ΕΡΓΑΣΙΑ >> 13. Διαβάστε το: «Ο Αληθινός Κόσμος».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ: «Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ».

Σύμφωνα με τον έμπορο του χάους, ο κόσμος απλώς δεν πρέπει να γίνει καλύτερος. Και όσο οι πολιτικοί ανεβαίνουν σε θέσεις με τα σκάνδαλα, το στρατιωτικό κατεστημένο πλουταίνει με περισσότερο πόλεμο, και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης επωφελούνται με τη διάδοση άσχημων νέων, θα συνεχίσουν να υπάρχουν αυτοί που ζουν από το χάος. 

Αλλά αυτός είναι ο κόσμος όπως τον φτιάχνουν, όχι ο κόσμος όπως είναι. Πίσω από όλη αυτή την αναστάτωση και την ταραχή, υπάρχει ένα ηρεμότερο περιβάλλον. Είναι ένα περιβάλλον στο οποίο μπορείς να ζήσεις και να αισθανθείς καλύτερα, ένας κόσμος όπου οι άνθρωποι κάνουν ηρωικά έργα και οι γείτονες βοηθούν ο ένας τον άλλο και όπου άτομα ξεπερνούν τεράστια εμπόδια για να διαπρέψουν. 

Οι διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα σ’ ένα ικανό και σ’ ένα ανίκανο άτομο φαίνονται στο περιβάλλον τους (στα πράγματα γύρω τους). Ένα άτομο είτε είναι το αποτέλεσμα του περιβάλλοντός του είτε είναι ικανό να επιφέρει ένα αποτέλεσμα στο περιβάλλον του. 

Οι ψυχολόγοι του δέκατου ένατου αιώνα υποστήριζαν ότι ο άνθρωπος πρέπει να «προσαρμόζεται στο περιβάλλον του». Αυτό το ψευδές δεδομένο συνετέλεσε στην απαρχή ενός φυλετικού εκφυλισμού. 

Η αλήθεια είναι ότι ο άνθρωπος είναι επιτυχημένος στο βαθμό που προσαρμόζει το περιβάλλον στον εαυτό του. 

Όταν λέμε ότι κάποιος είναι ικανός, εννοούμε ότι μπορεί να ελέγχει και να χειρίζεται τα πράγματα στο περιβάλλον του και το περιβάλλον το ίδιο. 

Αναγνωρίζοντας το έργο του εμπόρου του χάους, οι άνθρωποι μπορούν να ξεκινήσουν να ελέγχουν το περιβάλλον τους καλύτερα.