OPPGAVE >> 1. Les «Hvordan leve med barn».

HVORDAN LEVE MED BARN

Hovedproblemet med barn er hvordan man lever med dem. Men den voksne er problemet i barneoppdragelsen, ikke barnet. En god, stabil voksen med kjærlighet og toleranse i sitt hjerte er omtrent den beste terapi et barn kan få.

Det viktigste man må ta hensyn til ved oppdragelsen av barn, er problemet med å lære dem opp uten å knekke dem. Du bør oppdra barnet ditt på en slik måte at du ikke behøver å kontrollere det, slik at det hele tiden vil ha full kontroll over seg selv. Barnets gode oppførsel, helse og mentale sunnhet avhenger av dette.

Barn er ikke hunder. De kan ikke trenes som hunder. De er ikke kontrollerbare gjenstander. La oss ikke overse dette poenget: De er menn og kvinner. Et barn er ikke en spesiell dyreart forskjellig fra Mennesket. Et barn er en mann eller kvinne som ikke er fullt utvokst.

Enhver lov som gjelder for atferden til menn og kvinner, gjelder for barn.

Hvordan ville du like å bli halt, dratt og beordret omkring og forhindret i å gjøre det du ville? Du ville ta det ille opp. Den eneste grunnen til at et barn «ikke tar det ille opp», er fordi det er lite. Du ville halvveis myrde noen som gav deg, en voksen, de ordrene, de motsigelsene og den manglende respekt som blir det vanlige barnet til del. Barnet slår ikke tilbake fordi det ikke er stort nok. I stedet skitner det til gulvet ditt, forstyrrer middagsluren din, ødelegger hjemmets fred. Hvis det hadde de samme rettigheter som deg, ville det ikke ha krevd denne «hevnen». Denne «hevnen» er typisk atferd for et barn.

Selvdeterminisme er den tilstanden av væren hvor individet kan eller ikke kan bli kontrollert av omgivelsene sine etter eget valg. I denne tilstanden har individet tillit til sin kontroll over det materielle universet og andre mennesker.

Et barn har rett til sin egen selvdeterminisme. Du sier at det vil skade seg hvis det ikke hindres i å få ting til å falle ned på seg, løpe ut i veien, osv., osv. Hva slags voksen er du som lar dette barnet leve i rom eller omgivelser hvor det kan bli skadet? Feilen ligger hos deg, ikke hos barnet, dersom det ødelegger ting.

Et barns godhet og kjærlighet bevares bare så lenge som det kan utøve sin egen selvdeterminisme. Hvis du forstyrrer den, forstyrrer du til en viss grad barnets liv.

Det er bare to grunner til at et barns rett til å bestemme over seg selv må bli forstyrret – skjørheten og faren i barnets omgivelser, og deg. For du gjør mot barnet de tingene som ble gjort mot deg, samme hva du tror.

Det er to retninger du kan bevege deg i. Den ene er å gi barnet bevegelsesfrihet i omgivelser der det ikke kan gjøre skade og som ikke kan skade barnet alvorlig, og som ikke i stor grad hemmer barnets eget rom og tid. Og ved hjelp av Scientologi-tjenester kan du rydde opp i dine egne aberrasjoner (avvik fra rasjonell tanke eller atferd) til et punkt hvor din toleranse er lik med eller overgår barnets manglende utdannelse i hvordan det skal gjøre deg tilfreds.

Når du gir et barn noe, er det barnets. Det er ikke fortsatt ditt. Klærne, lekene, rommet, det barnet har fått, må forbli under dets eksklusive kontroll. Det river opp skjorten sin, ramponerer sengen sin, ødelegger brannbilen sin. Det er ikke din sak. Hvordan ville du like å få en julegave av noen, og så bli fortalt hver eneste dag hva du skulle gjøre med den, og til og med bli straffet hvis du ikke tok vare på den slik giveren mente du burde? Du ville ta knekken på den giveren og ødelegge den gaven. Du vet at du ville gjøre det. Barnet ødelegger nervene dine når du gjør den slags mot det. Dette er hevn. Det gråter. Det plager deg. Det ødelegger tingene dine. Det er «uheldig» og søler ut melken sin. Og barnet ødelegger med vilje eiendelen som det så ofte er blitt advart om. Hvorfor? Fordi det kjemper for sin egen selvdeterminisme, sin rett til å eie og sette sitt stempel på omgivelsene. Denne «eiendelen» er nok en kanal som barnet kan kontrolleres gjennom. Så det må slåss mot eiendelen og den som kontrollerer.

