ΕΡΓΑΣΙΑ >> 13. Διαβάστε: «Πώς να χρησιμοποιήσεις το Τρίγωνο του ARC».

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΟΥ ARC

Γνωρίζοντας τις αρχές και τα συστατικά του τριγώνου του ARC, πώς θα μιλούσατε σε έναν άνθρωπο;

Δεν μπορείτε να μιλήσετε ικανοποιητικά με ένα άτομο αν βρίσκεστε σε κατάσταση υποαπάθειας (μια κατάσταση έλλειψης ενδιαφέροντος που βρίσκεται κάτω από την απάθεια). Στην πραγματικότητα, δε θα του μιλούσατε καθόλου. Θα έπρεπε να έχετε λίγο περισσότερη στοργή για να συζητήσετε κάτι με κάποιον. Η ικανότητά σας να μιλάτε σε κάποιο συγκεκριμένο άτομο σχετίζεται με τη συναισθηματική σας απόκριση απέναντι σ’ αυτό το άτομο. Ο καθένας έχει διαφορετική συναισθηματική απόκριση απέναντι στους διαφορετικούς ανθρώπους γύρω του. Επειδή σε μια επικοινωνία συμμετέχουν πάντα δύο τέρμιναλ ή, μ’ άλλα λόγια, δύο άτομα, θα μπορούσε να καταλάβει κανείς ότι ο άλλος θα πρέπει να είναι, κατά κάποιον τρόπο, πραγματικός. Αν κάποιος δεν ενδιαφέρεται καθόλου για τους άλλους, θα έχει μεγάλη δυσκολία να τους μιλήσει – αυτό είναι βέβαιο. Για να μιλήσετε σ’ έναν άνθρωπο, θα πρέπει να βρείτε κάτι που να σας αρέσει σχετικά μ’ αυτό τον άνθρωπο και να συζητήσετε για κάτι με το οποίο εκείνος μπορεί να συμφωνήσει. Οι περισσότερες νέες ιδέες καταρρέουν με τον εξής τρόπο: Το ένα άτομο δε μιλάει για θέματα με τα οποία το άλλο άτομο έχει κάποια, έστω και ελάχιστη, συμφωνία. Και ερχόμαστε σ’ έναν τελικό παράγοντα σχετικά με την πραγματικότητα: 

Αυτό με το οποίο συμφωνούμε τείνει να είναι πιο πραγματικό από εκείνο με το οποίο δε συμφωνούμε. Υπάρχει ένας σαφής συντονισμός μεταξύ συμφωνίας και πραγματικότητας. Πραγματικά είναι εκείνα τα πράγματα για τα οποία συμφωνούμε ότι είναι πραγματικά. Δεν είναι πραγματικά εκείνα τα πράγματα για τα οποία συμφωνούμε ότι δεν είναι πραγματικά. Για εκείνα τα πράγματα για τα οποία διαφωνούμε έχουμε πολύ μικρή πραγματικότητα. Ένα πείραμα πάνω σ’ αυτό θα ήταν να έχουμε μια πειραχτική συζήτηση μεταξύ δύο ανθρώπων με θέμα ένα τρίτο άτομο που είναι παρόν. Τα δύο άτομα συμφωνούν για κάτι με το οποίο το τρίτο άτομο δεν μπορεί να συμφωνήσει. Ο συναισθηματικός τόνος του τρίτου ατόμου θα πέσει και το άτομο πράγματι θα γίνει λιγότερο πραγματικό στα δύο άλλα άτομα που το συζητούν. 

Πώς μιλάμε, λοιπόν, σ’ έναν άνθρωπο; Εγκαθιδρύουμε πραγματικότητα βρίσκοντας κάτι με το οποίο συμφωνούμε και οι δύο. Μετά προσπαθούμε να διατηρήσουμε ένα επίπεδο στοργής όσο το δυνατόν πιο υψηλό, γνωρίζοντας ότι υπάρχει κάτι που μπορεί να μας αρέσει σ’ αυτό το άτομο. Και τότε είμαστε ικανοί να του μιλήσουμε. Αν δεν πληρούνται οι δυο πρώτοι όροι, είναι σχεδόν σίγουρο ότι ο τρίτος όρος δε θα είναι παρών δηλαδή, δε θα είμαστε σε θέση να του μιλήσουμε εύκολα. 

Η στοργή, η πραγματικότητα και η επικοινωνία είναι αλληλεξαρτώμενες και, όταν η μία μειώνεται, οι άλλες δύο επίσης μειώνονται. Όταν η μία ανεβαίνει, οι άλλες δύο επίσης ανεβαίνουν. Αρκεί να βελτιώσει κανείς μια γωνία αυτού του πολυτιμότατου τριγώνου της Σαηεντολογίας, για να βελτιωθούν οι άλλες δύο γωνίες. Αρκεί να βελτιώσει δύο γωνίες του τριγώνου για να βελτιωθεί η τρίτη. 

Η κατανόηση

Η κατανόηση αποτελείται από στοργή, πραγματικότητα και επικοινωνία. Όταν η κατανόηση ενός ατόμου είναι μεγάλη το ARC του είναι αρκετά υψηλό και όταν η ικανότητα ενός ατόμου να κατανοεί είναι μικρή, το ARC του είναι αντίστοιχα μικρό. 

Όταν έχουμε αυξήσει αυτά τα τρία σημεία, τότε έχουμε αυξήσει την κατανόηση κάποιου. Και αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση του τριγώνου του ARC. 

Αυτό το τρίγωνο είναι η βάση των ανθρωπίνων σχέσεων. Είναι ο κοινός παρονομαστής όλων των δραστηριοτήτων της ζωής. Η χρήση του σημαίνει μεγαλύτερη κατανόηση της ίδιας της ζωής.

μια συγκεκριμένη πνευματική κατάσταση ή ψυχική διάθεση, ο χαρακτήρας.

το σημείο ή το μέρος όπου πατάει ή στηρίζεται κάποιος ή κάτι, υπόβαθρο, θεμέλιο.