VERKTØY FOR ARBEIDSPLASSEN

ORDLISTE FOR KURSET
affinitet:

kjærlighet, det å like eller enhver annen følelsesmessig holdning; graden av å like. Den grunnleggende definisjonen av affinitet er betraktningen om avstand, enten den er god eller dårlig.

anatomi:

strukturen i eller arrangementet av delene av noe.

anerkjenne:

å gi (noen) en anerkjennelse. Se også anerkjennelse.

anerkjennelse:

noe som blir sagt eller gjort for å fortelle en annen at hans utsagn eller handling er blitt lagt merke til, forstått og mottatt.

bite tennene sammen:

samle styrke til å konfrontere ubehageligheter eller for å overvinne en vanskelighet.

datum:

et enkelt stykke informasjon, slik som et faktum; noe kjent eller antatt.

Dickens:

Charles Dickens (1812–1870), populær engelsk forfatter som skrev om det nittende århundrets samfunn og hvis historier ofte beskrev eksentriske personer. Se også «å vente på at noe dukket opp».

forgreninger:

resultater eller konsekvenser av noe.

gevinst:

oppnåelsen av enhver ønsket forbedring. Eksempler på gevinster ville være en person som forbedret sin evne til å kommunisere, opplevde en økt følelse av velvære eller fikk mer sikkerhet på et område i livet sitt.

harde ord:

(talte) som er uhøflige og fornærmende, eller som kritiserer frekt (og urettferdig).

Hitler:

Adolf Hitler (1889–1945), tysk politisk leder fra det tjuende århundret som drømte om å skape et herrefolk som skulle herske i tusen år som det tredje tyske riket. Han tok makten i Tyskland som diktator i 1933, og startet andre verdenskrig (1939–1945), hvor han la en stor del av Europa under sitt herredømme og myrdet millioner av jøder og andre som ble betraktet som «mindreverdige». Han begikk selvmord i 1945 da Tysklands nederlag var umiddelbart forestående.

invalidere:

å forårsake at noe betraktes som usant eller uviktig; å gjøre mindre verdt.

kjølvann:

kjølvann er det synlige sporet (av urolig og opphvirvlet vann) som etterlates av noe, slik som et skip som beveger seg gjennom vann. Derav, en tilstand etterlatt av noen eller noe som har passert; følger som en konsekvens.

kjøre ut:

bli kvitt eller uttømme den negative innflytelsen av noe.

konfrontere:

stå ansikt til ansikt med uten å krympe seg eller vike unna. Evnen til å konfrontere er faktisk evnen til å komfortabelt være der og sanse.

konfrontert:

å bli konfrontert med noe vil si å stå overfor noe, som en vanskelighet, et problem osv.

masse:

de faktiske fysiske gjenstandene, tingene i livet.

minkende spiral:

Jo verre en person har det, eller en situasjon er, desto mer sannsynlig er det at han selv eller situasjonen blir enda verre. Spiral henviser her til en økende nedadgående bevegelse som skaper en tilstand som uten stans blir verre. Den anses å ta form av en spiral. Uttrykket stammer fra flyging, hvor det blir brukt til å beskrive det fenomenet at et fly mister høyde og dreier rundt i mindre og mindre sirkler, som f.eks. under en ulykke eller kunstflyging. Hvis flyet ikke rettes opp, kan det resultere i tap av kontroll og at flyet styrter.

Napoleon:

Napoleon Bonaparte (1769-1821), fransk militærleder. Han kom til makten i Frankrike ved militær makt, utropte seg selv til keiser og foretok erobringstokter over hele Europa inntil hans siste nederlag, i 1815, for hærer som allierte seg mot ham. En halv million mennesker døde i Napoleonskrigene 1799-1815.

nærsynt:

ikke i stand til å se godt på langt hold.

Nå og Trekke Tilbake:

en metode til å få en person gjort fortrolig med, og i kommunikasjon med, ting slik at han bedre kan kontrollere dem.

sammenbitt:

på en måte som er fast og bestemt, som når man har «bitt tennene sammen».

Scientologi:

En anvendt religion som tar for seg studiet av kunnskap. Gjennom anvendelse av dens teknologi kan man skape ønskverdige endringer i livsbetingelsene. Den ble utviklet gjennom en tredjedel av et århundre av L. Ron Hubbard. Uttrykket Scientologi er hentet fra det latinske ordet scio (å vite, i ordets fulleste betydning) og det greske ordet logos (studiet av). Scientologi er videre definert som «studiet og håndteringen av ånden i forhold til seg selv, universer og annet liv».

skvadron:

en enhet i flyvåpenet som normalt består av 12 til 24 fly.

skyr unna:

trekker seg vekk fra eller unngår.

stabil:

fast etablert; solid.

statsforvaltningen:

her brukt med henvisning til de som styrer et land.

tannhjul:

et tannhjul er en del av en maskin. Det er hjul som har tenner av hardt tre eller metall og som går inn mellom tennene på et annet hjul slik at de passer sammen. Når et tannhjul roteres, dreier det andre hjulet også med rundt, som dermed overfører bevegelsen til å drive maskineriet. Uttrykket tannhjul kan brukes til å beskrive en person som utfører mindre, automatiske handlinger som del av en større, følelseskald «maskin».

«å vente på at noe dukket opp»:

en henvisning til en livsfilosofi utvist av personen Wilkins Micawber fra den kjente romanen fra det 19. århundret, David Copperfield, av den engelske forfatteren Charles Dickens (1812-1870). Micawber, Copperfields venn kommer med mange ideer til å skaffe seg velstand, og skjønt hans forsøk mislykkes, gir han aldri opp og forblir sikker på at noe vil «dukke opp».