ΕΡΓΑΣΙΑ >> 15. Διαβάστε: «Καταγραφή Όβερτ και Γουίθχολντ».

Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΟΒΕΡΤ ΚΑΙ ΓΟΥΙΘΧΟΛΝΤ

Μια γνώση που έχουμε από παλιά στη Σαηεντολογία είναι ότι, όταν υπάρχουν όβερτ και γουίθχολντ, δεν έχει κανείς οφέλη (βελτίωση).

Τα όβερτ είναι ο κυριότερος λόγος που το άτομο εμποδίζει και συγκρατεί τον εαυτό του από μια πράξη.

Ένα άτομο που έχει όβερτ και γουίθχολντ γίνεται λιγότερο ικανό να επηρεάσει τη ζωή του και τη ζωή των άλλων γύρω του, και η επικοινωνία του μ’ εκείνους τους ανθρώπους και τα πράγματα εναντίον των οποίων διέπραξε όβερτ.

Η καταγραφή των όβερτ και των γουίθχολντ προσφέρει μια διέξοδο. Μέσω της αντιμετώπισης της αλήθειας, νιώθει ανακούφιση και ανακτά το αίσθημα ευθύνης.

Η Βασική Θεωρία

Η θεωρία πάνω στην οποία στηρίζεται η καταγραφή όβερτ και γουίθχολντ περιέχεται στα Αξιώματα της Σαηεντολογίας, τα οποία δημοσιεύονται στο σύνολό τους στο βιβλίο Σαηεντολογία 0-8: Το Βιβλίο των Βασικών. Αξίωμα είναι η διατύπωση ενός φυσικού νόμου που είναι παρόμοιος με τους νόμους των φυσικών επιστημών.

Ένα τμήμα του Αξιώματος 38 από τα Αξιώματα της Σαηεντολογίας βρίσκει ιδιαίτερη εφαρμογή εδώ:

1: Ηλιθιότητα σημαίνει άγνοια της θεώρησης.

2: Μηχανικός Ορισμός: Ηλιθιότητα είναι άγνοια χρόνου, τόπου, μορφής και γεγονότος.

1: Αλήθεια είναι η ακριβής θεώρηση.

2: Αλήθεια είναι ο ακριβής χρόνος, τόπος, μορφή και γεγονός.

Έτσι, βλέπουμε ότι η μη ανακάλυψη της Αλήθειας επιφέρει ηλιθιότητα.

Έτσι, βλέπουμε ότι η ανακάλυψη της Αλήθειας επιφέρει μία Αζ-ίζνες, κάτι που αποδεικνύεται με πραγματικό πείραμα.

Αζ-ίζνες είναι η κατάσταση στην οποία ένα άτομο βλέπει κάτι ακριβώς όπως είναι, χωρίς καμία στρέβλωση ή ψέματα, με αποτέλεσμα να εξαφανίζεται και να παύει να υπάρχει.

Έτσι, βλέπουμε ότι μια Υπέρτατη Αλήθεια δεν έχει χρόνο, τόπο, μορφή ή γεγονός.

Έτσι, τότε, καταλαβαίνουμε πως μπορούμε να κάνουμε κάτι να εξακολουθεί να διαρκεί μόνο όταν σκεπάζουμε μια αλήθεια.

Το ψέμα είναι μια αλλοίωση του χρόνου, του τόπου, του γεγονότος ή της μορφής.

Το ψέμα γίνεται Άλτερ-ίζνες [(από τον αγγλικό όρο alter-isness, όπου «alter-is» σημαίνει «αλλοιωμένη πραγματικότητα» και «-ness» δηλώνει κατάσταση) μια αλλοιωμένη ή αλλαγμένη πραγματικότητα κάποιου πράγματος], γίνεται ηλιθιότητα.

Ό,τι διαρκεί πρέπει να αποφεύγει την Αζ-ίζνες.

Έτσι, για να εξακολουθεί κάτι να διαρκεί πρέπει να περιέχει ένα ψέμα.

Η καταγραφή όβερτ και γουίθχολντ μπορεί να πετύχει μια Αζ-ίζνες, κι έτσι να ανακουφίσει ένα άτομο από το βάρος των παραβιάσεών του.

Ο Τρόπος Καταγραφής των Όβερτ και Γουίθχολντ

Όταν κάποιο άτομο κάνει καταγραφή όβερτ και γουίθχολντ, μπορεί να γίνει λανθασμένη ή κακή εφαρμογή, αν τα συγκεκριμένα στοιχεία της διαδικασίας δεν είναι γνωστά και δεν ακολουθούνται.

