ΕΡΓΑΣΙΑ >> 1. Διαβάστε: «Κώδικες Ηθών».

ΚΩΔΙΚΕΣ ΗΘΩΝ

Σε κάθε χώρο που περιλαμβάνει ανθρώπινη συναναστροφή δημιουργούνται κώδικες ηθών. Αυτό αληθεύει για οποιοδήποτε σύνολο ανθρώπων, οποιουδήποτε μεγέθους: μια οικογένεια, μια ομάδα, μια επιχείρηση, ένα έθνος, μια φυλή.

Τι είναι ένας κώδικας ηθών; Είναι μια σειρά συμφωνιών τις οποίες έχει προσυπογράψει ένα άτομο για να εξασφαλιστεί η επιβίωση του συνόλου.

Ας πάρουμε, για παράδειγμα, το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό ήταν μια συμφωνία που έγινε από τις πρώτες δεκατρείς πολιτείες σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των υποθέσεών τους. Όπου κι αν παραβιάστηκε αυτό το Σύνταγμα, η χώρα έχει τώρα πρόβλημα. Στην αρχή ανέφερε ότι δεν πρέπει να υπάρχει φόρος εισοδήματος. Αργότερα, αυτό παραβιάστηκε. Μετά άλλαξαν ένα άλλο σημείο, κι ένα άλλο, κι ένα άλλο. Και κάθε φορά που γίνεται αυτό, δημιουργούνται προβλήματα.

Γιατί όμως δημιουργούνται προβλήματα; Είναι γιατί, πέρα από τη βασική συμφωνία, δεν υπάρχουν άλλες συμφωνίες.

Ο άνθρωπος έχει μάθει πως, όποτε έχει συμφωνήσει με κώδικες συμπεριφοράς ή για το τι είναι σωστό, επιβιώνει, και πως, όποτε δεν έχει συμφωνήσει, δεν επιβιώνει. Κι έτσι, όταν οι άνθρωποι σχηματίζουν ομάδες, πάντοτε συντάσσουν μια μεγάλη σειρά από συμφωνίες σχετικά με το τι είναι ηθικό (δηλαδή τι θα συμβάλει στην επιβίωση) και τι ανήθικο (τι θα είναι καταστροφικό για την επιβίωση).

Σύμφωνα μ’ αυτούς τους ορισμούς, ηθικά είναι εκείνα τα πράγματα που θεωρούνται χαρακτηριστικά επιβίωσης σε κάποια δεδομένη στιγμή. Μια επιβιωτική ενέργεια είναι μια έντιμη ενέργεια. Από την άλλη, ανήθικα θεωρούνται εκείνα τα πράγματα που κρίνονται ως αντιεπιβιωτικά.

Όταν δύο ή περισσότερα άτομα έχουν μια αμοιβαία συμφωνία, ενεργούν μαζί – πράγμα το οποίο ονομάζουμε σύμπραξη.Το να χορεύεις με κάποιον είναι σύμπραξη·το να τσακώνεσαι με κάποιον είναι σύμπραξη· το να δουλεύεις μέσα σ’ έναν οργανισμό είναι σύμπραξη.

Στο ναυτικό υπάρχει ένα γνωστό δεδομένο, που έχει βγει από εμπειρία: τα μέλη του πληρώματος ενός πλοίου δεν αξίζουν τίποτε προτού αντιμετωπίσουν μαζί κάποιον τρομερό κίνδυνο ή προτού αγωνιστούν μαζί. Θα μπορούσες να έχεις ένα πλοίο που ταξιδεύει με νέο πλήρωμα και, παρ’ όλο που τα μέλη του έχουν εκπαιδευτεί για τα καθήκοντά τους, τίποτε να μη λειτουργεί: οι προμήθειες δε φτάνουν ποτέ στο πλοίο, τα καύσιμα ποτέ δε ρέουν ελεύθερα στις μηχανές, τίποτε δε συμβαίνει εκτός από σύγχυση. Κάποια μέρα, αργότερα, το πλοίο έρχεται αντιμέτωπο με μια μεγάλη θύελλα, με πελώρια, αγριεμένα κύματα, και όλα τα μέλη του πληρώματος δουλεύουν μαζί για να βγάλουν τα νερά απ’ το μηχανοστάσιο και να συνεχίσουν οι προπέλες να γυρίζουν. Με κάποιον τρόπο καταφέρνουν να σώσουν το πλοίο, μέχρι που η θύελλα κοπάζει. Τώρα, παραδόξως, έχουμε ένα αληθινό πλήρωμα.

Είτε έχεις μια ομάδα συνεταίρων είτε ένα ολόκληρο έθνος το οποίο συγκροτείται μετά την κατάκτηση γης από μια άλλη φυλή –δεν έχει σημασία το μέγεθος της ομάδας– τα άτομα συνάπτουν ορισμένες συμφωνίες. Η διάρκεια της συμφωνίας δεν παίζει ρόλο εδώ. Θα μπορούσε να είναι μια συμφωνία για μια μέρα, μια συμφωνία για ένα μήνα ή μια συμφωνία για τα επόμενα πεντακόσια χρόνια.

Όταν ένα άτομο συμφωνεί να ακολουθήσει ένα συγκεκριμένο κώδικα ηθών...

