LØSNINGER PÅ STOFF

ORDLISTE FOR KURSET
aluminiumhydroksid:

et hvitt oppløselig pulver som brukes til å nøytralisere eller redusere for mye magesyre.

amfetaminer:

enhver gruppe av kraftig stimulerende stoff som innvirker på sentralnervesystemet (hjernen og ryggsøylen), får pulsen og blodtrykket til å øke mens det forminsker tretthet. Fordi amfetaminer kan forårsake farlige bivirkninger og avhengighet har mange land gjort dem reseptpliktige, men de blir ofte inntatt ulovlig.

aminosyrer:

grunnleggende organisk forbindelse som er nødvendig for at kroppen kan oppløse og oppta føde. Den menneskelige kroppen bryter ned føde til aminosyrer som deretter danner nye proteiner. Et enkelt protein kan bestå av noen få eller mange hundre aminosyrer bundet sammen. Aminosyrer blir også brukt som råmateriale til fremstilling av mange andre celleprodukter bl.a. hormoner.

amoralitet:

uten moralske standarder selvbeherskelse eller prinsipper; ubevisst om eller likeglad med spørsmål om riktig eller galt.

anerkjenne:

gi (noen) en anerkjennelse, noe som sies eller gjøres for å informere en annen om at utsagnet eller handlingen hans er lagt merke til, forstått og mottatt.

antidepressiver:

navnet på en gruppe stoff som utskrives av psykiatere og leger som en løsning på «depresjon» (den merkelappen man setter på tristhet og tilbaketrukkenhet), og er blitt utvidet til å omfatte et bredt utvalg av symptomer, fra nedsatt appetitt til tretthet. Antidepressiver demper ens følelser og medfører ofte en sterkt opphisset tilstand. Som bivirkninger kan ikke bare svimmelhet, bevisstløshet, sterk hodepine, forhøyet blodtrykk, søvnbesvær og nedsatt seksuell funksjon nevnes, men også selvmordstanker og voldelig oppførsel.

askorbinsyre:

et annet navn for C-vitamin, et vannoppløselig vitamin som finnes i sitrusfrukter, tomater, rå løk, rå poteter og grønne bladgrønnsaker. Det hjelper med til å gi sunt tannkjøtt og tenner, hjelper på mineralopptaket, leging av sår og til forebyggelse og lindring av alminnelig forkjølelse. C-vitamin reagerer mot ethvert fremmedstoff i blodet og hjelper til med å avgifte systemet og forhindrer forgiftningsreaksjoner forårsaket av stoff.

avgifte:

å fjerne en gift eller giftig påvirkning fra kroppen.

B1:

et vitamin som finnes i grønne erter, bønner, eggeplommer, lever og skallet fra korn. Det hjelper på opptaket av karbohydrater og gjør det mulig for karbohydrater å frigi den energien som cellene har bruk for. Et karbohydrat er en av flere matvarer (så som sukker) som er en forbindelse bestående av oksygen, hydrogen og karbon som forsyner kroppen med varme og energi.

B6:

et vitamin som finnes i gryn, korn, brød, lever, spinat, grønne bønner og bananer. Det spiller en rolle i utnyttelsen av kroppens fett og i dannelsen av røde blodlegemer. Vitamin B6 fremmer nervesystemets korrekte funksjon.

B-kompleks:

en gruppe vitaminer som finnes i gjær, korn, nøtter, egg, lever og visse grønnsaker. B-kompleks omfatter vitamin B1, B2, niacin (vitamin B3), B6, B12 og flere andre, og hjelper til med å bryte ned karbohydrater.

