OPPGAVE >> 10. Les «ARC-trekanten».

ARC-TREKANTEN

Hvert punkt på ARC-trekanten er avhengig av de to andre, og begge to er avhengig av det første. Man kan ikke skjære ned på ett uten å skjære ned på de andre to. Man kan ikke rehabilitere ett uten å rehabilitere de to andre. På den positive siden kan man rehabilitere ethvert punkt på trekanten ved å rehabilitere ethvert annet punkt på den.

Affinitet, realitet og kommunikasjon danner ARC-trekanten, der hvert punkt er avhengig av de andre to. Her er bestanddelene i forståelse.

De innbyrdes forbindelsene i trekanten blir klare med en gang man spør: «Har du noen gang prøvd å snakke til en sint mann?» Uten en høy grad av affinitet og uten noe grunnlag av enighet, er det ingen kommunikasjon. Uten kommunikasjon og noe grunnlag av følelsesmessig respons, kan det ikke være noen realitet. Uten noe grunnlag av enighet og kommunikasjon, kan det ikke være noen affinitet. Derfor kaller vi disse tre tingene en trekant. Med mindre vi har to hjørner i en trekant, kan det ikke finnes et tredje hjørne. Hvis man ønsker seg ett av hjørnene i trekanten, må man ta med de to andre.

Trekanten er ikke en likesidet trekant. Affinitet og realitet er langt mindre viktig enn kommunikasjon. Det kan sies at trekanten starter med kommunikasjon, som skaper affinitet og realitet.

Siden hver av disse tre sidene av eksistensen er avhengig av de to andre, vil alt som påvirker en av disse, på lignende måte påvirke de andre. Det er svært vanskelig å oppleve en tilbakegang i affinitet uten at det også skjer en blokkering av kommunikasjon, og en påfølgende forringelse av realiteten. 

La oss ta et kjærestepar som krangler: En av dem tilbyr den andre affinitet på en viss måte. Denne affiniteten blir enten avvist eller ikke anerkjent. Den som tilbød sin kjærlighet, føler seg såret og begynner å avbryte kommunikasjonen. Den andre parten, som ikke forstår dette bruddet, føler seg også såret og gjør kommunikasjonsbruddet enda større. Området av enighet for dem blir uunngåelig redusert, og realiteten på forholdet deres begynner å forsvinne. Siden de ikke lenger er enige om realitet, er det mindre sjanser for affinitet mellom dem, og den nedadgående spiralen fortsetter.

Det er tre måter å snu denne spiralen på. En er å heve individets nødvendighetsnivå. En annen er ved at en utenforliggende kraft kommer imellom, og tvinger paret til å bli enige eller kommunisere. Den tredje er ved Scientologi-prosessing.

Scientologi-prosessing er en presis, grundig kodifisert aktivitet med eksakte prosedyrer. Det er en svært unik form for personlig rådgivning, som hjelper et individ med å se på sin egen eksistens, og forbedrer dets evne til å konfrontere hva det er og hvor det er.

En persons ARC kan være lav ...

… men kan raskt heves gjennom kommunikasjon fra noen som vedkommende har høy ARC med.

Med mindre man anvender en av disse tre måtene for å snu spiralen, vil all realitet som er bygd opp i parforholdet, til sist forsvinne, og begge to ville være skadet i deres totale realitet, deres totale evne til å kommunisere og deres totale evne til affinitet.

Heldigvis virker spiralen begge veier. Alt som hever affinitetsnivået, vil også heve evnen til å kommunisere, og heve realitetssansen.

Det å bli forelsket er et godt eksempel på å heve evnen til å kommunisere, og på en høynet realitetssans forårsaket av en plutselig heving av affinitet. Det har skjedd med deg; du vil huske den herlige duften av luft, følelsen av hengivenhet for den gode, solide jorden, hvordan stjernene syntes å skinne enda klarere, og den plutselige, nye evnen til å uttrykke deg.

Hvis du noen gang har vært alene og i en minkende spiral, vil du sannsynligvis, bare ved at telefonen ringte og en venns stemme nådde deg, ha opplevd at den nedadgående spiralen stanset opp på grunn av økt kommunikasjon. Dette er særlig sant hvis vennen tilfeldigvis er en person som du lett kommuniserer med, og som synes å forstå kommunikasjonen du prøver å gi ham. Etter en slik opplevelse er du sannsynligvis bevisst om en mye sterkere interesse for tingene rundt deg (realitet) og en følelse av økt affinitet innvendig.

Et troppetransportskip nærmet seg sakte Golden Gate-broen, fylt med tropper som hadde vært til sjøs i mange måneder. Etter hvert som skipet sakte nærmet seg broen, ble alle om bord svært stille, inntil ingen til slutt snakket i det hele tatt. Men plutselig, som på et forhåndsavtalt signal, akkurat da baugen på skipet kom klar av broen, brøt mennene som stod der, ut i en fantastisk jubel, som fortsatte nedover langs skipet etter hvert som det fløt under broen. Plutselig snakket alle begeistret med hverandre. Menn som knapt kjente hverandre, klappet hverandre på ryggen som om de var brødre. Amerika gjenvant noe av sin realitet for disse mennene, og kommunikasjonen og affiniteten gikk plutselig opp. Raskt!

Affinitet, realitet og kommunikasjon er deler av dagliglivet – fra et barn på vei til skolen, via familieforhold og til ledelsen av en hel nasjon. Og tilsvarende utbredt er uvitenheten om at de finnes og hvordan de anvendes – ellers ville man ikke kontinuerlig bli oversvømt av de daglige nyhetene om uro, strid og lidelser, som ganske enkelt er forårsaket av mangel på forståelse.

Imidlertid vil kunnskap om disse komponentene bare bringe en et stykke på vei. De må anvendes. Men hvordan gjør man dette?

Hvordan heve ARC
En vesentlig anvendelse av ARC er å heve affiniteten, realiteten og kommunikasjonen, og derfor forståelsen, mellom en selv og en annen. Hvordan snakker man til en annen?
Måten å gjøre dette på, er å etablere realitet ved å finne noe som du og den andre personen kan være enige i.
Så forsøker du å opprettholde et så høyt affinitetsnivå som mulig, ved å vite at det er noe du kan like ved vedkommende.
Alle tre hjørnene i ARC-trekanten vil nå ha blitt etablert, og du er i stand til å snakke til ham. Forståelse vil være mulig fordi de tre delene av livet a affinitet, realitet og kommunikasjon – er til stede.

med sider som er like lange f.eks. som i et kvadrat.

å gi (noen) en anerkjennelse. Se også anerkjennelsei denne ordlisten.

stå ansikt til ansikt med uten å vike tilbake eller unngå. Evnen til å konfrontere er faktisk evnen til komfortabelt å være der og oppfatte med sansene.