SIKTEMÅL OG MÅL

ORDLISTE FOR KURSET
Adminskala:

kort for Administrativ skala, en skala som gir en rekkefølge (og relativ viktighet) av emner som har med organisasjon å gjøre: mål, formål, policy, planer, programmer, prosjekter, ordrer, ideellel scener, statistikker, verdifulle sluttprodukter. Hvert av disse må fungere på en samordnet måte for at man skal klare å nå det målet man har satt seg. Denne skalaen brukes til å hjelpe med å justere dem i forhold til hverandre.

affinitet:

kjærlighet, det å like eller enhver annen følelsesmessig holdning; graden av hengivenhet. Den grunnleggende definisjonen av affinitet er betraktningen om avstand, enten den er god eller dårlig.

Appalachene:

en fjellkjede i det østlige Nord-Amerika som går nesten parallelt med Atlanterhavskysten, fra det nordlige Alabama til den kanadiske provinsen Quebec.

Bostons havn:

Boston er hovedstaden i Massachusetts og ligger ved en av de største naturlige havnene på USAs østkyst. Havnen ble under andre verdenskrig mye brukt mye til skipsbygging og beslektede aktiviteter. Fasilitetene fikk lov til å forfalle i årene umiddelbart etter krigen, og først i de siste årtiene av det tjuende århundret ble det foretatt noen større renoveringer.

byråkrati:

et administrativt system hvor behovet for eller tilbøyeligheten til å følge innviklede fremgangsmåter er en brems for effektiv innsats.

bøker:

regnskapsbøker.

debugge:

ordet bugged er slang for at noe er floket til eller stanset. Debug er å få flokene eller hindringene ut av det.

dynamikk:

en trang til å overleve langs en bestemt kurs; en trang mot overlevelse i et område av livet. Det finnes åtte dynamikker: første, selvet; andre, sex og familieenheten; tredje, grupper; fjerde, menneskeheten; femte, livsformer; sjette, det fysiske universet; sjuende, ånder; og åttende, Det høyeste vesen.

effekt:-->

femårsplan:

en plan for nasjonaløkonomisk eller industriell utvikling, som spesifiserer mål som skal nås i en periode på fem år.

flankene:

en hærenhet som forsvarer sidene og som dermed er mangelfullt beskyttet og er således åpen for angrep. En troppeenhets flanker, som er det svake forsvarspunktet, er ofte målet for fiendtlig angrep.

gradient:

en gradient er en gradvis tilnærming til noe, gjort trinn for trinn, nivå for nivå, hvor hvert trinn eller nivå i seg selv er lett oppnåelig – slik at kompliserte og vanskelige aktiviteter til slutt kan utføres med relativ letthet. Utrykket gradient brukes også om hvert av trinnene man tar i en slik tilnærming.

gresk teater:

en utendørs oppbygning hvor man kan se skuespill. Greske teatre ble bygd ved å utnytte formen på en naturlig bakkeskråning. Et sitteplassområde med steinbenker gikk nedover skråningen, og i bunnen var det et rundt område hvor det ble opptrådt.

gå tilbake på:

forandre mening om noe man har sagt seg enig i eller lovt å gjøre.

horde:

stor gruppe, mengde.

iboende:

eksisterer i noe som en naturlig, permanent, essensiell eller karakteristisk egenskap eller kvalitet.

kommunikasjon:

en utveksling av ideer gjennom rom mellom to personer.

kommunikasjonslinje:

den ruten kommunikasjon følger fra en person til en annen.

konfrontere:

å stå ansikt til ansikt uten å krympe seg eller vike unna. Evnen til å konfrontere er faktisk evnen til å være der behagelig og sanse.

korporal:

befal av nest laveste grad i hæren og luftforsvaret.

kreditor:

personer eller virksomheter som man skylder penger.

lukrativ:

som gir fortjenester eller velstand; utbytterikt.