Davis, Adelle:

(1904-1974) fremtredende amerikansk ernæringsekspert som startet sin karriere ved å arbeide sammen med leger i klinikker hvor de planla dietter for pasienter, og startet så en privat rådgivningspraksis hvor hun gav råd til tusenvis av mennesker som led av en tallrik rekke av kjente sykdommer. Etter 1958 hengav hun seg til å gi foredrag og skrive, og produserte 4 bestselgende bøker: Let’s Cook It Right, Let's Have Healthy Children, Let's Eat Right to Keep Fit og Let's Get Well.

delirium tremens:

en tilstand forårsaket av umåteholden og langvarig bruk av alkohol og karakterisert ved hallusinasjoner, mental forvirring, rastløshet, svettetokter og skjelvinger.

eliminere:

fullstendig å bli av med noe slik at det aldri kan gjenta seg eller vende tilbake.

englestøv:

en type hallusinogen, en gruppe av stoff som gir mentale problemer og ofte fører til fysiske skader. Milde virkninger fra inntakelse av små doser kan inkludere følelser av å være avskåret fra omverdenen, humørsvingninger og endret oppfatning av tid og sted. Ved større doser forekommer synsforstyrrelser og synsbedrag. Det kalles også «englestøv» som kommer av at stoffet finnes i form av pulver eller «støv». (den kjemiske betegnelsen er phencyclidin, forkortet PCP.)

enterodrasjert:

som frigjør inneholdet sitt først i tarmene.

fenomener:

fakta eller begivenheter som kan observeres; enkelte fakta, hendelser eller endringer som de oppfattes av sansene eller av sinnet: anvendes hovedsakelig om et faktum hvis årsak eller forklaring er under observasjon eller beskrives vitenskapelig.

grunnstoff:

som består av ett kjemisk element (en gruppe elementer som ikke kan deles opp i mindre bestanddeler ved hjelp av kjemiske prosesser) i usammensatt form.

havingness:

følelsen at man eier eller besitter; det kan også beskrives som ideen om å være i stand til å rekke ut eller ikke å bli forhindret i å rekke ut.

helseminister:

minister som har det overordnede ansvaret for et helseministerium (ministerium med overordnet ansvar for ivaretakelsen av landets politikk vedrørende helse og sykdomsbehandling).

heroin:

en kjemisk forbindelse utledet av morfin (et narkotikum benyttet i medisin til å lindre smerte), som brukes ulovlig som et kraftig og vanedannende stoff, som forårsaker en forminsket fornemmelse av smerte, nedsatt åndedrett og depresjon. Abstinenssymptomer omfatter krampelignende smerter i lemmene, svettetokter, angst, kuldegysninger, kraftige smerter i muskler og knokler, feber og mer. Hvis man tar en overdose kan det være dødelig.

IE:

forkortelse for Internasjonal Enhet, en måleenhet basert på en internasjonal standardmengde av noe (så som vitaminer), som er nødvendig for å oppnå en viss reaksjon i kroppen.

indikator:

en tilstand eller omstendighet som oppstår i løpet av en prosess som viser om prosessen går godt eller dårlig. For eksempel når en person som mottar prosessing ser kvikkere eller gladere ut, ville det være gode indikatorer. Se også prosess i denne ordlisten.

kalsium:

et mineral som kroppen har bruk for for sunne tenner og knokler. Det forekommer naturlig i forskjellige matvarer inklusiv melkeprodukter og mørkegrønne bladgrønnsaker.

kalsiumglukonat:

en form for kalsium som brukes til å forebygge og behandle kalsiummangler, og som et mineraltilskudd. (Glukonat er et stoff som kommer fra glukose, en sukkertype som naturlig finnes i frukter, honning og blod.)

kodein:

et medikament som utvinnes fra opium, brukt som smertestillende eller beroligende middel og for å dempe hoste. (Opium er et vanedannende stoff som lages fra saften fra valmueplanten.)

kognisjon:

en ny forståelse av livet. Det er en uttalelse av typen «Vet du hva, jeg ...»; noe en person plutselig forstår eller føler.

kokain:

et kraftfullt og ytterst vanedannende stimulerende stoff som påvirker det sentrale nervesystemet (hjernen og ryggraden), det øker hjerteslagene og blodtrykket mens det nedsetter tretthet. Da kokain kan forårsake farlige bivirkninger og misbruk, har mange land gjort det illegalt.

