OPPGAVE >> 13. Les «Hvordan bruke ARC-trekanten».

HVORDAN BRUKE ARC-TREKANTEN

Gitt disse prinsippene for ARC-trekanten og dens deler, hvordan ville du snakke til en mann?

Du kan ikke på en skikkelig måte snakke til en mann hvis du befinner deg i en tilstand av underapati (en tilstand av manglende interesse under apati). Faktisk ville du ikke snakke til ham i det hele tatt. Du ville måtte ha en litt høyere affinitet enn som så for å diskutere ting med noen. Din evne til å snakke til en bestemt person har å gjøre med din følelsesmessige reaksjon overfor denne bestemte personen. Alle har forskjellige følelsesmessige reaksjoner overfor forskjellige mennesker rundt seg. I lys av det faktum at to terminaler, eller det vil si to mennesker, alltid er involvert i kommunikasjon, kan man se at en annen er nødt til å være litt virkelig. Hvis man overhodet ikke bryr seg om andre mennesker, vil man ha en god del vanskeligheter med å snakke til dem, det er sikkert. Måten å snakke til en mann på vil da være å finne noe man kan like ved ham, og å diskutere noe han kan være enig i. Dette er undergangen til mange nye ideer: Man diskuterer ikke emner som den andre personen har det minste fnugg av enighet med. Og vi kommer frem til en siste faktor med hensyn til realitet. 

Det vi er enige i, har en tendens til å være mer virkelig enn det vi ikke er enige i. Enighet og realitet følges at. De tingene er virkelige som vi er enige i er virkelige. De ting er ikke virkelige som vi er enige om ikke er virkelige. På de ting som vi er uenige om, har vi svært liten realitet. Et eksperiment basert på dette ville være en endog spøkefull diskusjon mellom to menn om en tredje mann, som er til stede. De to mennene er enige om noe som den tredje mannen er uenig i. Den tredje personens emosjonelle tone vil falle, og han vil faktisk bli mindre virkelig for de to som diskuterer ham. 

Hvordan snakker du så til en mann? Du etablerer realitet ved å finne noe som dere begge er enige om. Så forsøker du å opprettholde et så høyt affinitetsnivå som mulig, ved å vite at det er noe du kan like ved vedkommende. Og så kan du snakke med ham. Hvis du ikke har de to første tilstandene, er det temmelig sikkert at den tredje tilstanden ikke vil være til stede, hvilket betyr at det ikke vil være lett for deg å snakke med ham. 

Affinitet, realitet og kommunikasjon er gjensidig avhengig av hverandre, og når én faller, faller de to andre også. Når en heves, heves de to andre også. Det er bare nødvendig å forbedre ett hjørne av denne svært verdifulle trekanten i Scientologi for å forbedre de to gjenværende hjørnene. Det er bare nødvendig å forbedre to hjørner i trekanten for å forbedre det tredje. 

Forståelse

Forståelse er sammensatt av affinitet, realitet og kommunikasjon. Når et individs forståelse er stor, er dets ARC temmelig høy, og når et individs evne til å forstå er liten, er dets ARC tilsvarende liten. 

Når vi har hevet disse tre delene, har vi hevet en persons forståelse. Det er anvendelsen av ARC-trekanten som gjør dette. 

Denne trekanten er nøkkelprinsippet for levende relasjoner. Den er fellesnevneren for alle livets aktiviteter. Å anvende den vil bety større forståelse for selve livet.

en person, et punkt eller en posisjon som kan motta, videregi eller sende en kommunikasjon.

en person, et punkt eller en posisjon som kan motta, videregi eller sende en kommunikasjon.

en bestemt mental tilstand eller sinnelag.