Το πρώτο βήμα που πρέπει να γίνει πριν προχωρήσει κανείς στην καταγραφή των όβερτ και των γουίθχολντ του είναι να αποσαφηνίσει τη διαδικασία, για να ξέρει πώς ακριβώς γίνεται.

Η εμπειρία έχει δείξει ότι κάποια άτομα συναντούν προβλήματα κατά την καταγραφή όβερτ και γουίθχολντ όταν ο τρόπος καταγραφής (συμπεριλαμβανομένων των λέξεων-κλειδιά και βασικών όρων) δε λεξισαφηνίζεται πριν από το ξεκίνημα της ενέργειας. (Λεξισαφήνιση: εκείνο το τµήµα των διαδικασιών της Σαηεντολογίας που χρησιµοποιείται για να εντοπιστούν οι λέξεις που έχει παρανοήσει ένα άτοµο σε θέµατα που έχει µελετήσει και να αποσαφηνιστούν µε τη βοήθεια ενός λεξικού.)

χρόνος: η στιγμή ενός γεγονότος, διαδικασίας ή κατάστασης. Μια συγκεκριμένη στιγμή, ώρα, ημέρα ή χρόνος, όπως δείχνει ή καθορίζει το ρολόι ή το ημερολόγιο· μια ακριβής στιγμή ή ημερομηνία· η περίοδος κατά την οποία κάτι (όπως, για παράδειγμα, μια ενέργεια) υπάρχει ή συνεχίζεται.

τόπος: η τοποθεσία του συμβάντος ή της ενέργειας· μια συγκεκριμένη τοποθεσία· μια ιδιαίτερη θέση ή σημείο στο χώρο.

μορφή: η διάταξη των πραγμάτων. Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας, φύση ή δομή ενός πράγματος.

γεγονός: κάτι που συμβαίνει ή γίνεται· ένα ξεχωριστό περιστατικό· κάτι που λαμβάνει χώρα.

Μορφή:

Ο τρόπος καταγραφής όβερτ παράλειψης, όβερτ διάπραξης ή γουίθχολντ έχει ως εξής:

1. Κατάγραψε με ακρίβεια το όβερτ ή το γουίθχολντ.

2. Στη συνέχεια δήλωσε με σαφήνεια τα συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με τη διάπραξη ή την παράλειψη, συμπεριλαμβάνοντας τα εξής:

α. χρόνο

β. τόπο

γ. μορφή

δ. γεγονός

Πρέπει κανείς να βρει το χρόνο, τον τόπο, τη μορφή και το γεγονός, και πρέπει να βρει αυτό που έγινε (αλλιώς θα αποτύχει να έχει Αζ-ίζνες).

Παράδειγμα:

«1. Τράκαρα το αυτοκίνητο ενός φίλου όταν έκανα όπισθεν στο πάρκινγκ, στη δουλειά, και προκάλεσα ζημιά πεντακοσίων ευρώ περίπου στο αυτοκίνητό του.

»2. Στις 30 Ιουνίου 1980, φεύγοντας από τη δουλειά μου, βγήκα με την όπισθεν από το μέρος όπου είχα παρκάρει και τράκαρα το πίσω μέρος του αυτοκινήτου του φίλου μου του Γιάννη. Δεν υπήρχε κανείς τριγύρω, και το πάρκινγκ ήταν σχεδόν άδειο. Απομακρύνθηκα χωρίς ν’ αφήσω σημείωμα και χωρίς να το πω στον Τζο, ξέροντας ότι προκάλεσα ζημιά πεντακοσίων ευρώ περίπου στο αυτοκίνητό του, για την οποία θα χρειαζόταν να πληρώσει».

Παράδειγμα:

«1. Απάτησα τη γυναίκα μου (τη Μαρία), βγαίνοντας με μια άλλη γυναίκα, και ποτέ δεν της το είπα.

