ΕΡΓΑΣΙΑ >> 24. Διαβάστε: «Αρχές Προγραμματισμού».

«ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ».

Ο προγραμματισμός είναι αρκετά σημαντικός, ώστε να δικαιούται μεγάλο μέρος της προσοχής μας. Υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες σχετικά μ’ αυτόν. Και όλες οι πληροφορίες οδηγούν στη διαπίστωση πως, άσχετα από το πόσα προγράμματα έχεις, το καθένα απ’ αυτά αποτελείται από ορισμένα μέρη. Κι αν δε συναρμολογήσεις αυτά τα μέρη και δεν εκτελέσεις το πρόγραμμα με μεθοδικό τρόπο, τότε, απλώς, δε θα «πάρει μπρος». Αυτές είναι μερικές από τις αρχές που ισχύουν σχετικά με τα προγράμματα. 

Αν δε γνωρίζετε αυτές τις αλήθειες για τη ζωή, ορίστε: 

Αρχή Πρώτη: Κάθε ιδέα, ακόμη κι όταν δεν υλοποιείται όπως πρέπει, είναι καλύτερη από το να μην υπάρχει καμιά ιδέα.

Αρχή Δεύτερη: Για να είναι αποτελεσματικό ένα πρόγραμμα, πρέπει να εκτελείται.

Αρχή Τρίτη: Ένα πρόγραμμα που μπαίνει σε λειτουργία χρειάζεται καθοδήγηση.

Αρχή Τέταρτη:Αν ένα πρόγραμμα εκτελείται χωρίς καθοδήγηση θα αποτύχει και είναι καλύτερα να το αφήσουμε στη μέση. Αν δεν έχεις το χρόνο να το καθοδηγήσεις, μην το κάνεις καθόλου. Βάλε περισσότερη ενέργεια σε υπάρχοντα προγράμματα, γιατί εκείνο θ’ αποτύχει παταγωδώς.. 

Αρχή Πέμπτη:Κάθε πρόγραμμα απαιτεί κάποια χρήματα. Εξασφάλισε τα χρήματα πριν αρχίσεις, εκτός κι αν, πριν το εκτελέσεις, έχεις ατράνταχτη εγγύηση ότι το πρόγραμμα θα αποφέρει χρήματα. 

Αρχή Έκτη: Ένα πρόγραμμα χρειάζεται φροντίδα από κάποιον. Το παραμελημένο πρόγραμμα, που είναι το «παιδί» όλων, θα καταντήσει «ανήλικος εγκληματίας». 

Αρχή Έβδομη:Το καλύτερο πρόγραμμα είναι εκείνο που θα επηρεάσει το μεγαλύτερο αριθμό δυναμικών και θα κάνει το μεγαλύτερο καλό στο μεγαλύτερο αριθμό δυναμικών. (Το δυναμικό: είναι η ώθηση προς επιβίωση σε µια συγκεκριµένη πορεία. Υπάρχουν οκτώ δυναμικά: (1) ο εαυτός· (2) το σεξ και η οικογένεια· (3) οι ομάδες· (4) η ανθρωπότητα· (5) οι μορφές ζωής· (6) το φυσικό σύμπαν· (7) τα πνεύματα· και (8) το Υπέρτατο Ον. Αυτά τα δυναμικά περιλαμβάνουν όλους τους στόχους επιβίωσης που έχει ένα άτομο και όλα τα πράγματα για τα οποία επιβιώνει.) 

Αρχή Όγδοη: Τα προγράμματα πρέπει να αυτοχρηματοδοτούνται.

Αρχή Ένατη: Τα προγράμματα πρέπει να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον και να κερδίζουν κι άλλη υποστήριξη χάρη σ’ αυτό και μόνο , διαφορετικά δε θ’ αναπτυχθούν ποτέ.

Αρχή Δέκατη: Ένα πρόγραμμα είναι κακό, αν αποσπά την προσοχή από προγράμματα που ήδη αποδεικνύονται επιτυχημένα ή αποσπά υπαλλήλους ή συνεργάτες από τη δουλειά που κάνουν ήδη και η οποία καταλήγει σε επιτυχημένη εκτέλεση άλλων προγραμμάτων. 

Αρχή Ενδέκατη: Ποτέ μην ξοδεύεις σ’ ένα πρόγραμμα περισσότερα χρήματα από τα έσοδα που μπορεί να αποφέρει η συμμετοχή ενός ατόμου στο πρόγραμμα. 

Αρχή Δωδέκατη: Ποτέ μην επιτρέψεις ένα καινούργιο πρόγραμμα να παρεμποδίσει την επιτυχία ενός τρέχοντος προγράμματος ή να βλάψει το εισόδημα που αποφέρει το τελευταίο.

Ο προγραμματισμός απαιτεί εκτέλεση. Απαιτεί κάποιοι να βοηθούν και να συντελούν στην επιτυχημένη εκτέλεση. Απαιτεί επαρκή κρίση για να αναγνωρίζουμε το καλό πρόγραμμα και να το συνεχίζουμε, και για να αναγνωρίζουμε ένα κακό πρόγραμμα και να το αποφεύγουμε σαν την πανούκλα.. 

Τα προγράμματα παρατείνονται και ξεπερνούν τον καθορισμένο χρόνο ολοκλήρωσής τους στο βαθμό που οι διαφόρων ειδών επιδιώξεις δεν ορίζονται ή δε γίνονται πλήρως κατανοητές ή εγκαταλείπονται. Ο μοναδικός λόγος για τον οποίο αποτυγχάνουν είναι το ότι οι διαφόρων ειδών επιδιώξεις δεν εκτελούνται ή δεν τηρούνται. 

Μπορείς να πετύχεις σχεδόν οτιδήποτε θέλεις, αν κατανοείς τις επιδιώξεις και τα είδη τους, τις καθορίζεις έτσι ώστε να μην είναι εξωπραγματικές και τις διατηρείς ή τις ολοκληρώνεις. 

Μπορεί κανείς να πετυχαίνει εύκολα το σκοπό που έχει θέσει για τον εαυτό του ή την ομάδα του, αν εμμένει στον καλό και σταθερό προγραμματισμό που κερδίζει. 

Αυτός είναι ο τρόπος για να κάνεις τα σχέδια πραγματικότητα και να πετυχαίνεις τους σκοπούς σου. Αυτό αληθεύει τόσο για ένα άτομο, όσο και για μια μεγάλη ομάδα. Όλοι οι άνθρωποι μπορούν να επωφεληθούν απ’ αυτή την τεχνολογία.

οι μέθοδοι εφαρμογής μιας τέχνης ή μιας επιστήμης, σε αντιδιαστολή με την απλή γνώση αυτής της επιστήμης ή τέχνης. Στη Σαηεντολογία, ο όρος τεχνολογία αναφέρεται στις μεθόδους εφαρμογής των αρχών της Σαηεντολογίας για την βελτίωση των λειτουργιών της διάνοιας και την αποκατάσταση των δυνατοτήτων του πνεύματος, όπως αυτές αναπτύχθηκαν από τον Λ. Ρον Χάμπαρντ.