Noen mennesker ble utvilsomt så dårlig oppdratt at de mener at kontroll er høydepunktet i barneoppdragelse. Hvis du ønsker å kontrollere barnet ditt, bare bryt det ned i total apati, og det vil være like lydig som enhver hypnotisert åndssvak. Hvis du ønsker å vite hvordan du skal kontrollere det, skaff deg en bok om hundedressur, kall barnet Fido, og lær det først å «gå og hente» og så å «sitte», og deretter å bjeffe for å få mat. Du kan dressere et barn på denne måten. Selvfølgelig kan du det. Men det er deg det er trist for hvis barnet ender opp med å bli en bloddryppende morder.

Selvsagt kommer det til å bli vanskelig. Dette er et menneske. Det vil bli tøft fordi mennesket ble dyrenes konge bare fordi det som art ikke kunne overvinnes. Det går ikke lett inn i lydig apati slik hunder gjør. Mennesket eier hunder fordi Mennesket er selvdeterminert og hunder ikke er det.

Grunnen til at folk begynte å blande sammen barn og hunder og begynte å trene barn med makt, er å finne på området psykologi. Psykologen jobbet etter de følgende «prinsippene»:

«Mennesket er ondt.»

«Mennesket må trenes til å bli et sosialt dyr

«Mennesket må tilpasse seg til sine omgivelser.»

Siden disse postulatene ikke er sanne, virker ikke psykologi.

Realiteten er stikk i strid med de tidligere oppfatningene.

Sannheten ligger i denne retningen:

Mennesket er grunnleggende sett godt.

Bare ved alvorlig aberrasjon kan mennesket gjøres ondt. Streng opplæring driver det inn i asosialitet.

For å holde seg mentalt sunt, må Mennesket bevare sin egen evne til å tilpasse sine omgivelser til seg selv.

Et menneske er så mentalt sunt og trygt som det er selvdeterminert.

Når du oppdrar barnet ditt, må du unngå å «trene» det til å bli et sosialt dyr. Barnet ditt starter med å være mer selskapelig, mer verdig enn du er. På ganske kort tid vil det stoppes så mye av den behandlingen det får, at det gjør opprør. Dette opprøret kan intensiveres inntil barnet er et mareritt å ha rundt seg. Det vil være bråkete, tankeløst, skjødesløst med eiendeler, skittent – kort og godt alt som vil irritere deg. Tren det, kontroller det, og du vil miste dets hengivenhet. Du har for alltid mistet det barnet som du prøver å kontrollere og eie.

La et barn sitte på fanget ditt. Det sitter der tilfreds. Legg så armene rundt det, og tving det til å sitte der. Gjør dette selv om det ikke prøvde å forlate deg. Barnet vil øyeblikkelig begynne å vri seg. Det kjemper for å komme vekk fra deg. Barnet blir sint. Det gråter. Husk at barnet var lykkelig før du begynte å holde det.

Dine anstrengelser for å forme, dressere og kontrollere dette barnet generelt, virker på nøyaktig samme vis som å prøve å holde det på fanget ditt.

Et barn trenger sine foreldres støtte for mange sider av sin overlevelse. Men hvis de også griper alvorlig inn i dets avgjørelser om sitt eget liv, får det et enormt problem som kan volde det mye bekymringer.

Du vil selvsagt få problemer hvis dette barnet ditt allerede er blitt dressert, kontrollert, beordret omkring og nektet sine egne eiendeler. Du endrer taktikken din midtveis og prøver å gi det dets frihet. Det er så mistenksomt overfor deg, at det vil ha store vanskeligheter med å prøve å tilpasse seg. Overgangsperioden vil bli grusom. Men til sist vil du få et velordnet, veloppdratt, sosialt barn, som er hensynsfullt mot deg, og, noe som er veldig viktig for deg, et barn som elsker deg.