krampeanfall:

en plutselig (voldsom) uregelmessig bevegelse av kroppen forårsaket av ufrivillig sammentrekning av muskler.

kur:

et bestemt system, program, handlingsforløp eller en plan for å oppnå et eller annet resultat. Også, et regulert system med diet, mosjon, livsførsel osv., som har til hensikt å bevare eller gjenoppbygge helse.

lenker:

hva som helst som forhindrer handlefrihet, prosedyre, tanke osv. Bokstavelig talt er lenker metallringer som festes omkring en fanges håndledd eller ankler.

LSD:

en type hallusinogen, en gruppe av stoff som gir mentale problemer og ofte fører til fysiske skader. Det ble opprinnelig brukt av psykiatere for å fremskaffe midlertidige psykotiske sammenbrudd hos pasienter og på 1960-tallet ble den illegale bruken av det vidt utbredt. Milde virkninger fra inntak av små doser kan inkludere følelser av å være avskåret fra omverdenen, humørsvingninger og endret oppfatning av rom og tid. Ved større doser forekommer synsforstyrrelser og synsbedrag. Store doser kan medføre død. LSD er en forkortelse for den kjemiske forbindelsen l(y)s(ergsyre)d(ietylamid).

magnesium:

et mineral som finnes i grønne bladgrønnsaker, nøtter, erter, bønner, osv. Magnesuim hjelper med å få nerver og muskler til å fungere korrekt (spesielt hjertet), hjelper på kroppens utnyttelse av fett og får én til å sove godt.

magnesium alba:

en form for magnesium som naturlig finnes i jorden, og som brukes i legevitenskapen på grunn av dets beroligende virkning på nervene. Det oppløses i syre, men ikke i vann eller alkohol. Alba er det latinske ord for hvit. Kalles også magnesiumkarbonat eller basisk magnesiumkarbonat.

magnesiumkarbonat (basisk):

en form for magnesium som naturlig finnes i jorden, og som brukes i legevitenskapen på grunn av dets beroligende virkning på nervene. Det oppløses i syre, men ikke i vann eller alkohol. Kalles også magnesium alba; alba er det latinske ord for hvit.

marihuana:

et stoff som lages fra tørkede blader og blomstrende topper fra hampplanten. Folk røyker, tygger eller spiser marihuana. Det virker berusende (gir nedsatt fysisk og mental kontroll) og gir forvrengninger av sansepersepsjoner. Marihuana fikk stor utbredelse i USA på 1960- og 1970-tallet, og ble, etter alkohol, det mest brukte stoffet.

mentale inntrykksbilder:

tredimensjonale fargebilder med lyd, lukt og alle andre sanseinntrykk, pluss personens overveielser eller konklusjoner. De er mentale kopier av ens sanseinntrykk engang i fortiden, selv om de i tilfellet av ubevissthet eller nedsatt bevissthet eksisterer under personens bevissthetsnivå.

milligram:

en tusendedel av et gram.

ml:

en forkortelse for milliliter, en enhet som tilsvarer en tusendedel av en liter.

morfin:

et kraftig vanedannende stoff som brukes innenfor legevitenskapen til å lindre store smerter. På grunn av dets smertestillende egenskaper kan det frembringe en følelse av likegyldighet overfor det som foregår i omgivelsene. Andre bivirkninger fra morfin er kvalme og oppkast, samt forstoppelse. Det selges og brukes illegalt, og hvis man tar en overdose kan det føre til død.

niacin:

et av B-kompleks vitaminene som naturlig finnes i fødevarer så som korn, egg, lever og grønnsaker, og som brukes i legevitenskapen hovedsakelig til å forebygge hudsykdommer. Niacins rolle i Renselsesprogrammet er fullt ut beskrevet i boken Clear Body, Clear Mind.

