ΕΡΓΑΣΙΑ >> 1. Διαβάστε: «Η Διαχειριστική Κλίμακα».

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Η υλοποίηση των στόχων σου, ανεξάρτητα με το πόσο μεγάλοι ή μικροί είναι, βασίζεται στην ευθυγράμμιση και τη σωστή οργάνωση των στόχων, των σκοπών και των δραστηριοτήτων. 

Ένας στόχος δεν είναι κάτι για το οποίο παίρνεις μια απόφαση και μετά με ένα θαυματουργό τρόπο υλοποιείται, απλώς και μόνο επειδή αποφάσισες ότι έτσι θα γίνει. Η υλοποίηση ενός στόχου απαιτεί την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών που θα τις κάνεις πραγματικά στο περιβάλλον που ζεις, και που έχουν ως αποτέλεσμα κάποια αλλαγή προς το καλύτερο. Και αυτή η αλλαγή θα σε πηγαίνει ένα βήμα πιο κοντά προς την υλοποίηση του στόχου σου.

«Μπορεί να εργάζεσαι προς ένα στόχο, αλλά να ανακαλύψεις ότι οι ενέργειές σου δεν αποφέρουν καμία πρόοδο. Αυτό στη ζωή δε συμβαίνει μόνο σ’ ένα άτομο αλλά και σ’ έναν οργανισμό, σ’ ένα κράτος ή σε μια χώρα οποιουδήποτε μεγέθους. Μπορεί να είναι το αποτέλεσμα της μη ευθυγράμμισης σχεδίων, ενεργειών και άλλων παραγόντων προς την υλοποίηση του στόχου. 

Υπάρχει βασικά ένα πλήθος στοιχείων που συνιστούν μια δραστηριότητα. Καθένα από αυτά πρέπει να λειτουργεί συντονισμένα ώστε να έχεις επιτυχία στην υλοποίηση του στόχου που έχεις οραματιστεί. 

Στη Σαηεντολογία έχει αναπτυχθεί μια κλίμακα, η οποία δίνει μια σειρά (και τη σχετική προτεραιότητα) θεμάτων που σχετίζονται με την οργάνωση. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
ΣΤΟΧΟΙ
Στόχος είναι μια μακροπρόθεσμη, γνωστή επιδίωξη προς την οποία κατευθύνεται μια ενέργεια με σκοπό την επίτευξη αυτού του.
ΣΚΟΠΟΙ
Σκοπός είναι ένας μικρότερος στόχος που εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες δραστηριότητες ή τομείς. Συχνά εκφράζει μελλοντικές προθέσεις.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η πολιτική αποτελείται από οδηγίες ή λειτουργικούς κανόνες ενός οργανισμού, οι οποίοι δεν υπόκεινται σε αλλαγή.
ΣΧΕΔΙΑ
Σχέδιο είναι μια γενική, βραχυπρόθεσμη επιδίωξη. Επινοείται για το χειρισμό μιας εκτεταμένης περιοχής, με σκοπό να την αποκαταστήσουν ή να την επεκτείνουν, ή να εμποδίσουν ή ανατρέψουν μια αντίθετη δύναμη να επεκταθεί.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Πρόγραμμα είναι μια σειρά διαδοχικών βημάτων για τη διεκπεραίωση ενός σχεδίου.
ΕΡΓΑ
Έργο (ή επιχείρηση ) είναι μια σειρά βημάτων που γράφονται για να διεκπεραιώσουν ένα βήμα ενός προγράμματος.
ΕΝΤΟΛΕΣ
Εντολή είναι μια προφορική ή γραπτή οδηγία για τη διεκπεραίωση ενός βήματος σ’ ένα πρόγραμμα ή για την εφαρμογή της γενικότερης πολιτικής.
ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΣΚΗΝΕΣ
Η ιδανική σκηνή εκφράζει το πώς θα έπρεπε να είναι μια σκηνή ή περιοχή. Αν κάποιος δεν έχει οραματιστεί μια ιδανική σκηνή με την οποία να συγκρίνει την υπάρχουσα, δε θα μπορεί να αναγνωρίζει τυχόν απομάκρυνση απ’ αυτήν.
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ
Στατιστική είναι ένας αριθμός ή ποσό που συγκρίνεται με έναν προηγούμενο αριθμό ή ποσό του ίδιου πράγματος. Οι στατιστικές αναφέρονται στην ποσότητα της δουλειάς που έγινε ή στην αξία της.
ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΤΕΛΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Πολύτιμο τελικό προϊόν είναι ένα προϊόν που μπορεί να ανταλλάξει κανείς με υπηρεσίες ή αγαθά της κοινωνίας.

