OPPGAVE >> 24. Les «Maksimer for programmering».

MAKSIMER FOR PROGRAMMERING

Programmering er viktig nok til å vie mye oppmerksomhet. Og det finnes en mengde informasjon om det. Og fra all denne informasjonen kan man konkludere at uansett hvor mange programmer man har, består hvert av dem av visse deler. Og hvis du ikke samler de delene og kjører programmet på en ordnet måte, da vil det rett og slett ikke komme av flekken. Dette er noen av prinsippene om programmer. 

Hvis du ikke kjenner disse faktaene om livet, er de her: 

Maksime En: Enhver idé, uansett hvor dårlig den blir utført, er bedre enn ingen idé i det hele tatt. 

Maksime to: Et program må utføres for å være effektivt. 

Maksime tre: Et program som er iverksatt, krever rettledning. 

Maksime fire: Et program som gjennomføres uten rettledning, vil mislykkes, og det er bedre å la det være ugjort. Hvis du ikke har tid til å rettlede det, ikke gjør det; få opp dampen ytterligere på eksisterende programmer, for det vil mislykkes. 

Maksime fem: Ethvert program krever noe finansiering. Få finansieringen i sikte før du begynner å fyre løs, eller ha en svært solid garanti for at programmet vil produsere finansiering før du utfører det. 

Maksime seks: Et program krever oppmerksomhet fra en eller annen. Et program som er alles barn og som ikke blir tatt hånd om, vil bli en ungdomsforbryter. 

Maksime sju: Det beste programmet er det som vil nå det største antall dynamikker og vil gjøre det største gode på det største antall dynamikker. (En dynamikk er en trang til å overleve i en bestemt retning. Det finnes åtte dynamikker: første, selvet; andre, sex og familieenheten; tredje, grupper; fjerde, menneskeheten; femte, livsformer; sjette, det fysiske universet; sjuende, ånder; og åttende, Det høyeste vesen. Disse dynamikkene omfatter alle overlevelsesmålene en person har, og alt han overlever for.) 

Maksime åtte: Programmer må klare seg selv økonomisk. 

Maksime ni: Programmer må akkumulere interesse og trekke til seg assistanse utelukkende på grunn av interessen for programmet, ellers vil de aldri vokse.

Maksime ti: Et program er et dårlig program hvis det svekker programmer som allerede viser seg å være suksessfulle, eller distraherer stabsmedlemmer eller tilknyttede personer fra arbeid de allerede gjør, og som resulterer i vellykket utførelse av andre programmer.

Maksime elleve: Bruk aldri mer penger på et program enn inntekten fra én person som melder seg på, kan betale tilbake. 

Maksime tolv: Tillat aldri et nytt program å hindre suksessen til et som er rutine, eller å skade de inntektene det bringer.

Programmering krever utførelse. Det krever gjennomføring. Det krever dømmekraft nok til å gjenkjenne et godt program og fortsette det videre og videre, og til å gjenkjenne et dårlig et og slippe det som om det var glovarme mursteiner. 

Programmer strekker seg ut i tid og blir forsinket i den utstrekning de forskjellige siktemålstypene ikke settes opp, ikke gjennomføres eller faller ut. De mislykkes kun fordi forskjellige siktemålstyper ikke utføres eller ikke opprettholdes. 

Du kan få gjort nesten alt du måtte ønske, hvis typene av siktemål er forstått, fastsatt med realitet, holdes inne eller blir fullført. 

Man kan lett oppnå målene man har til hensikt å nå, enten for seg selv eller gruppen sin, ved å holde seg til god, stabil programmering som vinner. 

Det er slik man kan gjøre planlegging til en realitet og å oppnå mål. Det er like sant for en person som det er for en stor gruppe. Alle kan dra fordel av denne teknologien.

konsist uttrykt prinsipp eller regel om atferd eller et utsagn om en generell sannhet; leveregel.

en trang til å overleve langs en bestemt kurs; en trang mot overlevelse i et område av livet. Det finnes åtte dynamikker: første, selvet; andre, sex og familieenheten; tredje, grupper; fjerde, menneskeheten; femte, livsformer; sjette, det fysiske universet; sjuende, ånder; og åttende, Det høyeste vesen.

metodene til anvendelse av en kunstart eller vitenskap, i motsetning til ren og skjær kunnskap om selve vitenskapen eller ferdigheten. I Scientologi viser uttrykket teknologi til metoder som L. Ron Hubbard utviklet om anvendelse av Scientologi-prinsipper med henblikk på å forbedre sinnets funksjoner og rehabilitere åndens potensial.