ΕΡΓΑΣΙΑ >> 13. Διαβάστε το άρθρο «Εκπαιδευτικές Ασκήσεις Επικοινωνίας».

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τώρα, που έχετε ανακαλύψει τα συστατικά μέρη της επικοινωνίας και την φόρμουλά της, πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη γνώση; Πώς μπορείτε να θέσετε σε πρακτική εφαρμογή αυτά που μόλις μελετήσατε σχετικά με τη φόρμουλα επικοινωνίας; Πώς μπορείτε να εφαρμόζετε τους νόμους της επικοινωνίας απλά και φυσικά ώστε να φαίνονται σα να είναι κομμάτι σας; Πώς μπορείτε να γίνετε πραγματικά αποτελεσματικοί στην επικοινωνία;

Στη Σαηεντολογία υπάρχουν εκπαιδευτικές ασκήσεις που καθιστούν ένα άτομο ικανό να βελτιώσει το επίπεδο επικοινωνίας του. Άσκηση είναι μια μέθοδος μάθησης ή εκπαίδευσης μέσω της οποίας ένα άτομο κάνει μια διαδικασία ξανά και ξανά ώστε να τελειοποιήσει αυτή τη δεξιότητα. Αυτές οι ασκήσεις επικοινωνίας, που ονομάζονται Εκπαιδευτικές Ασκήσεις ή TR για συντομία, ασχολούνται με τα διάφορα τμήματα της φόρμουλας επικοινωνίας.

Οι TR αρχικά αναπτύχθηκαν για την εκπαίδευση των επαγγελματιών της Σαηεντολογίας, όσον αφορά την τεχνική της εφαρμογή, γιατί το υψηλό επίπεδο ικανότητας επικοινωνίας είναι ζωτικό γι’ αυτή τη δραστηριότητα. Ωστόσο, η άσκηση με αυτές τις TR σε κάθε κομμάτι της φόρμουλας επικοινωνίας μπορεί να αυξήσει σε τεράστιο βαθμό τις ικανότητες κάθε ανθρώπου, ώστε να γίνει άριστος στον κύκλο επικοινωνίας και συνεπώς να επικοινωνεί καλύτερα με τους άλλους.

Κάνοντας αυτές τις ασκήσεις θα μάθετε πώς να κάνετε την επικοινωνία σας κατανοητή από τους άλλους και πώς πραγματικά να καταλαβαίνετε τι σας λένε, πώς να είστε αυτό που λένε «καλός ακροατής», πώς να καθοδηγείτε έναν κύκλο επικοινωνίας που έχετε με κάποιο άλλο άτομο και πώς να αναγνωρίζετε και να διορθώνετε ελλείψεις στους κύκλους επικοινωνίας των άλλων.

Όλες αυτές είναι ικανότητες με τεράστια αξία στην καθημερινή ζωή. Δεν έχει σημασία ποιο είναι το επάγγελμά σας ή με τι είδους ασχολίες καταπιάνεστε. Η ικανότητα να επικοινωνείτε με ευκολία και σιγουριά είναι ζωτική.

Δεν μπορείτε να κάνετε τις TR μόνος σας. Πρέπει να τις κάνετε με τη βοήθεια ενός άλλου ατόμου Γίνεστε «δυάδα» ή «συνεργάτες» με ένα άλλο άτομο και κάνετε μαζί τις ασκήσεις. Και αυτό το κάνετε εναλλάξ: όταν εσείς κάνετε την άσκηση το άλλο άτομο σας βοηθάει να αποκτήσετε δεξιότητα σ’ αυτή την άσκηση. Μετά, αλλάζετε κι εσείς βοηθάτε το άλλο άτομο μέχρι να αποκτήσει δεξιότητα σ’ αυτή την άσκηση. Η βοήθεια προς ένα άλλο άτομο μέσω κάποιας άσκησης ονομάζεται προγύμναση.

Οι ασκήσεις δίνουν οδηγίες για τους ρόλους του μαθητή και του προγυμναστή. Όταν εκτελείτε την άσκηση ονομάζεστε μαθητής και το άτομο που σας βοηθάει μέσω της άσκησης ονομάζεται προγυμναστής.

Δεν έχει καμία διαφορά είτε ξεκινήσετε πρώτα ως μαθητής και ο συνεργάτης σας ως προγυμναστής ή το αντίθετο. Και οι δυο αναλαμβάνετε με τη σειρά το ρόλο του μαθητή και του προγυμναστή και εφαρμόζετε την άσκηση ο ένας στον άλλον. Βοηθώντας ο ένας τον άλλο μέσω των TR σ’ αυτή την εναλλακτική βάση, θα μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε πλήρως τον κύκλο επικοινωνίας.

Έτσι λοιπόν, πριν ξεκινήσετε να κάνετε τις TR, βρείτε ένα άλλο άτομο που θα κάνει τις ασκήσεις μαζί σας σε εναλλακτική βάση αυτή του μαθητή και αυτή του προγυμναστή.

Είναι πολύ σημαντικό και δύο να διαβάσετε και να κατανοήσετε όλες αυτές τις ασκήσεις πριν ξεκινήσετε να τις κάνετε. Επίσης, μετά τις ασκήσεις, ακολουθεί ένα άλλο τμήμα το οποίο εξηγεί πώς προγυμνάζεις κάποιον σωστά. Αυτό επίσης πρέπει να μελετηθεί και να κατανοηθεί καλά πριν αρχίσετε τις ασκήσεις γιατί η προγύμναση είναι μια πολύ σαφής διαδικασία. Είναι ζωτικό να γίνεται σωστά η προγύμναση ώστε να αντλήσετε τα μέγιστα δυνατά κέρδη από τις TR.

Η κάθε μια από αυτές τις TR έχει έναν αριθμό και ένα όνομα, τα οποία χρησιμοποιούμε, απλώς, όταν αναφερόμαστε σ’ αυτές.

Τα Παραγγέλματα είναι οι προφορικές οδηγίες που δίνονται για να ξεκινήσει, να συνεχίσει ή να σταματήσει η προγύμναση καθώς και οι ερωτήσεις ή οι δηλώσεις που χρησιμοποιούνται κατά τις TR.

Σε κάθε άσκηση δηλώνεται επίσης και τη Θέση που παίρνετε κατά την εκτέλεσή της.

Στο Σκοπό περιγράφεται η συγκεκριμένη ικανότητα επικοινωνίας που στοχεύετε να αποκτήσετε με κάθε TR.

Το Πού δίνεται έμφαση περιγράφει πώς πρέπει να γίνεται η άσκηση και υποδεικνύει τα σημαντικά σημεία στα οποία πρέπει να δίνεται έμφαση κατά την προγύμναση.

Μερικές από τις ασκήσεις περιλαμβάνουν και Λεκτικό που υποδεικνύει πώς πρέπει να χρησιμοποιούνται τα διάφορα παραγγέλματα ή ερωτήσεις κατά τη διαδικασία. Στη Σαηεντολογία, η λέξη λεκτικό σημαίνει, απλώς, το ειδικό λεξιλόγιο μιας άσκησης.

Αυτές οι ασκήσεις, όταν γίνονται επιμελώς και ακριβώς όπως περιγράφονται, οδηγούν σε επιτυχημένη επικοινωνία για όλους.