OPPGAVE >> 9. Les «Botemidler».

BOTEMIDLER

Et withhold er en uavslørt handling som strider mot overlevelse. Hvis en ektemann og en hustru har withhold, vil ekteskapet lide under det.

En måte å avhjelpe denne tilstanden på, er å få mannen og kona til å skrive ned sine overter overfor og withhold fra ektefellen. Hver ektefelle skriver ned overter og withhold på papir, med detaljerte opplysninger om tidspunkt og sted for overten/withholdet og hva som ble gjort og/eller holdt tilbake. Når dette er grundig gjort, kan personen oppleve lettelse og at ansvarsfølelsen kommer tilbake. (Fremgangsmåten for å skrive ned sine overter og withhold er dekket fullstendig i heftet, «Integritet og ærlighet».)

En Scientologi-auditør kan hjelpe til med å gjenopprette kommunikasjonen mellom ektefellene ved å befri dem for deres overtredelser.

Det kan finnes tilfeller der nedskrivning av overter og withhold ikke løser uenigheten mellom ektefellene fullstendig. Når dette oppstår, bør man kontakte en Scientologi-auditør for å få hjelp til å ordne på det. En auditør er en person som er trent og kvalifisert til å bruke Scientologi-prosessing på individer for at de skal få utbytte. Prosessing er en spesiell form for personlig rådgivning, unik for Scientologi, som hjelper en person til å se på sin egen eksistens, og som øker personens evner.

Kommunikasjon som er fri og åpen, er livsviktig for ethvert varig og berikende forhold.

En annen måte å gjenopprette et høyt nivå av kommunikasjon på mellom ektefeller, er ekteskapsrådgivning i Scientologi. Dette gis også av en Scientologi-auditør.

En mann og en kone må bruke god, ærlig kommunikasjon seg imellom for å skape og opprettholde et lykkelig, tilfredsstillende ekteskap. Hvis begge de involverte partene jobber for å opprettholde enighetene de har lagd, og overholder moralkodeksene, og hvis paret opprettholder en fri og åpen kommunikasjon seg imellom, vil de styrke forholdet sitt.

Scientologi er en praktisk religion som beskjeftiger seg med studiet av viten, som gjennom anvendelsen av dens teknologi kan frembringe ønskelige endringer i tilstandene i livet. Den ble utviklet av L. Ron Hubbard gjennom en tredjedel av et århundre. Uttrykket Scientologi er hentet fra det latinske ordet scio (å vite i ordets fulleste betydning), og det greske ordet logos (studium av). Scientologi er videre definert som studiet og håndteringen av ånden i forholdet til seg selv, universer og annet liv.

noen som er utdannet og kvalifisert til å anvende Scientologi-prosessing på individer til deres utbytte. Ordet kommer fra det latinske audire, «å lytte». Se også prosessing i denne ordlisten.

en spesiell form for personlig veiledning som er enestående for Scientologi, og som hjelper en person til å se på sin egen tilværelse, og forbedrer hans evne til å se i øynene hva han er og hvor han er. Scientologi-prosessing er en presis, nøye systematisert aktivitet med nøyaktige fremgangsmåter.