»2. Τρία χρόνια πριν, όταν ήμαστε νιόπαντροι με τη Μαρία, της έκανα μια απιστία βγαίνοντας με μια άλλη γυναίκα και ποτέ δεν της το είπα. Ένα πρωί τον Ιούνιο του 1980 είχα πει στη Μαρία ότι θα την πήγαινα σινεμά εκείνο το βράδυ. Γυρίζοντας στο σπίτι από τη δουλειά μου, είδα μια παλιά μου φιλενάδα, τη Ντόρα, έξω από το Πολυκατάστημα Πλάζα. Ζήτησα από τη Ντόρα να πάμε έξω για φαγητό εκείνο το βράδυ, και δέχτηκε (δεν ήξερε ότι ήμουν παντρεμένος). Της είπα ότι θα περνούσα να την πάρω στις 8:00 μ.μ. το ίδιο βράδυ. Όταν γύρισα στο σπίτι από το κατάστημα είπα στη Μαρία ότι έπρεπε να ξαναπάω στη δουλειά για να τελειώσω κάποια πράγματα και ότι δε θα μπορούσα να πάω σινεμά μαζί της. Μετά βγήκα για φαγητό με τη Ντόρα μακριά απ’ την πόλη (στον Ξενώνα “η Ζεστή Φωλιά”) έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να δω κάποιο φίλο μου».

Ανάθεση Καταγραφής Όβερτ και Γουίθxολντ

Η διαδικασία καταγραφής των όβερτ και των γουίθχολντ ενός ατόμου μπορεί να εφαρμοστεί στον καθένα, και το εύρος της εφαρμογής είναι απεριόριστο.

Παραδείγματα:

Κάποιος δεν εκτελεί σωστά τα καθήκοντα της δουλειάς του, και κάποιος ανώτερός του υποχρεώνεται να τον αγνοήσει και να χειριστεί ο ίδιος κάποιον πελάτη ή κάποια επιχείρηση ή δουλειά που έχει ανατεθεί στον πρώτο. Συμβουλεύεις τον πρώτο να καταγράψει τα όβερτ και τα γουίθχολντ του.

Κάποιος θέλει να φύγει από ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο παρακολουθεί. Ο υπεύθυνος του εκπαιδευτικού προγράμματος τον βάζει να γράψει τα όβερτ και τα γουίθχολντ του.

Θα μπορούσε να συμβαίνει ένα άτομο να είναι πολύ επικριτικό και να εκφράζει κατηγορίες. Το άτομο αυτό θα μπορούσε να βρει ανακούφιση με την καταγραφή των όβερτ και των γουίθχολντ του.

Τα παρακάτω βήματα είναι η πλήρης διαδικασία που ακολουθείς για να βάλεις ένα άτομο να κάνει μια καταγραφή όβερτ και γουίθχολντ.

1. Η πρώτη ενέργεια για το άτομο που αναθέτει την καταγραφή όβερτ και γουίθχολντ είναι: (α) Να μελετήσει και να λεξισαφηνίσει αυτό το μάθημα (ο όρος λεξισαφηνίζω σημαίνει χρησιμοποιώ το λεξικό·και το γλωσσάριο του μαθήματος για να μάθω τον ορισμό οποιωνδήποτε λέξεων δεν έχω καταλάβει πλήρως). (β) να ξεκαθαρίσει τις λέξεις που υπάρχουν στο βήμα 4 παρακάτω, και (γ) να ξεκαθαρίσει τη μορφή καταγραφής όβερτ και γουίθχολντ.

Ο μηχανικός ορισμός της αλήθειας είναι η γνώση με ακρίβεια του χρόνου, της θέσης, της μορφής και των συμβάντων κάποιου περιστατικού.

Για την αποκάλυψη των όβερτ κα των γουίθχολντ κάποιου είναι απαραίτητη η καταγραφή με ακρίβεια του χρόνου, του τόπου, της μορφής και του συμβάντος.

Χειρίσου το επόμενο όβερτ ή γουίθχολντ με τον ίδιο τρόπο.

Καθώς το άτομο το κάνει αυτό εδραιώνει όλο και περισσότερη αλήθεια...

... η οποία απελευθερώνει την κολλημένη προσοχή που είχε το άτομο σ’ αυτά τα παλαιά παραπτώματα και επιφέρει ανακούφιση.

2. Φρόντισε να υπάρχει ένας χώρος όπου το άτομο να μπορεί να καταγράψει τα όβερτ και τα γουίθχολντ του απερίσπαστο.

3. Δώσε του χαρτί και στυλό.

4.Βάλε το άτομο να αποσαφηνίσει τις ακόλουθες λέξεις, όπως ορίζονται σ’ αυτό το βιβλίο: όβερτ, γουίθχολντ, μοτιβέιτορ, δικαιολόγηση, αλληλουχία όβερτ-μοτιβέιτορ.

5.Βάλε το άτομο να διαβάσει αυτό το βιβλίο και να λεξισαφηνίσει τη μορφή καταγραφής όβερτ και γουίθχολντ όπως καλύφθηκε παραπάνω, μέχρι να την κατανοήσει πλήρως.