niacinamid:

en form av niacin som ikke får en til å rødme. Niacin er et vitamin som naturlig finnes i matvarer slik som korn, egg, lever, og grønnsaker og som brukes i legevitenskapen hovedsakelig til å forebygge hudsykdommer.

nikotinsyre:

et annet navn for niacin, et vitamin som naturlig finnes i matvarer så som korn, egg, lever og grønnsaker og som brukes i legevitenskapen hovedsakelig til å forebygge hudsykdommer.

novokain:

et varemerke for et bedøvelsesmiddel som brukes av leger og tannleger.

nåtid:

den tiden som er nå, og som blir fortid like raskt som den blir observert. Det er et uttrykk som brukes løselig om omgivelsene som eksisterer nå.

objektive prosesser:

en slags prosess som hjelper en person med å rette sin oppmerksomhet vekk fra ham selv og ut på hans omgivelser og menneskene og tingene i dem. Objektiv henviser til ytre ting, ikke tankene eller følelsene til individet. Objektive prosesser har å gjøre med det virkelige og observerbare. De får personen til å lokalisere eller finne noe uten for seg selv. Se også prosess i denne ordlisten.

opium:

et avhengighetsskapende stoff lagd av saften fra en valmue (en plante med store røde, oransje eller hvite blomster).

pantotensyre:

Vitamin B5, som finnes i kjøtt, hummer, fjærkre, egg, lever, soyabønner, linser, yoghurt, avokado, sopp, søtpoteter og gjær. Det spiller en rolle i kjemiske reaksjoner som er viktige for cellevekst og hjelper på kroppens motstandsdyktighet overfor allergier og infeksjoner.

pesticider:

kjemiske stoff til utryddelse av skadedyr, spesielt insekter, ugress osv.

peyote:

et stoff som frembringes fra en liten kaktus med samme navn, som finnes i Mexico og det sydvestlige USA. Peyote endrer persepsjon og kan frembringe hallusinasjoner (en sanseopplevelse av noe som ikke eksisterer utenfor sinnet).

prosess:

en nøyaktig rekke anvisninger eller rekke handlinger som utføres for å oppnå et ønsket resultat.

prosessing:

en spesiell form for personlig veiledning som er enestående for Scientologi, og som hjelper en person til å se på sin egen tilværelse, og forbedrer hans evne til å se i øynene hva han er og hvor han er. Scientologi-prosessing er en presis, nøye systematisert aktivitet med nøyaktige fremgangsmåter.

realitet:

det som ser ut til å være. Realitet er grunnleggende sett enighet; graden av enighet oppnådd mellom mennesker. Det vi er enige om at er virkelig, er virkelig.

Renselsesprogrammet:

et program med mosjon, opphold i sauna for å svette, ernæring og nøye utregnet personlig skjema. Det rengjører og renser ens system for alle de opphopede urenhetene så som stoff og medikamenter, insektmidler og pesticider, matkonserveringsmidler osv. som med deres tilstedeværelse og virkninger ved restimulering kunne forhindre eller forsinke spirituell frigjørelse av personen gjennom videre Scientologi-auditering.

restimulering:

gjenaktiveringen av en tidligere erindring pga. omstendigheter i nåtiden som ligner omstendigheter fra fortiden.

rundown:

en trinnvis rekkefølge som er konstruert til å håndtere et bestemt aspekt av en persons liv eller vanskeligheter og som har et bestemt forventet sluttresultat.

