Η ΤΟΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