Αυτή η κλίμακα δουλεύεται και προς τα πάνω και προς τα κάτω ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΚΑΘΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 

Με λίγα λόγια, για να έχει κανείς επιτυχία, όλα αυτά τα στοιχεία στην κλίμακα πρέπει να συμφωνούν με όλα τα υπόλοιπα στοιχεία της κλίμακας πάνω στο ίδιο θέμα. 

Αν για παράδειγμα παίρναμε τις «μπάλες του γκολφ» ως θέμα για την κλίμακα τότε όλα τα στοιχεία της κλίμακας θα έπρεπε να είναι σε συμφωνία το ένα με το άλλο πάνω στο θέμα «μπάλες του γκολφ». Είναι μια ενδιαφέρουσα άσκηση. 

Η κλίμακα εφαρμόζεται επίσης και σ’ ένα επιβλαβές θέμα, όπως για παράδειγμα στις «κατσαρίδες». 

Όταν ένα στοιχείο στην κλίμακα δενείναι ευθυγραμμισμένο με τα άλλα στοιχεία, το έργο εάν δεν αποτύχει τελείως το σίγουρο είναι ότι θα παρεμποδιστεί.

Η ικανότητα με την οποία ευθυγραμμίζονται όλα αυτά τα στοιχεία σε οποιαδήποτε δραστηριότητα και μπαίνουν σε δράση ονομάζεται ΔΙΟΙΚΗΣΗ. 

Τα μέλη της ομάδας αναστατώνονται μόνο όταν ένα ή περισσότερα απ’ αυτά τα σημεία δεν είναι ευθυγραμμισμένα με τα υπόλοιπα και δεν υπάρχει τουλάχιστον κάποια ομαδική συμφωνία. 

Οι ομάδες εμφανίζονται αργές, αναποτελεσματικές, δυστυχισμένες, ανενεργές ή εριστικές, μόνον όταν αυτά τα στοιχεία δεν είναι ευθυγραμμισμένα, δεν έχουν γίνει γνωστά και δεν είναι συντονισμένα. 

Με το ξεμπλοκάρισμα ή την ευθυγράμμιση αυτής της κλίμακας σε σχέση με τη δραστηριότητα της ομάδας, μπορούν να βελτιωθούν όλες οι δραστηριότητες. 

Καθώς η έλλειψη συμφωνίας γεννάει τη μείωση της επικοινωνίας και μείωση της στοργής, συμπεραίνεται ότι τα μη-πραγματικά στοιχεία στην κλίμακα (τα μη ευθυγραμμισμένα) παράγουν αναστατώσεις και δυσαρέσκεια. 

Το συμπέρασμα είναι ότι, όταν αυτά τα στοιχεία της κλίμακας είναι καλά ευθυγραμμισμένα το ένα με το άλλο και με την ομάδα, θα υπάρχει υψηλή πραγματικότητα, υψηλή επικοινωνία και υψηλή στοργή στην ομάδα. 

Τα ήθη της ομάδας που είναι ευθυγραμμισμένα κατ’ αυτόν τον τρόπο και τηρούνται, έχουν ως αποτέλεσμα μια ηθική.ομάδα. Επίσης, καθιερώνεται ποιες ενέργειες των μελών της θα θεωρούνται στο εξής επιζήμιες γι’ αυτή την ομάδα και ενάντιες προς την επιβίωσή της. 

Αυτή η κλίμακα και τα μέρη που την αποτελούν καθώς και η δυνατότητα ευθυγράμμισής τους είναι ένα από τα πολυτιμότερα εργαλεία για την οργάνωση.

είναι η εφαρμοσμένη θρησκεία που ασχολείται με τη μελέτη της γνώσης, η οποία μέσω της εφαρμογής της τεχνολογίας της μπορεί να επιφέρει επιθυμητές αλλαγές στις καταστάσεις της ζωής. Αναπτύχθηκε επί ένα τρίτο του αιώνα από τον Λ. Ρον Χάμπαρντ. Ο όρος Σαηεντολογία προέρχεται από τη λατινική λέξη scio (που σημαίνει «γνωρίζω», με την πληρέστερη έννοια της λέξης) και την ελληνική λέξη λόγος (μελέτη). Η Σαηεντολογία ορίζεται περαιτέρω ως «η μελέτη του πνεύματος και η ενασχόληση μ’ αυτό σε σχέση με το ίδιο, τα σύμπαντα και την υπόλοιπη ζωή.