ΕΡΓΑΣΙΑ >> 10. Διαβάστε: «Το Τρίγωνο του ARC».

ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΟΥ ARC

Ο λόγος που αυτό έχει αποτέλεσμα είναι ότι κάθε κορυφή του τριγώνου του ARC εξαρτάται από τις άλλες δύο, και κάθε δυάδα κορυφών εξαρτάται από την τρίτη. Δεν μπορούμε να μειώσουμε τη μια χωρίς να μειώσουμε τις άλλες δύο, και δεν μπορούμε να αποκαταστήσουμε τη μια χωρίς να αποκαταστήσουμε τις άλλες δύο. Αν το δούμε από τη θετική του πλευρά, μπορούμε να αποκαταστήσουμε κάθε κορυφή του τριγώνου αποκαθιστώντας μια άλλη.

Η στοργή, η πραγματικότητα και η επικοινωνία διαμορφώνουν το τρίγωνο του ARC, στο οποίο η κάθε κορυφή του εξαρτάται από τις άλλες δύο. Αυτά είναι τα συστατικά στοιχεία της κατανόησης.

Οι αλληλεξαρτήσεις που υπάρχουν στο τρίγωνο, γίνονται αμέσως φανερές όταν ρωτήσει κανείς: «Έχεις προσπαθήσει ποτέ να μιλήσεις σ’ ένα θυμωμένο άτομο;». Αν δεν υπάρχει ένας υψηλός βαθμός συμπάθειας, καθώς και συμφωνία στη βάση, δεν υπάρχει επικοινωνία. Χωρίς επικοινωνία και κάποια βάση συναισθηματικής ανταπόκρισης δεν μπορεί να υπάρξει καθόλου πραγματικότητα. Χωρίς κάποια βάση για συμφωνία και επικοινωνία δεν μπορεί να υπάρξει καθόλου στοργή. Έτσι λέμε ότι αυτά τα τρία πράγματα αποτελούν τρίγωνο. Αν δεν έχουμε δύο γωνίες σ’ ένα τρίγωνο, δεν μπορούμε να έχουμε τρίτη γωνία. Αν επιθυμεί κανείς να έχει κάποια από τις γωνίες του τριγώνου, θα πρέπει να συμπεριλάβει και τις άλλες δύο.

Το τρίγωνο δεν είναι ισόπλευρο. Η στοργή και η πραγματικότητα είναι πολύ μικρότερης σπουδαιότητας σε σχέση με την επικοινωνία. Θα λέγαμε ότι το τρίγωνο ξεκινάει με την επικοινωνία, η οποία δημιουργεί τη στοργή και την πραγματικότητα.

Εφόσον η ύπαρξη της κάθε μιας από αυτές τις πλευρές εξαρτάται από τις άλλες δύο, οτιδήποτε επηρεάζει μια από αυτές θα επηρεάζει επίσης και τις άλλες. Είναι πολύ δύσκολο να πάσχει η στοργή χωρίς επίσης να πάσχει η επικοινωνία και συνεπώς να περιοριστεί και η πραγματικότητα. 

Σκεφτείτε τη διαμάχη ενός ζευγαριού: Ο ένας από τους δύο προσφέρει στοργή με ένα συγκεκριμένο τρόπο προς τον άλλον. Αυτή η στοργή είναι είτε αντεστραμμένη είτε δε δίνεται αναγνώριση γι’ αυτήν. Ο ένας από τους δύο συντρόφους αισθάνεται προσβεβλημένος και αρχίζει να διακόπτει την επικοινωνία. Ο δεύτερος από τους συντρόφους δεν κατανοεί αυτή τη διακοπή, αισθάνεται επίσης προσβεβλημένος και διευρύνει ακόμα περισσότερο το χάσμα της επικοινωνίας. Η συμφωνία μεταξύ των δύο, αναπόφευκτα μειώνεται και η πραγματικότητα της σχέσης τους αρχίζει να μειώνεται κι αυτή. Εφόσον δεν συμφωνούν πλέον όσον αφορά την πραγματικότητα, υπάρχει μικρότερη πιθανότητα να υπάρχει στοργή μεταξύ τους και η ελικοειδής πτώση συνεχίζεται.

Υπάρχουν τρεις τρόποι για να αντιστρέψει κανείς αυτή την ελικοειδή πτώση. Ο πρώτος είναι μέσω της αύξησης του επιπέδου αναγκαιότητας του ατόμου. Ένας άλλος είναι μέσω της παρέμβασης ενός εξωτερικού παράγοντα που θα αναγκάσει τους δύο συντρόφους να συμφωνήσουν και να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Ο τρίτος είναι μέσω του πρόσεσινγκ της Σαηεντολογίας.

Το πρόσεσινγκ της Σαηεντολογίας είναι μια ακριβής, πλήρως κωδικοποιημένη δραστηριότητα με συγκεκριμένες διαδικασίες. Είναι ένας μοναδικός τρόπος προσωπικής παροχής συμβουλών, που βοηθά ένα άτομο να εξετάσει τη δική του ύπαρξη και να αυξήσει την ικανότητά του ν’ αντιμετωπίζει αυτό που είναι και τη θέση όπου βρίσκεται.

Το ARC ενός ατόμου μπορεί να βρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο...

...αλλά μπορεί να αυξηθεί γρήγορα επικοινωνώντας με ένα άτομο με το οποίο υπάρχει υψηλό ARC.