maksime:

konsist uttrykt prinsipp eller regel om atferd eller et utsagn om en generell sannhet; leveregel.

manøver:

bevegelse for å nå et mål; utvikling.

manøvrer:

enhver bevegelse eller prosedyre tenkt som et kløktig trinn mot et mål, slik som å involvere militære eller marineenheter, som er organiserte til å forflytte seg eller endre posisjon osv. for å kunne være riktig plassert til å møte en fiendtlig styrke.

materiell:

alle de tingene som blir brukt eller er nødvendige i ethvert forretningsforetak eller enhver operasjon (til forskjell fra personale).

orgtavle:

kort for organiseringstavle, som er en tavle som viser en organisasjons funksjoner, plikter, kommunikasjonsveier, handlingers rekkefølge og hvem som har ansvaret. Den viser organiseringsmønstret om å skaffe et produkt.

outness: -->

parlament:

den nasjonale lovgivende enheten i Storbritannia og flere andre land. Parlamenter består av valgte, og noen ganger ikke-valgte, representanter.

rangorden:

rekkefølge bestemt av rang. Rang er en rekkefølge av betydning, viktighet, klasse.

regiment:

en permanent militærenhet som vanligvis består av flere tusen soldater.

rønne:

små, miserable boliger; skur.

Scientologi:

Scientologi er en praktisk religion som beskjeftiger seg med studiet av viten, som gjennom anvendelsen av dens teknologi kan frembringe ønskelige forandringer i tilstandene i livet. Den ble utviklet i løpet av en tredjedel av et århundre av L. Ron Hubbard. Uttrykket Scientologi er hentet fra det latinske ordet scio (å vite, i ordets fulleste betydning) og det greske ordet logos (studiet av). Scientologi er videre definert som «studiet og håndteringen av ånden i forhold til seg selv, universer og annet liv».

sedvaner:

skikker, sosial atferd og moralverdier til en bestemt gruppe.

slagplan:

en rekke nøyaktige mål som faktisk kan utføres for den kommende dagen eller uken, og som fremmer den strategiske planleggingen for en enkeltperson eller gruppe.

snyltegjester:

en person som forblir på et sted eller hekter seg på en gruppe, en annen person, osv., spesielt med håp eller forventninger om personlig utbytte.

stormer:

angriper eller inntar plutselig og med stor styrke et sted, vanligvis et som er forsvart godt.

teknologi:

metodene til anvendelse av en kunstart eller vitenskap, i motsetning til ren og skjær kunnskap om selve vitenskapen eller ferdigheten. I Scientologi viser uttrykket teknologi til metoder som L. Ron Hubbard utviklet om anvendelse av Scientologi-prinsipper med henblikk på å forbedre sinnets funksjoner og rehabilitere åndens potensial.

terminal:

hva som helst som kan motta, videregi eller sende en kommunikasjon. Denne betegnelsen kommer fra feltet elektronikk, hvor en terminal er en av to fikserte punkter en strøm av energi beveger seg mellom. Et eksempel på dette er et bilbatteri som har to poler (terminaler) som er forbundet med hverandre, der energi strømmer fra en pol til en annen. I Scientologi kalles to mennesker som kommuniserer for terminaler, fordi kommunikasjonen strømmer mellom dem.

underslag:

det at man til personlig bruk tar penger eller eiendeler som er blitt betrodd en av andre, uten deres viten eller tillatelse.

utpost:

militærbase med en få tropper lokalisert et stykke fra hovedstyrken av hæren, gitt i oppgave å vokte et bestemt sted eller område.

vaklevoren:

ustø; vaklende.

verdensutstilling:

enhver av forskjellige store offentlige utstillinger hvor mange forskjellige land viser sine kulturelle, industrielle, vitenskapelige og jordbruksmessige produkter. Verdensutstillinger viser også planer for nye metoder til transport, arkitektur, energisystemer osv. gjennom fremskritt innen teknologi.