ΕΡΓΑΣΙΑ >> 4. Διαβάστε: «Τα Δυναμικά».

ΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ

Κάθε άτομο είναι φτιαγμένο από μια κύρια ώθηση για ύπαρξη. Αυτή η ορμή, αυτή η ώθηση για ύπαρξη, είναι επιβίωση. Είναι η προσπάθεια που καταβάλλει ο οργανισμός για να επιβιώσει.

Ονομάζουμε την παρόρμηση προς επιβίωση δυναμικό.

Καθώς αυτή η παρόρμηση διαταράσσεται ή επηρεάζεται από εξωτερικές δυνάμεις, το αποτέλεσμα είναι είτε να καταπιέζεται είτε να αλλοιώνεται από τους σκοπούς των άλλων ανθρώπων. Πράγμα που σημαίνει ότι άλλοι άνθρωποι επιβάλλουν τους σκοπούς τους στο άτομο. Και στις δύο περιπτώσεις, το δυναμικό το ίδιο διαταράσσεται σε κάποιο μικρό βαθμό.

Καθώς το δυναμικό επιβίωσης περιορίζεται ή δέχεται τη διείσδυση ή την επίδραση άλλων παραγόντων –άλλων ανθρώπων και των συνηθισμένων καταπιεστών της ζωής, όπως είναι η έλλειψη τροφής, ρουχισμού και στέγης– αυτό το δυναμικό μπορεί να διαταράσσεται όλο και περισσότερο μέχρι του σημείου να κατευθύνεται προς το θάνατο ή να υποκύπτει, ακριβώς προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Το δυναμικό οδεύει προς το θάνατο σε ακριβή αναλογία με το βαθμό στον οποίο είναι διαταραγμένο. Οδεύει προς την επιβίωση σε ακριβή αναλογία με το βαθμό στον οποίο είναι καθαρό και διαυγές.

Έτσι έχουν τα πράγματα, αν το δούμε σαν ένα μόνο δυναμικό. Αν ρίξουμε μια ματιά σ’ αυτό το δυναμικό μέσα από ένα μεγεθυντικό φακό, θ’ ανακαλύψουμε ότι σ’ αυτή τη μία ώθηση περιλαμβάνονται στην πραγματικότητα οκτώ ωθήσεις, ή οκτώ δυναμικά.

Το πρώτο δυναμικό είναι η ορμή προς την ύπαρξη ως εαυτός. Είναι η προσπάθεια επιβίωσης ως ατόμου, μέσω της επίτευξης του υψηλότερου επιπέδου επιβίωσης και για όσο το δυνατόν µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Εδώ έχουμε την πλήρη έκφραση της ατομικότητας.
Το δεύτερο δυναμικό είναι η ορμή προς ύπαρξη ως μελλοντική γενιά. Έχει δυο τμήματα: το σεξ και τη μονάδα της οικογένειας, η οποία περιλαμβάνει και την ανατροφή των παιδιών.
Το τρίτο δυναμικό είναι η ορμή προς επιβίωση ως μέλος μιας ομάδας με το ίδιο το άτομο να παρέχει αυτό το κίνητρο. Κάθε ομάδα, προσωρινή ή μόνιμη, πολιτική ή κοινωνική, αποτελεί μέρος του τρίτου δυναμικού και η κάθε μια τους είναι ένα τρίτο δυναμικό.
Το τέταρτο δυναμικό είναι η επιβίωση του ανθρώπου ως είδος. Ενώ η λευκή φυλή θα μπορούσε να θεωρηθεί τρίτο δυναμικό, όλες οι ανθρώπινες φυλές μαζί θα μπορούσαν να θεωρηθούν τέταρτο δυναμικό.
Το πέμπτο δυναμικό είναι η ορμή για επιβίωση κάθε μορφής ζωής. Αυτό περιλαμβάνει όλους τους ζωντανούς οργανισμούς, είτε είναι φυτά είτε είναι ζώα, οτιδήποτε υποκινείται άμεσα από τη ζωή. Είναι η προσπάθεια του ατόμου να επιβιώσει για να κάνει τη ζωή να επιβιώσει.
Tο Έκτο Δυναμικό είναι η ορμή προς ύπαρξη ως το φυσικό σύμπαν. Είναι η τάση του ατόμου να ενισχύσει την επιβίωση όλης της ύλης, της ενέργειας, του χώρου και του χρόνου – των συστατικών μερών του υλικού σύμπαντος που αποκαλούμε ΜΕΣΤ. Το άτομο στην πραγματικότητα έχει μια ώθηση προς την επιβίωση του υλικού σύμπαντος.
Tο έβδομο δυναμικό είναι η ορμή προς ύπαρξη ως πνεύμα ή η ορμή προς ύπαρξη των πνευμάτων. Καθετί το πνευματικό, με ή χωρίς ταυτότητα, υπάγεται στην κατηγορία του έβδομου δυναμικού. Αυτό είναι ξέχωρο από το υλικό σύμπαν και είναι η πηγή της ίδιας της ζωής. Έτσι, υπάρχει μια προσπάθεια για την επιβίωση της πηγής της ζωής.
Το όγδοο δυναμικό είναι η ορμή για την ύπαρξη ως άπειρο. Αυτό μπορεί επίσης να ονομαστεί Υπέρτατο Ον. Αυτό μπορούμε να το αποκαλέσουμε άπειρο ή δυναμικό του Θεού.

απεριόριστο διάστημα χρόνου, χώρου ή ποσότητας - απεριόριστη ικανότητα, ενέργεια, τελειότητα ή γνώση.