ΕΡΓΑΣΙΑ >> 1. Διαβάστε: «Παράγοντες Βοηθημάτων».

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

Στη Σαηεντολογία ένα βοήθημα είναι μια ενέργεια στην οποία προβαίνουμε για να βοηθήσουμε ένα άτομο να αντιμετωπίσει σωματικά προβλήματα. Αν ένα παιδί πέσει και χτυπήσει, ένα βοήθημα μπορεί να το βοηθήσει να ξεπεράσει το τραύμα. Αν κάποιος έχει πονόδοντο ή έκανε εξαγωγή δοντιού, ένα βοήθημα μπορεί να συμβάλει στην ανακούφιση του πόνου. Όταν οι άνθρωποι είναι άρρωστοι, τα βοηθήματα μπορούν να απαλύνουν τη δυσφορία και να επιταχύνουν την ανάρρωση. Ακόμα και τα σπασμένα κόκαλα παρουσιάζουν βελτίωση με τα βοηθήματα. Αυτές και πολλές άλλες καταστάσεις μπορούν να βελτιωθούν με την εφαρμογή διαδικασιών που κατατάσσονται στην κατηγορία των«Βοηθημάτων».

Ένα βοήθημα, λοιπόν, μπορεί να περιγραφεί ως ένα πρόσες της Σαηεντολογίας το οποίο γίνεται με σκοπό την ανακούφιση μιας δυσφορίας που υπάρχει στον παρόντα χρόνο. Πρόσες είναι μια ακριβής σειρά οδηγιών που δίνονται ή ενεργειών που γίνονται σε μια σειρά για την εκπλήρωση ενός επιθυμητού αποτελέσματος. Στα υλικά της Σαηεντολογίας περιέχονται πολλά πρόσες, αλλά τα βοηθήματα συνιστούν από μόνα τους μια ξεχωριστή κατηγορία των πρόσες.

Όλα τα πρόσες της Σαηεντολογίας ασχολούνται και χειρίζονται ένα ευρύ φάσμα καταστάσεων που επηρεάζουν το πνεύμα –το ίδιο το ον.

Στη Σαηεντολογία το πνεύμα ονομάζεται θήταν, με τον οποίο όρο εννοούμε το άτομο το ίδιο – όχι το σώμα του ή το όνομά του, το υλικό σύμπαν, τη διάνοιά του ή οτιδήποτε άλλο· είναι αυτό που έχει επίγνωση ότι έχει επίγνωση· αυτή η ταυτότητα που είναι το άτομο. Ο όρος θήταν δημιουργήθηκε για να εξαλείψει οποιαδήποτε σύγχυση θα μπορούσε να υπάρξει με παλαιότερες έννοιες. Η λέξη προέρχεται από το ελληνικό γράμμα θήτα με το οποίο οι Έλληνες συμβόλιζαν τη σκέψη ή, ίσως, το πνεύμα, στην οποία προστίθεται ένα ν για να μετατραπεί σε ουσιαστικό, σύμφωνα με τη σύγχρονη μέθοδο που χρησιμοποιείται στη μηχανική για τη δημιουργία λέξεων.

Πιθανότατα, η μεγαλύτερη ανακάλυψη της Σαηεντολογίας και η πιο δυναμική συμβολή της στη γνώση της Ανθρωπότητας, είναι η απομόνωση, η περιγραφή και ο χειρισμός του ανθρώπινου πνεύματος. Στη Σαηεντολογία μπορούμε να δείξουμε με πρακτικά μέσα ότι αυτό που είναι το άτομο, η προσωπικότητα, μπορεί να διαχωρίζεται από το σώμα και τη διάνοια κατά βούληση, χωρίς να προκαλεί σωματικό θάνατο ή διανοητική διαταραχή.

Κατά το παρελθόν υπήρξαν πολλές διαμάχες για το ανθρώπινο πνεύμα ή την ψυχή. Και οι διάφορες προσπάθειες που έγιναν με σκοπό τον έλεγχο του Ανθρώπου πέτυχαν το στόχο τους, εν όψη της σχεδόν πλήρης άγνοιας που έχει γύρω γύρω από το θέμα της δικής του ταυτότητας.

