KURSUPPGIFT >> 1. Läs ”Public Relations”.

PUBLIC RELATIONS

När man har att göra med andra för att få deras samtycke eller samarbete eller support för någonting, har man gått in på området för public relations, förkortat PR.

PR definieras som: ”BRA ARBETEN VÄL OFFENTLIGGJORDA.”

Oavsett hur effektivt ett program är ...
... så blir det kanske inte framgångsrikt om man inte kan uppnå samarbete och bred överenskommelse för det.
Men genom att använda teknologin för Public Relations ...
... kan man lyckas i sina strävanden och uppnå sina målsättningar snabbare.

Att göra ett bra jobb räcker inte, man måste i själva verket offentliggöra det för att få samarbete eller samtycke.

När det gäller public relations sträcker man sig i grund och botten ut till människor med en idé av något slag och får deras samtycke. Ens framgång i umgänget med andra är beroende av till vilken grad man kan nå dem med den idé man vill att de ska ha.

Public relations är ett oumbärligt verktyg för hjälp att få över sin idé, och vem som helst som gör världen till en bättre plats att vara på skulle ha stor nytta av dess användning.

Det spelar ingen roll vad du gör – alltifrån att förbättra utbildningen inom ett område, till att få folk att sluta med droger – genom att använda verktygen för public relations kan du nå andra med det riktiga budskapet och få deras samtycke till det. På så sätt öppnas dörren till att få den verksamhet du vill hålla på med, accepterad.

Public relations är ingenting nytt. Det existerade som ett formellt ämne på romartiden, då det användes för syftet att välja senatorer. Till och med då skrevs politiska kampanjslogans på Colosseums väggar så att folk kunde se dem.

Genom århundradena har PR förblivit endast delvis utvecklat som ämne, undertryckt i sin utveckling av de illasinnade som endast var intresserade av att använda det för att tjäna deras dolda motiv.

Det var inte förrän Scientologin, med dess upptäckter om kommunikation och människans sanna natur, som public relations verkligen blev ett komplett ämne till nytta för samhället och individen.

Public relations är en teknologi. Det har sina egna lagar.

För att lära sig teknikerna i public relations, måste man börja med en förståelse av de grundläggande faktorerna eller ingredienserna vilka ämnet består av.