ΕΡΓΑΣΙΑ >> 18. Διαβάστε το τμήμα «TR 2».

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Αριθμός: TR 2

Όνομα: Αναγνωρίσεις

Αναγνώριση είναι κάτι που λέγεται ή γίνεται για να ενημερώσετε κάποιον άλλον ότι η δήλωσή του ή η ενέργειά του έχει σημειωθεί, κατανοηθεί και ληφθεί.

Σκοπός: Να αποκτήσετε την ικανότητα της πλήρους, ολοκληρωτικής και οριστικής αναγνώρισης μιας δήλωσης, μιας παρατήρησης ή ενός σχολίου με τέτοιο τρόπο ώστε το άτομο που το κάνει να είναι ευχαριστημένο με το γεγονός ότι αυτό λήφθηκε πλήρως, έγινε πλήρως κατανοητό, και δεν αισθάνεται πλέον την ανάγκη να το επαναλάβει ή να το συνεχίσει.

Η αναγνώριση είναι ένας παράγοντας ελέγχου του κύκλου της επικοινωνίας. Αυτό αληθεύει για οποιοδήποτε κύκλο επικοινωνίας και για οποιαδήποτε περίσταση. Η φόρμουλα του ελέγχου είναι ξεκινώ, αλλάζω και σταματώ. Αν μπορείτε να ξεκινήσετε, να αλλάξετε και να σταματήσετε κάτι, τότε έχετε τον έλεγχό του. Η αναγνώριση είναι ένα σταμάτημα. Έτσι, αν κάποιος αναγνωρίσει τις επικοινωνίες των άλλων κατάλληλα, μπορεί να έχει τον έλεγχο της επικοινωνίας.

Αν λέγατε σε κάποιον «Συνέχισε» ή «Συνέχισε να μιλάς», αυτό δε θα ήταν αναγνώριση. Στην τέλεια αναγνώριση περνάει μόνο αυτό: Έλαβα την επικοινωνία σου. Αυτό επισημαίνει ότι η επικοινωνία ενός ατόμου προς εσάς έχει ληφθεί. Δεν είναι τα λόγια, είναι η πρόθεση που τερματίζει τον κύκλο επικοινωνίας. Είναι καλό και πολύ ευεργετικό για έναν άνθρωπο να ξέρει ότι έχει λάβει αναγνώριση.

Παραγγέλματα: Ο προγυμναστής διαβάζει προτάσεις από το βιβλίο Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων, παραλείποντας τα «είπε», και ο μαθητής δίνει πλήρη αναγνώριση γι’ αυτές. Ο μαθητής λέει «Καλά», «Ωραία», «Εντάξει», «Το άκουσα», οτιδήποτε, αρκεί να είναι κατάλληλο για την επικοινωνία του ατόμου, και το λέει με τέτοιον τρόπο ώστε να πείθει το άτομο που κάθεται απέναντί του ότι το άκουσε. Ο προγυμναστής επαναλαμβάνει κάθε φράση για την οποία πιστεύει πως δε δόθηκε πλήρης αναγνώριση.

TR 2

Θέση: Ο μαθητής κι ο προγυμναστής κάθονται ο ένας απέναντι από τον άλλο, έχοντας μια άνετη απόσταση ανάμεσά τους.

Πού δίνεται έμφαση στην εκπαίδευση: Ο μαθητής πρέπει να δώσει αναγνώριση με τέτοιο τρόπο ώστε ο προγυμναστής να πειστεί ότι δεν υπάρχει ανάγκη να επαναλάβει αυτό που είπε, ότι έγινε αντιληπτός και κατανοητός πλήρως και οριστικά.

Ο μαθητής το κάνει αυτό έχοντας την πρόθεση να τελειώσει αυτός ο κύκλος επικοινωνίας σ’ εκείνο το σημείο και τερματίζοντάς τον εκεί. Οτιδήποτε κι αν κάνει ο μαθητής για να το επιτύχει αυτό είναι θεμιτό με την προϋπόθεση ότι δε φοβίζει και δεν αναστατώνει τον προγυμναστή. Ο μαθητής δίνει αναγνώριση με κατάλληλο τρόπο στην επικοινωνία του προγυμναστή και τον πείθει ότι την έχει λάβει.

Ρωτάτε πότε πότε, το μαθητή τι ειπώθηκε. Περιορίστε την υπερβολική ή την ανεπαρκή αναγνώριση. Στην αρχή, αφήστε το μαθητή να κάνει οτιδήποτε για να μεταδώσει την αναγνώρισή του κι έπειτα διορθώστε τον. Μάθετέ του ότι η αναγνώριση είναι ένα σταμάτημα, κι όχι το ξεκίνημα ενός νέου κύκλου επικοινωνίας ούτε ενθάρρυνση προς το άλλο άτομο για να συνεχίσει να μιλάει, κι ότι μια αναγνώριση πρέπει να αρμόζει στην επικοινωνία του ατόμου. Ο μαθητής δεν πρέπει ν’ αναπτύξει τη συνήθεια να χρησιμοποιεί μηχανικά τις λέξεις «Καλά» και «Ευχαριστώ», ως τις μόνες αναγνωρίσεις.

Μια άλλη σκοπιμότητα της άσκησης είναι να διδάξει επιπλέον στο μαθητή πως μια αναγνώριση μπορεί να μη φτάσει στο στόχο της ή μπορεί να μη σταματήσει ένα άτομο ή μπορεί να είναι πολύ απότομη.

Λεκτικό: Ο προγυμναστής λέει «Άρχισε», διαβάζει μια σειρά και λέει «Φλανκ» κάθε φορά που ο προγυμναστής αισθάνεται πως η αναγνώριση δεν ήταν η κατάλληλη. Ο προγυμναστής επαναλαμβάνει την ίδια σειρά που διάβασε αν δώσει «φλανκ». Η φράση «Αυτό ήταν» μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διακόψει την άσκηση για συζήτηση ή για να τερματίσει την άσκηση. Για να ξαναρχίσει την προγύμναση μετά από ένα «Αυτό ήταν», πρέπει να πει «Άρχισε».

Ο μαθητής περνάει την άσκηση μόνο όταν αποκτήσει την ικανότητα της πλήρους, ολοκληρωτικής και οριστικής αναγνώρισης μιας δήλωσης, μιας παρατήρησης ή ενός σχολίου με τέτοιο τρόπο ώστε το άτομο που το κάνει να είναι ευχαριστημένος με το γεγονός ότι αυτό λήφθηκε πλήρως, έγινε πλήρως κατανοητό, και δεν αισθάνεται πλέον την ανάγκη να το επαναλάβει ή να το συνεχίσει.