KURSUPPGIFT >> 21. Läs ”Tillämpning av PR”.

TILLÄMPNING AV PR

Man kan inte förlita sig på att andra skall stödja en och samarbeta, hur värdefullt ens syfte än är eller hur värdefull verksamheten man ägnar sig åt än är. Om man inte ser till att göra sina syften kända och verkliga, har inte andra någon större anledning att stödja en i satsningarna.

Public relations är en metod man kan använda för att få detta stöd.

Det finns många PR-verktyg tillgängliga. Man gör till exempel enkäter för att hitta sina målgrupper och deras verklighet och acceptansnivå för var och en av dem. Man har ARC-triangeln med tvåvägskommunikationscykeln för att höja affinitet och verklighet. Man har kunskapen om gott uppförande, att tillerkänna andra betydelse och att följa deras ritualer, vilket hjälper en att framgångsrikt interagera med dem.

Man har många verktyg, men man måste behärska dem väl och använda dem skickligt för att komma överens med andra.

Det finns många lovvärda syften som kan hjälpa världen att bli bättre. Men ingen står ensam i samhället, och vill man fullfölja sina syften, måste man alltid få andra att samarbeta.

Om man har ett syfte att hjälpa andra och förbättra samhället kan man använda PR för att underlätta uppgiften.

Många människor har liknande målsättningar som man själv, och med den här teknologin kan man nå dem. Allt som verkligen är värdefullt är värt att göra – men man kommer knappast att lyckas på egen hand. PR är vad man använder för att få med sig andra.

det som är acceptabelt; som en person önskar, eller den mån i vilken en person är villig att acceptera något.

fastslagen följd av handlingar, och ibland bestämda formuleringar, som utförs regelbundet, speciellt som del av en religiös ceremoni eller av social sedvänja.