OPPGAVE >> 8. Les «Å skrive programsiktemål».

Å SKRIVE PROGRAMSIKTEMÅL

Man må huske på noen data når man skriver siktemål for et program. Å anvende disse vil hjelpe en til å få sine programmer gjort og til å gjøre de planene man har til en realitet.

Når du skriver programsiktemål, må ditt første programsiktemål alltid være et produksjonssiktemål – men du kan faktisk ikke skrive et rent produksjonssiktemål. Det ville være umulig å skrive et slikt siktemål, fordi noen ville måtte gjøre det, og i det øyeblikket du har noen der til å gjøre det, har du organisasjon. Så det omfatter en viss mengde organisering.

Hvis man for eksempel beskjeftiget seg med en avdeling som var ansvarlig for å innkassere organisasjonens inntekter, ville man som det andre siktemålet måtte inkludere å forsterke avdelingen. Det første siktemålet ville være at avdelingen gjorde alt som var mulig for å ta seg av sine innkasseringer. Og det andre siktemålet ville være å forsterke denne avdelingen umiddelbart. Ellers ville ikke produksjonen fortsette.

Så det må forekomme en umiddelbar organisering for produksjon.

Siktemål som kan avsluttes

Hva synes du om et siktemål som dette: «Oppretthold gode forbindelser med omgivelsene.» Hva synes du om det siktemålet? Det er dundrende sikkert at dette ikke er et siktemål som får personen til å utføre en handling. Det er ikke et siktemål i det hele tatt! 

Hvis det nå stod: «Besøk den-og-den og den-og-den, og gjør dem oppmerksomme på at dere er til stede ...» og så videre, kunne man skrive GJORT på det.

Siktemål må kunne avsluttes – de må være mulige å gjøre, mulige å sluttføre, mulige å fullføre. Dette vil bidra til at ens programmer lykkes.

Prøver på programmer

Når man har lært siktemålstypene og hvordan man skriver dem, kan man så utforme programmer.

På de følgende sidene vil du finne to prøver på programmer. De viser klart den innbyrdes forbindelsen mellom og rekkefølgen av de forskjellige siktemålstypene som utgjør et standardprogram. Hver prøve har et spesifikt formål: I den første lærer man hvordan man utfører et prosjekt, i den andre lærer man om produksjon. Man kan gjøre disse to programmene siktemål for siktemål, og forstå hvor ryddige og funksjonsdyktige programmer er, og fremfor alt hvilke siktemålstyper man har og hvordan de fungerer sammen.

Ved å utføre disse programmene vil du så bli i stand til å skrive og utføre dine egne programmer, og dette vil plassere deg stødig på veien til å oppnå dine mål og formål.


Programprøve nr. 1
Formål: Å lære å gjøre et program.
Hovedsiktemål: Å få det gjort.
Primært siktemål:
1. Les dette programmet.
Vitale siktemål:
1. Vær ærlig når det gjelder å gjøre dette.
2. Gjør alt sammen av det.
3. Merk av hvert siktemål når det er gjort.
Operasjonssiktemål:
1. Ta av den høyre skoen din. Se på sålen. Legg merke til hva som er på den. Ta den på igjen.
2. Gå og drikk en slurk vann.
3. Ta et papirark. Tegn tre konsentriske sirkler på det. Snu det med forsiden ned. Skriv navnet ditt på baksiden. Riv det i stykker, og legg papirbitene i en bok.
4. Ta av den venstre skoen din. Se på sålen. Legg merke til hva som er på den. Ta den på igjen.
5. Gå og finn noen, og si hei. Kom tilbake og skriv en melding til din post fra deg selv om hvordan de mottok det.
6. Ta av deg begge skoene, smell hælene sammen tre ganger, og ta dem på igjen.
7. Skriv en liste over prosjekter i livet ditt som du har etterlatt ufullført eller ikke har gjort.
8. Skriv grunnene til dette.
9. Sjekk dette programmet nøye for å være sikker på at du ærlig har gjort alt sammen.
10. Skriv en liste over erkjennelsene dine, om du hadde noen mens du gjorde dette programmet.
11. Avgjør om du ærlig talt har gjort dette programmet.

Programprøve nr. 2
Formål: Å lære om produksjon.
Hovedsiktemål: Å faktisk produsere noe.
Primært siktemål:
1. Skaff deg en blyant og fem papirark.
2. Plasser deg slik at du kan gjøre dette prosjektet.
Vitale siktemål:
1. Les hvert operasjonsmål, og vær sikker på at du gjør alt før du fortsetter.
2. Produser faktisk det det bes om.
Operasjonssiktemål:
1. Se meget travelt opptatt ut, uten egentlig å gjøre noe som helst.
2. Gjør det igjen, men denne gangen på en meget overbevisende måte.
3. Utarbeid hva produktet for jobben eller aktiviteten din er. Få hjelp fra en annen person hvis du trenger det.
4. Legg papirene på bordet ditt i orden.
5. Ta ark 1 ifølge de primære siktemålene over. Skriv opp om nr. 4 var produksjon eller ikke.
6. Finn et papir eller en beskjed som ikke på noen måte bidrar til at du får ut ditt eget produkt.
7. Besvar det.
8. Ta det andre arket som det bes om i det primære siktemålet. Skriv på det hvorfor handlingen i nr. 7 er fullstendig rimelig.
9. Ta det tredje papirarket, og tegn opp hvordan du mottar kommunikasjoner på jobben din.
10. Få ut ett korrekt produkt for jobben din, fullført og med høy kvalitet.
11. Lever det.
12. Se over operasjonssiktemålene, og se hvilket som fikk deg til å føle deg best.
13. Ta det fjerde papirarket, og skriv ned om produksjon er grunnlaget for moral eller ikke.
14. Ta det femte papirarket, bruk det som et omslagsark, og skriv ned en oppsummering av programmet.
15. Innse at du har fullført et program.