ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