ΕΡΓΑΣΙΑ >> 8. Διαβάστε «Θετικά σημεία»

ΘΕΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Όταν τα πράγματα ή οι περιστάσεις είναι λογικές, έχουμε μία ή περισσότερες καταστάσεις οι οποίες ονομάζονται «θετικά σημεία». Κάθε μία από αυτές τις καταστάσεις ονομάζεται θετικό σημείο. Ένα θετικό σημείο: είναι ένα αληθές δεδομένο, που αποδεικνύεται σωστό αφού συγκριθεί με τη σειρά λογικών συνθηκών. 

Τα θετικά σημεία δείχνουν πού υπάρχει λογική και πού τα πράγματα βαίνουν σωστά ή ενδέχεται να βαίνουν σωστά. 

Όπου τα πράγματα καλυτερεύουν ή υπάρχει ξαφνική βελτίωση σε μια περιοχή ή οργανισμό, θα πρέπει να βρούμε την αιτία γι’ αυτό και να ενισχύσουμε οποιαδήποτε επιτυχημένη ενέργεια. Μια τέτοια διερεύνηση γίνεται με τη χρήση των θετικών σημείων. 

Τα θετικά σημεία είναι τα εξής:

ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΑ. (Όλα τα σχετικά γεγονότα είναι γνωστά). 

Τα σχετικά γεγονότα είναι γνωστά

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ. (Τα γεγονότα βρίσκονται στην πραγματική ακολουθία).

Τα γεγονότα βρίσκονται στη σωστή ακολουθία

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ.
(Ο χρόνος έχει καταγραφεί σωστά).

Ο χρόνος έχει καταγραφεί

ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΣΩΣΤΑ.
(Τα δεδομένα πρέπει να είναι πραγματικά, το οποίο σημαίνει, αληθινά και έγκυρα).

Τα δεδομένα που αποδείχθηκαν πραγματικά

Η ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΗ.
(Τα σημαντικά και τα ασήμαντα έχουν ταξινομηθεί σωστά).

Η αναλογική σπουδαιότητα είναι σωστή

Η ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ. (Τα γεγονότα διαδραματίζονται κατά την περίοδο όπου περίμενε λογικά κανείς να συμβούν). 

Η χρονική περίοδος είναι αναμενόμενη

ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗ. (Δεν υπάρχουν δεδομένα που έχουν παραλειφθεί τα οποία θα επηρέαζαν την κατάσταση).

Τα δεδομένα είναι επαρκή

ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ. (Τα παρουσιαζόμενα δεδομένα σχετίζονται με το υπό εξέλιξη θέμα και όχι με κάτι άλλο).

Τα δεδομένα είναι σχετικά

Η ΠΗΓΗ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΗ.
(Όχι λανθασμένη πηγή). 

Η πηγή είναι σωστή

ΣΩΣΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
(Να μην οδεύει προς μια κατεύθυνση που θα ήταν λανθασμένη για την κατάσταση). 

Ο στόχος είναι σωστός

ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. (Δεδομένα από δύο ή περισσότερες διαφορετικές κατηγορίες θεμάτων να μην υποβάλλονται σαν της ίδιας κατηγορίας).

Τα δεδομένα είναι της ίδιας κατηγορίας

ΤΑ ΤΑΥΤΟΣΗΜΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑΥΤΟΣΗΜΑ.
(Όχι παρόμοια ή διαφορετικά).

Τα ταυτόσημα πράγματα είναι ταυτόσημα

ΤΑ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ.
(Όχι ταυτόσημα ή διαφορετικά).

Τα παρόμοια πράγματα είναι παρόμοια

ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ.
(Να μη θεωρούνται ταυτόσημα ή παρόμοια).

Τα διαφορετικά πράγματα είναι διαφορετικά

Στην πραγματοποίηση αξιολογήσεων για να βρεθεί γιατί τα πράγματα πάνε καλύτερα ούτως ώστε να μπορούν να επαναληφθούν, είναι ζωτικό να χρησιμοποιούνται τα συγκεκριμένα θετικά σημεία, όπως αναφέρονται ονομαστικά παραπάνω.

Εξάλλου, τα θετικά σημεία είναι αυτά που κάνουν τα πράγματα να πηγαίνουν καλά.

Άγνοια

Πάντοτε μπορεί να γνωρίζει κανείς κάτι σχετικά με οτιδήποτε.

Σοφός είναι εκείνος που, ακόμα κι αν βρίσκεται αντιμέτωπος με συγκρουόμενα δεδομένα, συνειδητοποιεί ότι ξέρει τουλάχιστον ένα πράγμα: ότι δεν ξέρει.

Όταν το κατανοήσει αυτό, μπορεί στη συνέχεια ν’ αναλάβει δράση προκειμένου να ανακαλύψει τι είναι αυτό που δεν ξέρει.

Αν αξιολογεί τα δεδομένα που ανακαλύπτει με κριτήριο τα παραπάνω σημεία, θα μπορέσει να ξεδιαλύνει την κατάσταση. Τότε θα είναι σε θέση να καταλήξει σ’ ένα λογικό συμπέρασμα.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Είναι απαραίτητο να σκεφτείς δικά σου παραδείγματα για τις παραπάνω παραβιάσεις της λογικής.

Κάνοντάς το αυτό, θ’ αποκτήσεις επιδεξιότητα στη διάκριση μεταξύ των δεδομένων μιας κατάστασης.

Όταν θα μπορείς να διακρίνεις μεταξύ δεδομένων και έχεις γίνει επιδέξιος σ’ αυτό, θα είναι πολύ δύσκολο να ξεγελαστείς και θα έχεις κάνει το πρώτο σημαντικότατο βήμα για τη σωστή εκτίμηση κάθε κατάστασης.