Όπως γνωρίζεις ότι είσαι εκεί που είσαι αυτή τη στιγμή, έτσι θα το γνώριζες και αν εσύ, το πνεύμα, ήσουν διαχωρισμένος από τη διάνοια και το σώμα σου. Ο Άνθρωπος δεν το είχε ανακαλύψει αυτό πρωτύτερα γιατί, χωρίς την τεχνολογία της Σαηεντολογίας, είχε πολύ μικρή πραγματικότητα πάνω στο διαχωρισμό του από τη διάνοια και το σώμα του. Ως εκ τούτου, θεωρούσε ότι είναι, κατά ένα μέρος τουλάχιστον, μία διάνοια και ένα σώμα. Ολόκληρo το δόγμα του κομουνισμού βασίζεται στο γεγονός ότι ο άνθρωπος ζει μόνο μια φορά, ότι δεν υπάρχει μετά θάνατον ζωή και ότι το άτομο δεν έχει θρησκευτική υπόσταση. Ο άνθρωπος, γενικά, βρισκόταν περίπου σ’ αυτή την κατάσταση τουλάχιστον για τον τελευταίο αιώνα. Η κατάσταση αυτή είναι πολύ χαμηλού επιπέδου, αφού αποκλείει κάθε αναγνώριση του πραγματικού εαυτού μας.

Ο θήταν (το πνεύμα), όπως περιγράφεται στη Σαηεντολογία, είναι κάτι που δεν έχει μάζα, δεν έχει μήκος κύματος και ενέργεια, και δεν έχει χρόνο ούτε τοποθεσία στο χώρο, παρά μόνο εξαιτίας μιας θεώρησης ή ενός ποστιουλέιτ. (Ένα ποστιουλέιτ είναι απλά μια απόφαση ότι κάτι θα συμβεί.)

Το πνεύμα, λοιπόν, δεν είναι ένα πράγμα. Είναι ο δημιουργός πραγμάτων.

Στη Σαηεντολογία, με τη βοήθεια πνευματικών μέσων –που είναι όμως τόσο ακριβή όσο και τα μαθηματικά– ένα πλήθος από άσχημες καταστάσεις στη ζωή μπορούν να θεραπευτούν. Οι αρρώστιες και οι δυσλειτουργίες μπορούν να υποδιαιρεθούν σε δύο γενικές κατηγορίες. Στην πρώτη ανήκουν εκείνες που απορρέουν από την άμεση επενέργεια του πνεύματος πάνω στα δίκτυα επικοινωνιών των ζωντανών οργανισμών ή του σώματος. Και στη δεύτερη εκείνες που προξενούνται από τη διαταραχή της δομής ενός οργανισμού, αποκλειστικά λόγω σωματικών αιτιών.

Ο όρος ψυχοσωματικός σημαίνει ότι η διάνοια καθιστά άρρωστο το σώμα, ή χαρακτηρίζει ασθένειες που δημιουργήθηκαν μέσα στο σώμα λόγω διαταραχής της διάνοιας. Το πρώτο συνθετικό «ψυχο-» αναφέρεται στη διάνοια και το δεύτερο συνθετικό «-σωματικός» αναφέρεται στο σώμα.

Μπορεί να καταδειχθεί ότι ένα άτομο δεν είναι ένα σώμα, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα πνευματικό ον, που στην Σαηεντολογία αποκαλείται θήταν.

Η δυστυχία, οι ανίατες καταστάσεις και οι ψυχοσωματικές ασθένειες (που περιλαμβάνουν περίπου το 70% των ασθενειών του ανθρώπου) αντιμετωπίζονται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο αν ασχοληθούμε άμεσα με τον θήταν. Οι ασθένειες που προκαλούνται από γνωστά βακτήρια και οι βλάβες που προκαλούνται από ατυχήματα θεραπεύονται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο με υλικά μέσα. Αυτά εμπίπτουν ξεκάθαρα στο πεδίο της ιατρικής και δεν ανήκουν στη σφαίρα της Σαηεντολογίας, παρ’ όλο που τα ατυχήματα, οι ασθένειες και η βακτηριακή μόλυνση προκαθορίζονται σ’ όλες σχεδόν τις περιπτώσεις από κάποια δυσλειτουργία και ταραχή του πνεύματος, και η κατάσταση του ατόμου λόγω ατυχημάτων σαφώς παρατείνεται αν υπάρχει ψυχική δυσλειτουργία. Ως εκ τούτου, έχουμε το πεδίο της ιατρικής να ασχολείται με τους άμεσους τραυματισμούς, (με χειρουργικές επεμβάσεις όπως στην περίπτωση τοκετού και οξείας μόλυνσης, με πράγματα όπως οι μώλωπες και τα γδαρσίματα που προξενούνται από ατυχήματα) καθώς και με τη χορήγηση φαρμάκων και αντιβιοτικών για ν’ αποτρέψει το θάνατο του ασθενούς σε μια κρίσιμη κατάσταση. Αυτός είναι ο ρόλος της ιατρικής.