Scientologi:

Scientologi er en praktisk religion som beskjeftiger seg med studiet av viten, som gjennom anvendelsen av dens teknologi kan frembringe ønskelige endringer i tilstandene i livet. Den ble utviklet av L. Ron Hubbard gjennom en tredjedel av et århundre. Uttrykket Scientologi er hentet fra det latinske ordet scio (å vite, i ordets fulleste betydning) og det greske ordet logos (studiet av). Scientologi er videre definert som studiet og håndteringen av ånden i forhold til seg selv, universer og annet liv.

sitronsyre:

en svak, fargeløs syre som finnes i sitrus og andre frukter. Kommersielt utvinnes det hovedsakelig fra saften fra sitron, lime og ananas.

somatikk:

et ord anvendt i Scientologi for å betegne enhver kroppsfornemmelse, sykdom, smerte eller ubehag. Soma betyr «kropp» på gresk.

spekter:

hele rekken eller omfanget av noe, arrangert etter grad, kvalitet osv.; en bred rekke av varierte men relaterte ting, der de individuelle trekkene danner en fortsatt rekke eller sekvens, spesielt med motsatte verdier som begrensningene deres.

stoffmisbruk:

en tvangsmessig trang til og avhengighet av stimulerende midler.

Stoffrundown:

en rekke prosesser som er rettet mot mentale inntrykksbilder forbundet med å ta stoff. Resultatet av Stoffrundownet er frihet fra de skadelige virkningene av stoffer, alkohol og medisiner, og frihet fra behovet for å ta dem.

subjektiv:

som kommer innefra eller utelukkende tilhører individet; personlig (som i subjektiv realitet, en realitet for personen selv).

teknologi:

metodene til anvendelse av et håndverk eller en vitenskap i motsetning til ren kunnskap om selve vitenskapen eller håndverket. I Scientologi henviser uttrykket teknologi til anvendelsesmetodene for Scientologi-prinsipper for å forbedre sinnets funksjoner og rehabilitere åndens potensial, utviklet av L. Ron Hubbard.

thetan:

personen selv – ikke hans kropp eller hans navn, det fysiske universet, hans sinn eller noe som helst annet – det som er bevisst om å være bevisst; identiteten som er individet. Uttrykket thetan ble laget for å eliminere enhver mulig sammenblanding med eldre, ugyldige begreper. Det kommer fra den greske bokstaven theta, som grekerne brukte for å representere tanke eller kanskje ånd. Til dette er det tilføyd en n for å lage et substantiv etter den moderne måten å lage ord på som brukes i ingeniørfagene.

tidsspor:

den akkumulerte opptegnelsen av alle ens mentale inntrykksbilder. Se også mentale inntrykksbilder i denne ordlisten.

vitamin A:

et vitamin som finnes i noen gule og mørkegrønne grønnsaker, og også i dyreprodukter så som eggeplommer, melk og fiskeleveroljer. Vitamin A har en positiv virkning på helsen til cellene i det ytre laget til hud og organer.

vitamin C:

et vannoppløselig vitamin som finnes i sitrusfrukter, tomater, rå løk, rå poteter, og grønne bladgrønnsaker. Det hjelper til med å holde tannkjøtt og tenner friske, hjelper på mineralopptaket, leging av sår og forebyggelse og lindring av vanlig forkjølelse. Vitamin C reagerer mot ethvert fremmedstoff i blodet og hjelper med å avgifte systemet og forhindrer forgiftningsreaksjoner forårsaket av stoff.

vitamin D:

et vitamin som finnes i fødevarer som eggeplommer og lever, og som dannes av kroppen, i huden, når den utsettes for sollys. Vitamin D gjør det mulig for kroppen å oppta og bruke kalsium, et mineral som er viktig for knoklers og tenners helse.

Vitamin E:

et vitamin som naturlig forekommer i vegetabilske oljer, smør, egg, korn og grønne bladgrønnsaker. Vitamin E spiller en rolle i dannelsen av røde blodlegemer, muskler og annet vev, og er viktig for fruktbarheten hos mennesker.

vrangforestillinger:

selvbedrag; det å overbevise seg selv om riktigheten av noe som i virkeligheten er galt. Fra ordet vrang, som betyr bakvendt, skjev og forestilling (om noe), som betyr en oppfatning av eller idé om virkeligheten.

åpenbaring:

en overraskende avsløring av noe som tidligere var ukjent eller som man ikke hadde innsett.