ΕΡΓΑΣΙΑ >> 9. Διαβάστε: «Επιδιορθώσεις»

ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Γουίθχολντ είναι μια αντιεπιβιωτική πράξη η οποία δεν έχει αποκαλυφθεί. Αν δυο σύζυγοι έχουν γουίθχολντ ο ένας από τον άλλον, ο γάμος τους θα πάσχει.

Ένας τρόπος για να βοηθήσεις την κατάσταση είναι να βάλεις το σύζυγο και τη σύζυγο να γράψουν τα όβερτ και τα γουίθχολντ που έχουν απέναντι στο σύντροφό τους. Κάθε σύντροφος γράφει τα όβερτ και τα γουίθχολντ του σε χαρτί, δίνοντας τις λεπτομέρειες του συγκεκριμένου χώρου και χρόνου που έγινε το όβερτ ή το γουίθχολντ και τι έγινε ή/και κρατήθηκε κρυφό. Όταν αυτό γίνει πλήρως, το άτομο μπορεί να δοκιμάσει ανακούφιση και να ανακτήσει το αίσθημα της ευθύνης του για τη σχέση. (Η διαδικασία καταγραφής των όβερτ και των γουίθχολντ καλύπτεται πλήρως στο βιβλίο με τίτλο «Ακεραιότητα και Τιμιότητα»).

Ένας ώντιτορ της Σαηεντολογίας μπορεί να βοηθήσει στην αποκατάσταση της επικοινωνίας μεταξύ του ζευγαριού ανακουφίζοντάς τους από τις παραβιάσεις τους.

Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες η καταγραφή όβερτ και γουίθχολντ δεν απαλύνει απόλυτα τη διαφωνία των συζύγων. Στην περίπτωση που συμβεί αυτό, θα πρέπει κανείς να επικοινωνήσει μ’ έναν ώντιτορ της Σαηεντολογίας, για να βοηθήσει να διορθωθεί το πρόβλημα. Ώντιτορ είναι κάποιος που έχει εκπαιδευτεί και έχει την άδεια να εφαρμόζει πρόσεσινγκ της Σαηεντολογίας σε άτομα προς όφελός τους. Το πρόσεσινγκ είναι μια ειδική μορφή προσωπικής συμβούλευσης, μοναδική στη Σαηεντολογία, η οποία βοηθά κάποιον να εξετάσει τη δική του ύπαρξη και βελτιώνει τις ικανότητές του.

Η επικοινωνία που είναι ελεύθερη και ανοιχτή είναι ζωτική για μια σχέση με διάρκεια και πληρότητα.

Ένας άλλος τρόπος για την αποκατάσταση υψηλού επιπέδου επικοινωνίας σ’ ένα ζευγάρι είναι η Συμβούλευση Γάμου της Σαηεντολογίας. Και αυτή παραδίδεται από έναν ώντιτορ της Σαηεντολογίας.

Ένας σύζυγος και μια σύζυγος μπορούν να χρησιμοποιήσουν καλή και ειλικρινή επικοινωνία ανάμεσά τους για να δημιουργήσουν και να συνεχίσουν έναν ευτυχισμένο και ικανοποιητικό γάμο. Αν και οι δύο φροντίζουν να διατηρούν τις συμφωνίες που έχουν κάνει, τηρούν τους ηθικούς κώδικες και διατηρούν την επικοινωνία τους ελεύθερη και ανοιχτή, θα ισχυροποιήσουν τη σχέση τους.

μια ειδική μορφή προσωπικής συμβούλευσης, μοναδική στη Σαηεντολογία, η οποία βοηθά ένα άτομο να δει τον εαυτό του και να αυξήσει την ικανότητα αντιμετώπισης του ίδιου, όσο και της κατάστασης στην οποία βρίσκεται. Το πρόσεσινγκ είναι μια ακριβής, πλήρως κωδικοποιημένη δραστηριότητα με συγκεκριμένες διαδικασίες.