Et barn som er under tvang, som blir gjett, håndtert og kontrollert, har fått postulert en veldig vond engstelse. Barnets foreldre er overlevelsesenheter. De betyr mat, klær, tak over hodet og kjærlighet. Det betyr at barnet ønsker å være i nærheten av dem. Det ønsker naturligvis å elske dem, siden det er barnet deres.

Men på den annen side er foreldrene ikke-overlevelsesenheter. Hele barnets væren og liv avhenger av dets rett til å anvende sin egen beslutningsevne vedrørende bevegelsene sine, eiendelene sine og kroppen sin. Foreldre prøver å forstyrre dette ut fra en misforstått idé om at barnet er en idiot som ikke vil lære med mindre det blir «kontrollert». Så barnet må unngå, kjempe imot, irritere og plage en fiende.

Dette er engstelse. «Jeg elsker dem inderlig. Jeg trenger dem også. Men de innebærer en forstyrrelse av mine evner, mitt sinn og mitt potensielle liv. Hva skal jeg gjøre med foreldrene mine? Jeg kan ikke leve med dem. Jeg kan ikke leve uten dem. Å, hjelpe meg!» Der sitter barnet mens dette problemet kverner gjennom hodet på det. Det problemet og den engstelsen vil følge det gjennom mer eller mindre atten år. Og det vil halvveis ødelegge barnets liv.

Frihet for barnet betyr frihet for deg. Å la barnets eiendeler seile sin egen sjø, betyr at barnets eiendeler til slutt vil være sikre.

Hvilken grusom viljestyrke som kreves av en far eller mor for ikke å gi en konstant strøm av anvisninger til et barn! Hvilken sjelekval det er å se barnets eiendeler gå i stykker! Hvor opprørende det er å nekte å beordre barnets tid og rom!

Men det må gjøres, hvis du ønsker å ha et sunt, lykkelig, påpasselig, nydelig og intelligent barn!

(om en person) som hele tiden har en stø karakter det kan stoles på.

en helbredende kraft eller kvalitet.

stadiet av væren der personen etter eget valg kan eller ikke kan bli kontrollert av omgivelsene sine. På dette stadiet har personen tillit til sin kontroll av det materielle universet og andre folk.

noen som lever, eller er tilbøyelig til å leve i samfunn; noen som ønsker å nyte andres selskap eller kameratskap. Brukt nedsettende.

en antakelse, spesielt som grunnlag for fornuftsslutning.

avvik fra rasjonell tanke eller atferd; irrasjonell tanke eller atferd. Det betyr grunnleggende sett å feile, å gjøre tabber eller mer spesifikt å ha fikserte ideer som ikke er sanne. Ordet benyttes også i sin vitenskapelige betydning. Det betyr avvik fra en rett linje. Hvis en linje skal gå fra A til B, så hvis den er aberrert, ville den gå fra A til et annet punkt, til et annet punkt, til et annet punkt, til et annet punkt, til et annet punkt og så endelig ankomme B. Sett på denne måten vil det også bety mangel på retthet eller å se noe skjevt, som for eksempel en mann som ser en hest, men tror han ser en elefant. Aberrert atferd ville være gal atferd eller atferd som ikke er på grunnlag av fornuft. Aberrasjon står i motsetning til fornuft. Fra latin, aberrare, å vandre fra; ab, bort, errare, å vandre.

har å gjøre med, hengivenhet til eller karakterisert ved vennlig samkvem med andre; vennlig; omgjengelig.

enheter er ting som har uavhengig eller separat eksistens; ting som er distinkte i karakter og væren. Enheter refererer seg til personer som er opphav til noe, i dette tilfellet overlevelse.

enheter er ting som har uavhengig eller separat eksistens; ting som har distinkt karakter og væren. Enheter refererer seg til personer som er opphav til noe, i dette tilfellet ikke-overlevelse.