...αλλά στη συνέχεια παραβιάζει αυτές τις συμφωνίες, διαπράττει αυτό που αποκαλείται όβερτ πράξη.

Όταν ένα άτομο δεν επικοινωνεί σχετικά με κάτι που έχει κάνει λόγω του φόβου του για τις συνέπειες, αυτό αποκαλείται γουίθχολντ.

Οι άνθρωποι, λοιπόν, όταν συγκροτούν ομάδες, δημιουργούν μια σειρά από συμφωνίες για το τι είναι σωστό και τι λάθος, τι είναι ηθικό και τι ανήθικο, τι είναι επιβιωτικό και τι μη επιβιωτικό. Αυτό είναι που δημιουργείται. Και στη συνέχεια αυτό διαλύεται εξαιτίας των παραβιάσεων (καταπατήσεις των συμφωνιών ή των κανόνων). Αυτές οι παραβιάσεις, σιωπηρές μεν, αλλά παρ’ όλα αυτά παραβιάσεις, από κάθε μέλος της ομάδας, σταδιακά αυξάνονται οδηγώντας σε αποσύνθεση.

Στη Σαηεντολογία αυτές οι παραβιάσεις και τα αποτελέσματά τους έχουν εξεταστεί με μεγάλη λεπτομέρεια. Υπάρχουν δύο μέρη που συγκροτούν το μηχανισμό που λειτουργεί εδώ.

Μια επιζήμια πράξη ή μια παραβίαση ενός κώδικα ηθών μιας ομάδας ονομάζεται όβερτ πράξη. Όταν ένα άτομο κάνει κάτι το οποίο είναι αντίθετο με τον κώδικα ηθών με τον οποίο έχει συμφωνήσει ή όταν παραλείπει να κάνει κάτι το οποίο θα έπρεπε να έχει κάνει σύμφωνα μ’ αυτό τον κώδικα ηθών, διαπράττει μια όβερτ πράξη. Μια όβερτ πράξη παραβιάζει τα συμφωνημένα.

Μια σιωπηρή και αδήλωτη παράβαση ενός ηθικού κώδικα με τον οποίο δεσμεύεται ένα άτομο ονομάζεται γουίθχολντ.Γουίθχολντ είναι μια όβερτ πράξη την οποία διέπραξε το άτομο και για την οποία δε μιλάει. Πιστεύει ότι, αν φανερωθεί, θα τον βάλει σε κίνδυνο. Κάθε γουίθχολντ ακολουθεί μια όβερτ πράξη. Έτσι, όβερτ πράξη είναι κάτι που έχει γίνει· γουίθχολντ είναι μια όβερτ πράξη που το άτομο κράτησε κρυφή από κάποιον άλλο ή άλλους.

Ο μόνος που μπορεί να διαχωρίσει κάποιον από μια ομάδα είναι αυτός ο ίδιος, και ο μόνος μηχανισμός με τον οποίο μπορεί να το κάνει είναι με το να έχει γουίθχολντ. Αποκρύπτει από τα άλλα μέλη της ομάδας παραβιάσεις του κώδικα ηθών της ομάδας, και ως εκ τούτου εξατομικεύεται (διαχωρίζεται) από την ομάδα, και έτσι η ομάδα αποσυντίθεται.

Οι κοινωνικές ασθένειες του ανθρώπου είναι βασικά μια σύνθεση των ατομικών του δυσκολιών. Ο αποτελεσματικός τρόπος προσέγγισης είναι να βοηθήσει κανείς το άτομο να χειριστεί τις προσωπικές του δυσκολίες για την καλυτέρευση του εαυτού του και της κοινωνίας της οποίας αποτελεί μέρος.

 

έγγραφο που περιέχει τους θεμελιώδεις λίθους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, το οποίο τέθηκε σε ισχύ στις 4 Μαρτίου 1789. Εγκαθιδρύει τη μορφή της εθνικής κυβέρνησης και ορίζει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του αμερικανικού λαού.

Σαηεντολογία είναι η εφαρμοσμένη θρησκεία που ασχολείται με τη μελέτη της γνώσης, η οποία μέσω της εφαρμογής της τεχνολογίας της, μπορεί να επιφέρει επιθυμητές αλλαγές στις καταστάσεις της ζωής. Αναπτύχθηκε επί ένα τρίτο του αιώνα από τον Λ. Ρον Χάμπαρντ. Ο όρος Σαηεντολογία προέρχεται από τη λατινική λέξη scio (που σημαίνει «γνωρίζω», με την πληρέστερη έννοια της λέξης) και την ελληνική λέξη λόγος (μελέτη κάποιου θέματος). Η Σαηεντολογία ορίζεται περαιτέρω ως «η μελέτη τού πνεύματος και η ενασχόληση μ’ αυτό σε σχέση με το ίδιο, τα σύμπαντα και την υπόλοιπη ζωή».

μια επιζήμια πράξη ή μια παραβίαση ενός κώδικα ηθών μιας ομάδας. Η όβερτ πράξη δεν είναι απλώς το να βλάπτεις κάποιον ή κάτι, είναι μια πράξη παράλειψης ή διάπραξης που κάνει το μικρότερο καλό στο μικρότερο αριθμό ανθρώπων ή τομέων της ζωής, ή το μεγαλύτερο κακό στο μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων ή τομέων της ζωής.