ΕΡΓΑΣΙΑ >> 34. Διαβάστε το άρθρο «Η επικοινωνία είναι ζωή».

Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ

Η ικανότητα ενός ατόµου να επικοινωνεί µπορεί να ορίσει τη διαφορά ανάµεσα στην επιτυχία ή την αποτυχία σε κάθε πλευρά της ζωής. Θα παρατηρήσετε ότι οι άνθρωποι που γνωρίζετε οι οποίοι είναι επιτυχηµένοι στις προσπάθειές τους γενικά έχουν µια υψηλή ικανότητα να επικοινωνούν· εκείνοι που δεν είναι δεν έχουν αυτήν την ικανότητα.

Η επικοινωνία δεν είναι απλώς ένας τρόπος να προοδεύεις στη ζωή· είναι η καρδιά της ζωής. Είναι κατά χιλιάδες τοις εκατό ο ανώτερος παράγοντας στην κατανόηση της ζωής και στην επιτυχή διαβίωσή της.

Ενστικτωδώς, τιμούμε το μεγάλο καλλιτέχνη, ζωγράφο ή μουσικό, και η κοινωνία ως σύνολο δεν τους θεωρεί συνηθισμένα όντα. Και δεν είναι. Αλλά η κατανόηση και η επιδέξια χρήση της επικοινωνίας δεν είναι µόνο για τον καλλιτέχνη, είναι για τον καθένα.

Εξετάζοντας κανείς ολόκληρο το θέµα της επικοινωνίας, είναι πιθανό ν’ ανακαλύψει, αν ρίξει µια διεισδυτική µατιά, ότι υπάρχουν πολύ λίγοι άνθρωποι γύρω του που πραγµατικά επικοινωνούν, αλλά και πολλοί άνθρωποι που πιστεύουν ότι επικοινωνούν, ενώ δεν το κάνουν.

Μερικές φορές φαίνεται ότι είναι καλύτερα να µην επικοινωνείς παρά να επικοινωνείς, αλλά στην πραγµατικότητα ποτέ δε συµβαίνει αυτό. Η επικοινωνία είναι ο λύτης των πάντων. Πριν από τη Σαηεντολογία δεν υπήρχε κάποια κατανόηση της επικοινωνίας αυτής καθαυτής.

Η γνώση της φόρµουλας της επικοινωνίας και η κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο κάθε δυσκολία στην εφαρµογή της µπορεί να αναγνωριστεί και να επιδιορθωθεί είναι ζωτικά εργαλεία προκειµένου να ζεις µε επιτυχία. Η γνώση και οι ασκήσεις που περιλαµβάνονται σ’ αυτό το μάθημα θα βάλουν ένα άτοµο στο δρόµο για την επιτυχία. Στις εκκλησίες της Σαηεντολογίας µπορεί κανείς ν’ αποκτήσει ένα επαγγελµατικό επίπεδο επιδεξιότητας κάνοντας το Μάθηµα των Επαγγελµατικών TR Χάµπαρντ. Αυτοί που επιθυµούν να τελειοποιήσουν την ικανότητά τους να επικοινωνούν µπορούν να βρουν εδώ έµπειρους επόπτες και πλήρη δεδοµένα πάνω στο θέµα.

Η επικοινωνία είναι ζωή.

Χωρίς αυτήν είμαστε νεκροί για τους πάντες.

Στο βαθµό που µπορούµε να επικοινωνούµε, είµαστε ζωντανοί.