6. Βάλε το άτομο να καταγράψει τα όβερτ και τα γουίθχολντ του, ακριβώς σύμφωνα με τη μορφή καταγραφής όβερτ και γουίθχολντ που δίνεται παραπάνω.

Όταν ένα άτομο κάνει καταγραφή όβερτ και γουίθχολντ, γράφει τα όβερτ και τα γουίθχολντ του έως ότου νιώσει ότι έχει γράψει αρκετά και έχει τελειώσει. Τότε το άτομο θα αισθάνεται πολύ καλά με το θέμα και θα νιώθει ανακούφιση. Η καταγραφή των όβερτ και γουίθχολντ δε θα πρέπει να συνεχίζεται πέρα απ’ αυτό το σημείο.

Όταν τελειώσει, βάλε τον να σου δώσει την καταγραφή όβερτ και γουίθχολντ. Διαβάστε την καταγραφή, επιβεβαιώνοντας ότι χρησιμοποιήθηκε η σωστή μορφή, και ευχαρίστησέ τον που τα έγραψε. Αυτή η αναγνώριση είναι σημαντική, επειδή δείχνει στο άτομο ότι η επικοινωνία του έχει γίνει δεκτή από κάποιον. Ωστόσο, δε θα πρέπει να εκφράζονται σχόλια ή γνώμες σχετικά με το περιεχόμενο της καταγραφής του.

Αφού δοθεί αναγνώριση σε αυτήν την καταγραφή, μπορείς να την επιστρέψεις στο άτομο.

Η καταγραφή των όβερτ και των γουίθχολντ κάποιου είναι μια απλή διαδικασία με απεριόριστη εφαρμογή. Δυο σύζυγοι μπορούν να γράψουν τα όβερτ και τα γουίθχολντ που έχουν στο γάμο τους. Ένα υπάλληλος θα μπορούσε να γράψει τα όβερτ και τα γουίθχολντ που έχει σε σχέση με τη δουλειά του. Ένας απείθαρχος μαθητής θα μπορούσε να γράψει τις παραβιάσεις του κατά του σχολείου.

Μπορεί κανείς να τακτοποιήσει οποιονδήποτε τομέα της ζωής του, αν ασχοληθεί μια και καλή με τις παραβιάσεις του κατά των κωδίκων ηθών με τους οποίους συμφώνησε και τους οποίους στη συνέχεια καταπάτησε. Η ανακούφιση που δοκιμάζει κανείς όταν απαλλαγεί από το βάρος των ανομημάτων του είναι συχνά πολύ μεγάλη. Μπορεί να νιώσει ξανά μέλος μιας ομάδας ή μιας σχέσης και να ξανακερδίσει τον αυτοσεβασμό του, την εμπιστοσύνη και τη φιλία των άλλων, καθώς και την ευτυχία του.

Αυτή είναι εξαιρετικά αποτελεσματική τεχνολογία.

λέγεται «μηχανικός» γιατί ορίζεται αναφορικά με την απόσταση και την τοποθεσία. Μηχανικός με αυτή την έννοια σημαίνει που ερμηνεύει ή που εξηγεί τα φαινόμενα του σύμπαντος, αναφερόμενος σε αιτιώδεις, καθορισμένες φυσικές δυνάμεις· μηχανιστικός. Ο όρος μηχανικός βρίσκει εφαρμογή επίσης ως «αυτός που ενεργεί ή εκτελεί διαδικασίες όπως μια μηχανή, αυτόματος». Συνεπώς ένας Μηχανικός Ορισμός θα ήταν ένας που έδινε ορισμούς αναφορικά με χώρο και τοποθεσία όπως για παράδειγμα «το αυτοκίνητο δίπλα στη γέρικη βελανιδιά» ή «ο άντρας που μένει στο μεγάλο σπίτι». Εδώ «η γέρικη βελανιδιά» και «το μεγάλο σπίτι» είναι στερεωμένα αντικείμενα και τα αστερέωτα αντικείμενα («αυτοκίνητο», «άνθρωπος») μπορούν να θεωρηθούν σημεία άποψης. Η αναγνώριση των αντικειμένων γίνεται μέσω της τοποθεσίας.

μια τροποποιημένη ή αλλαγμένη πραγματικότητα κάποιου πράγματος. Βλέπε επίσης πραγματικότητα σε αυτό το γλωσσάριο.