Αν δε χρησιμοποιηθεί κάποιος από αυτούς τους τρεις τρόπους αντιστροφής της ελικοειδούς πτώσης, τελικά όλη η πραγματικότητα της σχέσης η οποία αναπτύχθηκε μεταξύ αυτού του ζευγαριού θα εξαφανιστεί και θα υποστεί ζημιά το σύνολο της πραγματικότητάς τους, της ικανότητάς τους να επικοινωνούν και της ικανότητάς τους να είναι στοργικοί.

Ευτυχώς, η «έλικα» λειτουργεί και προς τις δύο κατευθύνσεις. Οτιδήποτε ανεβάσει το επίπεδο στοργής θα αυξήσει επίσης την ικανότητα επικοινωνίας και θα βελτιώσει την αντίληψη της πραγματικότητας.

Το να ερωτευτεί κανείς αποτελεί πολύ καλό παράδειγμα για το πώς αυξάνεται η ικανότητα επικοινωνίας, πώς βελτιώνεται η αντίληψη της πραγματικότητας όταν ξάφνου αυξάνεται η στοργή. Αν σας έχει συμβεί, θα θυμάστε την υπέροχη μυρωδιά του αέρα, το αίσθημα στοργής για το σταθερό έδαφος, τον τρόπο που τα αστέρια έμοιαζαν να λάμπουν περισσότερο και την απρόσμενη νέα σας ικανότητα να εκφράζεστε.

Αν κάποτε ήσασταν μόνος, σε όχι και τόσο καλή κατάσταση, και χτύπησε ξάφνου το τηλέφωνο και ακούσατε τη φωνή ενός φίλου, θα βιώσατε το σταμάτημα της ελικοειδούς πτώσης χάρη στην αύξηση της επικοινωνίας. Αυτό αληθεύει ιδιαίτερα όταν ο φίλος τυχαίνει να είναι ένα άτομο με το οποίο επικοινωνείτε εύκολα και το οποίο φαίνεται να κατανοεί αυτά που προσπαθείτε να του μεταδώσετε. Μετά από μια τέτοια εμπειρία αισθάνεστε πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα πράγματα γύρω σας (πραγματικότητα) και το απόθεμα στοργής σας αυξάνεται.

Ένα οπλιταγωγό πλοίο πλησιάζει αργά την Γέφυρα Γκόλντεν Γκέιτ, γεμάτο στρατιώτες που ήταν για πολλούς μήνες μακριά από την πατρίδα τους. Καθώς το πλοίο πλησιάζει στη γέφυρα, όλοι αρχίζουν να ησυχάζουν, μέχρι που κανείς δε μιλά πια. Ξάφνου, λες και είναι συνεννοημένοι, μόλις η πλώρη του πλοίου φτάνει στη γέφυρα, οι άντρες που στέκονται εκεί ξεσπούν σε ζητωκραυγές που φτάνουν μέχρι τα ουράνια και μεταδίδονται σε όλο το κατάστρωμα καθώς το πλοίο περνά κάτω από τη Γέφυρα. Ξαφνικά όλοι μιλούν με ενθουσιασμό μεταξύ τους. Άντρες που δε γνωρίζονταν μεταξύ τους χτυπούν ο ένας τον άλλον στην πλάτη λες και είναι αδέλφια. Η Αμερική ανάκτησε μέρος της πραγματικότητας σχετικά με αυτούς τους άντρες και αίφνης η επικοινωνία και η στοργή αυξήθηκαν. Και μάλιστα γρήγορα!

Η στοργή, η πραγματικότητα και η επικοινωνία αποτελούν μέρος της καθημερινής μας ζωής – του παιδιού που πηγαίνει σχολείο, των οικογενειακών σχέσεων, της διακυβέρνησης της χώρας. Ο μισός κόσμος αγνοεί την ύπαρξή τους και ο υπόλοιπος τις εφαρμόζει. Αλλιώς οι πρώτοι δε θα πνίγονταν με τις καθημερινές κακές ειδήσεις ούτε θα υπέφεραν εξαιτίας έλλειψης κατανόησης.

Ωστόσο, η γνώση αυτών των συστατικών δεν αρκεί από μόνη της. Απαιτείται η εφαρμογή τους. Πώς γίνεται αυτό;

Πώς να αυξήσεις το ARC
Μια βασική εφαρμογή του ARC είναι η αύξηση της στοργής, της πραγματικότητας και της επικοινωνίας, και συνεπώς της κατανόησης, μεταξύ δύο ατόμων. Πώς μιλά κάποιος σε κάποιον άλλο;
Το κάνετε αυτό εδραιώνοντας πραγματικότητα βρίσκοντας δηλαδή κάτι με το οποίο εσείς και το άλλο άτομο συμφωνείτε.
Μετά προσπαθείτε να διατηρήσετε ένα επίπεδο στοργής όσο το δυνατόν πιο υψηλό, γνωρίζοντας ότι υπάρχει κάτι που μπορεί να σας αρέσει σ’ αυτό το άτομο.
Και οι τρεις γωνίες του τριγώνου του ARC έχουν εδραιωθεί και μπορείτε να του μιλήσετε. Η κατανόηση είναι εφικτή γιατί τα τρία συστατικά της ζωής –στοργή, πραγματικότητα και επικοινωνία– είναι παρόντα.