Όταν υπάρχει τάση για ασθένεια ή τραυματισμό, όταν η ασθένεια ή ο τραυματισμός παρατείνονται, ή όταν η δυστυχία και η ανησυχία προκαλούν αναστάτωση στη διάνοια ή το σώμα, τότε βρισκόμαστε στη σφαίρα της Σαηεντολογίας. Γιατί καταστάσεις όπως οι παραπάνω θεραπεύονται, αποτρέπονται, ή αποκαθιστούνται καλύτερα αν προσφύγουμε άμεσα και απευθείας στον θήταν και στην επενέργειά του πάνω στο σώμα.

Ο μόνος πραγματικά θεραπευτικός παράγοντας σ’ αυτό το σύμπαν είναι το πνεύμα. Στη Σαηεντολογία αυτό έχει αποδειχθεί με περισσότερη πληρότητα και υφίσταται με περισσότερη βεβαιότητα απ’ όσο οι φυσικές επιστήμες ή τα μαθηματικά. Ένας Σαηεντολόγος μπορεί να συμβάλει στο να γίνει ένα άτομο καλά και ευτυχισμένο απλά με το να ασχοληθεί με το ανθρώπινο πνεύμα.

Πρόσες είναι μια ακριβής σειρά οδηγιών που δίνονται ή ενέργειες που γίνονται για την εκπλήρωση ενός επιθυμητού αποτελέσματος.

μ’ αυτό τον όρο εννοούμε το άτομο το ίδιο – όχι το σώμα του ή το όνομά του, το υλικό σύμπαν, τη διάνοιά του ή οτιδήποτε άλλο· είναι αυτό που έχει επίγνωση ότι έχει επίγνωση· η ταυτότητα που είναι το άτομο. Ο όρος θήταν δημιουργήθηκε για να εξαλείψει οποιαδήποτε σύγχυση θα μπορούσε να υπάρξει με παλαιότερες, αβάσιμες αντιλήψεις. Η λέξη προέρχεται από το Ελληνικό γράμμα θήτα με το οποίο οι Έλληνες συμβόλιζαν τη σκέψη ή, ίσως, το πνεύμα, στην οποία προστίθεται ένα ν για να μετατραπεί σε ουσιαστικό, σύμφωνα με τη σύγχρονη μέθοδο που χρησιμοποιείται στη μηχανική για τη δημιουργία λέξεων.

σκέψη ή ζωή. Ο όρος προέρχεται από το ελληνικό γράμμα θήτα (Θ), το οποίο οι Έλληνες χρησιμοποιούσαν για να συμβολίσουν τη σκέψη ή ίσως και το πνεύμα. Κάτι που είναι θήτα χαρακτηρίζεται από λογική σκέψη, γαλήνη, σταθερότητα, ευτυχία, ευχάριστο συναίσθημα, επιμονή και άλλους παράγοντες που ο άνθρωπος συνήθως θεωρεί επιθυμητούς.

μία κλειστή ομάδα ανθρώπων που μοιράζονται υπέρμετρη αφοσίωση σε κάποιο πρόσωπο, αντικείμενο, ιδανικό κλπ.

μελλοντική ζωή, ζωή ή ύπαρξη μετά το θάνατο.

συμπυκνωμένη ενέργεια (χωρίς συγκεκριμένο μέγεθος ή σχήμα).

μονοκύτταροι οργανισμοί, μερικοί από τους οποίους προκαλούν αρρώστιες.