. Detta är inte optimalt, men det är ibland nödvändigt vid ett kristillstånd.

När en person har skadat sig skall man ha som mål att komma fram till honom och ge honom en beröringsassist innan någon ger honom smärtstillande medel. Om kroppen har blivit svårt skadad, kan personen fortfarande ha svåra plågor efter assisten, men man har fått bort en del av chocken. Vid den tidpunkten skulle en läkare kunna ge honom något smärtstillande och reparera den kroppsliga skadan. Om personen behöver omedelbar behandling för svåra smärtor skall man naturligtvis inte förhindra detta och sedan skulle man ge en beröringsassist när personen mådde bättre.

Huvudvärk

Gör inte en beröringsassist på en person som har huvudvärk. Forskning har visat att huvudvärk ofta beror på mentala fenomen där en beröringsassist skulle vara fel åtgärd.

Huvudskador

Om en person har fått en verklig skada i huvudet, såsom att ha blivit petad i ögat eller blivit slagen i huvudet med ett bollträ, kan man ge honom en beröringsassist. Detsamma gäller för tandskador eller smärtsam tandläkarbehandling.

Beröringsassisten är enkel att lära sig och kan ge fantastiska resultat. Den har också fördelen att den är enkel att lära ut till andra. Så använd den väl för att hjälpa människor i er närhet, och lär dem att i sin tur hjälpa andra.

att ge (någon) en bekräftelse, något som sägs eller görs för att informera någon annan om att hans påstående eller handling har uppfattats, förståtts och mottagits.

saker som visar sig eller förnims eller observeras; enskilda fakta, händelser eller förändringar, så som de uppfattas av människans olika sinnen eller sinnet; används huvudsakligen om ett faktum eller en händelse vars orsak eller förklaring är under observation eller beskrivs vetenskapligt.