KURSUPPGIFT >> 3. Läs ”Den saknade beståndsdelen”.

DEN SAKNADE BESTÅNDSDELEN

Det har funnits en saknad beståndsdel i teknologin för public relations lika länge som ämnet existerat. Detta utelämnande har varit en av nyckelfaktorerna som framställt public relations som ett ofullständigt ämne och följaktligen, någonting med potentiell belastning för dess användare.

Denna beståndsdel är verklighet.

De saker som vi förnimmer med våra sinnen är verkliga. Verklighet är i grund och botten samtycke till förnimmelser och data i fysiska universum. Det är graden av samtycke som uppnås mellan människor. Du är antingen överens med dina medmänniskor eller så är du inte överens med dina medmänniskor och som du samtycker eller inte samtycker, så är din verklighet.

De saker som du och dina medmänniskor samtycker till är verkliga. De saker som man inte samtycker till är inte verkliga.

Det upptäcktes inom Scientologin att verklighet står i förbindelse med två andra komponenter: affinitet och kommunikation.

Termen affinitet har ungefär samma innebörd som tycka om. Affinitet uttrycker emellertid en dualism. Man inte bara tycker om någonting utan känner att det också tycker om en själv. Affinitet liknar dessutom väldigt mycket ordet kärlek när kärlek används i den allmänna betydelsen. Det inkluderar både kärlek och tycka om och omfattar mer än båda.

Kommunikation är utbytet av idéer över ett avstånd. En människas inflytande på världen har varit direkt proportionellt till hennes utveckling av ett sätt att kommunicera. Kommunikation i dess vidaste bemärkelse innefattar naturligtvis alla de saker som en person eller sak blir medveten om, eller blir medveten för, en annan person eller sak.

Dessa tre komponenter – affinitet, verklighet och kommunikation – bildar ARC-triangeln (uttalas A-R-C) i Scientologin och tillsammans utgör de beståndsdelarna för förståelse.

Om ett hörn (till exempel A) höjs, så höjs de andra två. Om ett hörn sänks, så sänks även de andra två.

Således, med hög affinitet har man också hög verklighet och hög kommunikation. Med en låg affinitet har man också en låg verklighet och en låg kommunikation.

Med ett högt eller lågt R har man ett högt eller lågt A och C.

Och så fortsätter det. Hela triangeln höjs eller sänks som en helhet. Man kan inte ha ett lågt R och ett högt A och C.

PR är menat att vara en kommunikationsmetod. Den kommunicerar idéer. Anta att man skulle försöka att kommunicera ett R som är i botten. I ett sådant fall skulle kommunikationen möjligtvis först nå fram, men sedan skulle den slå tillbaka på grund av sitt låga R.

Hela detta inbördes förhållande mellan verklighet och kommunikation är förstås ett framsteg inom Scientologi-teknologin. Det var inte tillgängligt för tidiga pionjärer inom PR. Så de talade (och talar fortfarande) i huvudsak lögner.

Äldre PR-utövare föredrog lögner. De använde cirkusöverdrifter eller förtäckta angrepp med förtal och lögner om en persons rykte. De försökte skrämma eller intrigera och det lättaste sättet att göra det var att med utropstecken använda fakta, som faktiskt var lögner.

PR-aktörer inom området ”mental hälsa” hittade på statistiker för de tokiga. ”Av femton engelsmän kommer nio att bli tokiga under någon period i sina liv” är en fullständig lögn. Sådan falsk statistik strömmar från PR-lobbyister för att få en snabb peng från parlamentet.

Oavsett om PR-folket anlitats av Stalin , Hitler, USA:s president eller Världsbanken, har deras främsta verktyg varit svarta, skamlösa lögner.

USA:s president har på två månader givit två olika procenttal angående ökade statliga kostnader per år. Hans PR-man försökte påverka kongressen.

Baktändarn 8” som ”Århundradets bil” och ”rekordsent uthopp” på fallskärmsutställningen och presskonferensen för ambassadörer om ”Mål för Mellanöstern” är alla PR-funktioner – och rikligt kryddade helt igenom med lögner.

Du plockar upp en tidning eller lyssnar på gatan och du ser PR-PR-PR – allt är lögner.

En slagkryssare gör ett ”goodwill-besök” till en stad som den bara är utrustad att ödelägga, och så får man ännu mer lögner.

Den oerhörda kommunikationskraften hos tidningar, magasin, radio, TV och modern massmedia, är styrd av PR-män med särintressen, och de styr genom lögner.

Således är PR förvanskad till ”en teknik i att ljuga övertygande”.

Det skapar en cynisk värld. Det har fördärvat idealism, patriotism och moral.

Varför?

När en påtvingad kommunikationskanal endast bär lögner, då rasar affiniteten och du får hat. Därför att R (eng. Reality = verkligheten) är förvanskad.

PR, som är hängiven en falsk verklighet av lögner, blir då ett lågt A, lågt C och slår tillbaka mot användaren.

Så, den första läxan vi kan lära som möjliggör för oss att använda PR på ett säkert sätt, är att HÅLLA ETT HÖGT R.

Ju fler lögner du använder i PR desto troligare är det att PR kommer att slå tillbaka.

Således är lagen:

ANVÄND ALDRIG LÖGNER I PR.

Problemet med PR var alltså dess brist på verklighet. En lögn är förstås en falsk verklighet.

Problemet med PR var R!

Om du skall ge ut en pressrelease för en ny burköppnare som öppnar burkar lätt och du vill säga ”Ett barn kan öppna den”, ta reda på om det stämmer. Ge den till ett barn och låt det öppna burken. Så det är sant. Använd då det uttalandet och säg vilket barn. Kalla den inte ”Århundradets burköppnare”. Det kommunicerar inte.

Bara för att radio, TV och press skickar ut något så betyder det inte att de kommunicerar. Kommunikation betyder att någon nås.

Vilken lögn som helst kommer en vacker dag att avtrubba C (kommunikation) eller avbryta C med en motreaktion.

Så det finns en teknik känd som public relations. Och den löper en stor risk att missbrukas med lögner och genom degraderingen av dess utövare.

Men om man strikt ger akt på värdet av sanning och affinitet så kommer man att kunna kommunicera och klara av påfrestningen.

Om man känner till detta så blir PR ett långt mer användbart och seriöst ämne.

Det nästa man behöver veta är ”vem” eller vilken ”målgrupp” man försöker kommunicera med. Brist på denna kunskap kan leda till fruktlösa PR-ansträngningar.

överdrifter som påminner om dem som används för att ge cirkusar publicitet, som t.ex. handlingar som kräver stor skicklighet, är våghalsiga, som kräver stor styrka, dresserade djur osv. vilket allt kan ses samtidigt. På 1800-talet använde stora cirkusar sig ofta av grova överdrifter i sin reklam för att dra till sig åskådare.

Josef Stalin (1879–1953), regeringschef i Sovjetunionen från 1941 till 1953. Han drev ett skräckvälde som inte tillät någon att motsätta sig hans beslut. Under hans styre avrättades miljontals personer eller skickades till arbetsläger.

ett FN-organ som lånar ut pengar till medlemsländer och privata företag, främst för utvecklingsprojekt, som t.ex. bevattningsprojekt, undervisning och bostadsbyggnad.

påhittad bilmodell.

ett tungt beväpnat örlogsfartyg men med ett begränsat pansarskydd, färre kanoner, snabbare och bättre manövreringsförmåga än ett slagskepp, som är en av den största typen av krigsfartyg som finns och har det kraftigaste pansarskyddet.