EKTESKAP

ORDLISTE FOR KURSET
affinitet:

kjærlighet, det å like eller enhver annen følelsesmessig holdning; graden av å like. Den grunnleggende definisjonen av affinitet er betraktningen om avstand, enten den er god eller dårlig.

anerkjenne:

å gi (noen) en anerkjennelse. Se også anerkjennelse.

anerkjennelse:

noe som blir sagt eller gjort for å fortelle en annen at hans utsagn eller handling er blitt lagt merke til, forstått og mottatt.

assist:

en prosess som kan utføres for å avhjelpe ubehag i nåtiden og hjelpe en person med å komme seg raskere etter en ulykke, sykdom eller opphisselse.

auditør:

noen som er utdannet og kvalifisert til å anvende Scientologi-prosessing på individer til deres utbytte. Ordet kommer fra det latinske audire, «å lytte». Se også prosessing i denne ordlisten.

blekklatter:

en gruppe uregelmessige mønstre lagd av blekkflekker på papir. Tester med blekkflekker brukes i psykologiske personlighetstester ved å få forsøkspersonen til å beskrive hva hver blekkflekk antyder eller ligner på og deretter å analysere svarene som en angivelig ledetråd til personligheten hans.

dette eller hint:

et og annet, både det ene og det andre

dynamikk:

en trang til å overleve ved å følge en bestemt retning; en drivkraft mot overlevelse i et område av livet. Det finnes åtte dynamikker: første, selvet; andre, sex og familieenheten; tredje, grupper; fjerde, menneskeheten; femte, livsformer; sjette, det fysiske universet; sjuende, ånder; og åttende, Det høyeste vesen.

firkantede klosser:

en henvisning til terningene (de firkantede klossene) som brukes i psykologiske tester der en person utfører visse handlinger det bes om med klossene (vanligvis fargede) for angivelig å teste hans mentale tilstand.

følgeriktig:

noe som følger en annen ting i en rekkefølge eller en konklusjon som logisk er en følge av noe som allerede er konstatert eller nevnt.

gå over styr:

mistes, forsømmes eller ødelegges.

havarere:

gå tapt eller mislykkes.

hemningsløst:

skjødesløst eller ukontrollert, uten å tenke på eller bry seg om hva en gjør.

kjøl:

en sterk bjelke av tre eller metall midt i bunnen på et skip eller en båt.

kommunikasjon:

en utveksling av ideer gjennom rom mellom to personer.

Kommunikasjonsforsinkelse:

det tidsrommet som går fra et spørsmål stilles og til at svaret på det presise spørsmålet kommer fra den personen som ble spurt.

kommunikasjonslinje:

den ruten eller veien som kommunikasjon går fra en person til en annen.

overthandling:

en skadelig handling eller en overtredelse av gruppens moralkodeks. En overthandling er ikke bare å skade noen eller noe: En overthandling er en handling eller en unnlatelse som gjør minst godt for det minste antallet mennesker eller områder i livet, eller mest skade for det største antallet mennesker eller områder i livet.

overtredelse:

handlinger som overtrer lover eller moralkodekser.

postulat:

1. en konklusjon, beslutning eller bestemmelse om et eller annet. 2. å få noe til å skje eller skape noe ved å lage et postulat om det.

prosessing:

en spesiell form for personlig veiledning som er enestående for Scientologi, og som hjelper en person til å se på sin egen tilværelse, og forbedrer hans evne til å se i øynene hva han er og hvor han er. Scientologi-prosessing er en presis, nøye systematisert aktivitet med nøyaktige fremgangsmåter.

råtass:

noen som blir sett på som sterk, tøff eller liknende.

Scientologi:

Scientologi er en praktisk religion som beskjeftiger seg med studiet av viten, som gjennom anvendelsen av dens teknologi kan frembringe ønskelige endringer i tilstandene i livet. Den ble utviklet av L. Ron Hubbard gjennom en tredjedel av et århundre. Uttrykket Scientologi er hentet fra det latinske ordet scio (å vite i ordets fulleste betydning), og det greske ordet logos (studium av). Scientologi er videre definert som studiet og håndteringen av ånden i forholdet til seg selv, universer og annet liv.

stemmerett:

retten til å stemme, spesielt ved politiske valg.

teknologi:

metodene til anvendelse av et håndverk eller en vitenskap i motsetning til ren kunnskap om selve vitenskapen eller håndverket. I Scientologi viser uttrykket teknologi til anvendelsesmetodene for Scientologi-prinsipper for å forbedre sinnets funksjoner og rehabilitere åndens potensial, utviklet av L. Ron Hubbard.

traume:

følelsesmessig stress eller forstyrrelse.

tredje part:

en som med falske rapporter skaper vanskeligheter mellom to mennesker, en person og en gruppe, eller en gruppe og en annen gruppe.

tretter:

høylytte diskusjoner eller krangler.

withhold:

en uuttalt, ikke bekjentgjort overtredelse av en moralkodeks som en person er bundet av; en overthandling som en person har begått som han eller hun ikke snakker om. Ethvert withhold kommer etter en overthandling.